Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Skrb za ljude u posljednjem razdoblju života
Todorić, Ljiljana
Crkva u svijetu Vol. 33, No. 1, 1998
Hrčak ID: 50881


hrv Palijativna skrb u pedijatriji
Lovrek Seničić, Monika
Nastavnička revija Vol. 2, No. 1, 2021
Palijativna skrb djece definirana je i određene su jasne smjernice o njenoj organizaciji, no zbog svoje specifičnosti i kompleksnosti još uvijek je nedovoljno razvijena. U formalnoj edukaciju medicinskih sestara na preddiplomskim i diplomskim studijima su uvedeni i zasebni kolegiji koji obrađuju teme palijativne zdravstvene njege. Iako je svaki dio palijativne skrbi važan sam po sebi, naglasak bi trebalo staviti na prepoznavanje i liječenje boli te dobru komunikaciju s roditeljima. Važnu ulogu u palijativnoj skrbi za djecu imaju volonteri. Eduk...
Hrčak ID: 271492


hrv Uporaba metoda palijativne skrbi u djece
Šilje, Marija
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 2, 2016
Suvremena palijativna skrb je multidisciplinarni pristup nadzora terminalne faze bolesti ili procesa umiranja, a osnovna je značajka kontrola simptoma i potpora u metodama liječenja.Opisuju se principi i svrha palijativne skrbi u djece, način provođenja zdravstvene njege u bolničkim ustanovama, domu i ustanovama za provođenje hospicija. Nadalje, opisuju se rezultati studije radne grupe za maligne bolesti / Pedijatrijskih onkoloških sestara Ujedinjenog Kraljevstva, kojoj je svrha bila istraživanje simptoma kod djece u terminalnoj fazi bolesti s...
Hrčak ID: 161088


hrv Uporaba metoda palijativne skrbi u djece Implementation of palliative care methods in children
Šilje, Marija
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 3, 2017
Suvremena palijativna skrb je multidisciplinarni pristup nadzora terminalne faze bolesti ili procesa umiranja, a osnovna je značajka kontrola simptoma i potpora u metodama liječenja. Opisuju se principi i svrha palijativne skrbi u djece, način provođenja zdravstvene njege u bolničkim ustanovama, domu i ustanovama za provođenje hospicija. Nadalje, opisuju se rezultati studije radne grupe za maligne bolesti / Pedijatrijskih onkoloških sestara Ujedinjenog Kraljevstva, kojoj je svrha bila istraživanje simptoma kod djece u terminalnoj fazi bolesti...
Hrčak ID: 193849


hrv HOSPICIJ-POTREBA HUMANOG DRUŠTVA
Herman, Vilim; Petričević, Anton
Praktični menadžment Vol. 2, No. 2, 2011
Hrvatsko zakonodavstvo i regulativa palijativne skrbi imaju postavljene neke smjernice za razvoj u Republici Hrvatskoj. Međutim, da uhvatimo korak s razvijenim zemljama treba puno toga pravno i organizacijski urediti. Imamo znanje, imamo volju , imamo svijest nesebičnog djelovanja, ali nemamo financijske mogućnosti u ovom trenutku.O palijativnoj skrbi svaki pojedinac počinje razmišljati tek onda kada mu se razboli član njegove obitelji. Da smo u stanju podići ovu djelatnost u prioritete, našla bi se i sredstva za nju. Da bismo mogli iskoristiti...
Hrčak ID: 76460


hrv Najbolja skrb za osobe s demencijom u bolničkim uvjetima - praktični vodič Caring for People with Dementia in Hospital – A best practice guide
Švegar, Davorka
Sestrinski glasnik Vol. 24, No. 3, 2019
Knjiga sadržava smjernice i preporuke za zdravstvene djelatnike u procesu liječenja bolesnika kod kojih je verificirano postojanje demencije u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, kao i nastavna literatura u školovanju medicinskih sestara/tehničara i studenata na visokim i sveučilišnim programima zdravstvenih studija. Nadalje, knjiga može biti iznimno korisna medicinskim i nezdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva u provođenju postupaka zdravstvene njege bolesnika s demencijom.
Hrčak ID: 230615


hrv Do kada produžavati život?
Tomašević, Luka
Služba Božja Vol. 44, No. 2, 2004
Prikaz knjige L. Pessinia, Distanazija. Do kada produžavati život? Izdavači: Adamić, Medicinski fakultet u Rijeci, Hrvatsko bioetičko društvo, Teologija u Rijeci, Rijeka 2004., 330 str.
Hrčak ID: 93033


hrv Percepcija smrti i žalovanja iz dječje perspektive u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Vuletić, Suzana; Karačić, Silvana; Amabilis Jurić, Kata
Jahr Vol. 8, No. 2, 2017
Neizbježna činjenica umiranja i smrti zahvaća i onaj najteži vid palijativne skrbi koja se odvija u pedijatrijskom kliničkom kontekstu. Provedba integralne pedijatrijske palijativne skrbi nužno zahtijeva sagledavanje percepcije smrti i žalovanja iz psihološko-kognitivnog i duhovno--emocionalnog kuta dječjeg iskustva „globalne boli“ koje proživljavaju u kroničnoj bolesti i/ili njenom terminalnom stadiju. Stoga je od iznimne važnosti prilagođena komunikacija i empatijski pristup kako bi se djeca lakše nosila s neizvjesnošću i težinom svoga vlasti...
Hrčak ID: 193833


hrv Uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi
Benko, Snježana; Jurinić, Antun
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 4, No. 4, 2019
Palijativna skrb podrazumijeva tim stručnjaka koji djeluju na načelima interdisciplinarnosti i/ili transdisciplinarnosti, a jedan od članova tima je fizioterapeut. Svrha ovog rada je identificiranje uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi. Pretraženi su radovi u bazama podataka (PubMed, Web of Science) u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018. Primjenom strategije pretraživanja prema ključnim rječima physiotherapy, physical therapy, role of physiotherapist, role of physical therapist, palliative care, terminal care, end of l...
Hrčak ID: 226886


hrv Palijacija organskih simpotoma u uznapredovalih stadija raka ženskoga genitalnog sustava
eng Palliative of the organic symptoms in terminal female genital malignancies
Habek, Dubravko; Šklebar, Ivan
Medica Jadertina Vol. 44, No. 3-4, 2014
Najčešća bolesna stanja i simptomi koji zahtijevaju palijativno liječenje i skrb u ginekološkoj palijativnoj onkološkoj medicini jesu: bol, rodnički iscjedak, lokoregionalno proširena maligna bolest, postradijacijski cistitis, duboka zdjelična tromboza, edemi donjih ekstremiteta, ascites, digestivna ili urinarna fistula, ileus, dispneja, uremija, mučnina i povraćanje, proljevi, konstipacija, anoreksija, ekshaustija, anksioznost i depresija. U preglednom radu predstavljeni su dosezi i postulati palijativne medicine u ginekologiji, posebice kod...
Hrčak ID: 133150