Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Eksteritorijalne otmice
Vlašić, Igor
Pravnik Vol. 42, No. 86, 2008
Rad počinje problemom koji se javlja pri pokušaju definiranja pojma terorizma. Budući da su poteškoće njegova defi niranja stare koliko i sam pojam terorizma, do danas nije pronađena defi nicija terorizma koja bi obuhvatila sve njegove oblike. To se prvenstveno odnosi na državni terorizam, zbog kojeg je daleko više ljudi izgubilo svoje živote. Nadalje se obađuju načini na koji se zemlje suočavaju s pojavom međunarodnog kriminala i terorizma, s posebnim naglaskom na institut izručenja. Brojni nedostaci koje je ono pokazalo, ponukali su države d...
Hrčak ID: 33879


hrv Sisak 1990. - 1991: ratni zločini nad Srbima
eng Sisak 1990 - 1991: war crimes against Serbs
Ponoš, Tihomir
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Članak opisuje ratne zločine počinjene nad Srbima u Sisku, civilima, za vrijeme rata 1991. godine. Opisuje okolnosti i događaje koji su multietničku sredinu Siska pretvorili u mjesto smrti više od stotinu civila srpske nacionalnosti. Opisuje i zaoštravanje političkih prilika na Baniji i u Hrvatskoj u razdoblju od izbora 1990. godine, pa do izbijanja rata i u sklopu toga detaljnije analizira zaoštravanje i politiku konfrontacije i separatizma koju je vodio SDS. Analizira ulogu države u likvidacijama Srba, posebno policije i policijskih jedinica...
Hrčak ID: 246543


hrv Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece
eng Family Mediation and Possibilities of Its Use in International Child Abduction Cases
Branica, Vanja; Majstorović, Irena; Šimović, Ivan
Međunarodna otmica djece fenomen je koji dugo zaokuplja pozornost stručnjaka. Ipak, pozornosti unatoč, čini se da su načini prevladavanja ovih teških situacija nerijetko predmetom spoticanja različitih struka. Svrha je ovoga rada stoga višestruka. Prvo, iz zajedničke perspektive prava i socijalnog rada dodatno rasvijetliti mogućnosti koje obiteljska medijacija općenito nudi kao instrument rješavanja složenih sukoba i obiteljskih sporova. Drugo, analizirati prednosti koje korištenje obiteljske medijacije donosi u predmetima međunarodne otmice dj...
Hrčak ID: 259350