Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng Post-Communist Memory Culture and the Historiography of the Second World War and the Post-War Execution of Slovenian Collaborationists
Luthar, Oto
Politička misao Vol. 55, No. 2, 2018
This paper aims to summarize the transformations in contemporary Slovenia’s post-socialist memorial landscape as well as to provide an analysis of the historiographical representation of The Second World War in the Slovenian territory. The analysis focuses on the works of both Slovenian professional and amateur historiographical production, that address historic developments which took place during the Second World War and in its immediate aftermath from the perspective of the post-war withdrawal of the members of various military units (and th...
Hrčak ID: 201781


hrv Talijanske ženske novine i političko obrazovanje ljudi u Istri (1943.-1954.)
eng Italian Women’s Press and Political Education in People’s Power Istria (1943-1954)
Mengo, Francesco Maria
Tijekom i nakon Drugog svjetskog rata grane Agitprop-a jugoslavenske Komunističke partije i povezane Komunističke partije Julijske krajine započeli su s objavom periodike za teritorije koje su kontrolirali u Istri, a neki od tih novosti bili su namijenjeni ženskoj publici. Ove žensko orijentirane publikacije djelovale su kao poticaj istarskim ženama koje su govorile talijanski da se mobiliziraju, bilo vojno kroz partizansku borbu, bilo politički za ostvarenje novog socijalističkog društva putem političke edukacije i aktivnog sudjelovanja. S j...
Hrčak ID: 196057


hrv Obnova Spomen bolnice Gabrinovec
eng The Reconstruction of the Gabrinovec Memorial Hospital (Summary)
Dretar, Milivoj
Historia Varasdiensis Vol. 2, No. 1, 2012
Spomen bolnica Gabrinovec samo je jedan od više desetaka objekata u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj koji su do 1990. godine sadržavali postav vezan za revolucionarno razdoblje i Narodnooslobodilačku borbu. Nastala je na sjevernim padinama legendarne Kalničke gore, na mjestu gdje je u toku Drugog svjetskog rata (1943.-1944.) funkcionirala prava šumska bolnica namijenjena liječenju ranjenih boraca Narodnooslobodilačke vojske. Unatoč stalnoj opasnosti od neprijateljskih snaga iz obližnjih uporišta, ova bolnica za vrijeme svog rada nije bila otkrivena. R...
Hrčak ID: 127385


hrv Legitiman vojni cilj ili žrtve zločina?
eng Legitimate military target or victims of crime?
Šarac, Ivica
Hum Vol. 15, No. 23., 2020
Jesu li u veljači 1945. godine širokobriješki franjevci ubijeni sudjelujući u borbi ili je nad njima izvršen ratni zločin? Iako se na prvi pogled ovako postavljen upit doima kao nedopustivo pojednostavljena dvojba, doista u ovome slučaju postoje samo dvije mogućnosti: ili su usmrćeni kao sudionici u oružanim sukobima ili su pak nevini ubijeni? U prilogu se na temelju dostupne arhivske dokumentacije, relevantne literature i izjava svjedoka nastoji provjeriti valjanost tvrdnji o (ne)umiješanosti franjevaca u oružane sukobe na Širokome Brijegu od...
Hrčak ID: 247710


hrv Prilozi za povijest Koprivnice i okolice u vrijeme »Podravske republike« (7. XI. 1943. — 9. II. 1944.)
eng Supplement to the History of Koprivnica and its Surroundings at the Time of the »Podravska Republic« (7 Nov 1943 — 9 Feb 1944)
Šadek, Vladimir
Podravina Vol. 15, No. 30, 2016
Nakon pada Italije i premještaja vojnih snaga NDH iz sjeverne Hrvatske na druga područja, u jesen 1943. partizanske snage ostvaruju niz vojnih pobjeda te osvajaju područje između Varaždina i Virovitice, poznato kao oslobođeni prostor »Podravske republike«. U studenom 1943. oslobođena je i Koprivnica koja postaje centar »Podravske republike«. Na cijelom području razvija se civilni život pod vlašću NOO-a, s raznim kulturnim, prosvjetnim i propagandnim aktivnostima. Ulaskom u Koprivnicu partizani su se domogli velike količine hrane i materijala, k...
Hrčak ID: 174559


hrv Velika župa Dubrava u 1943. godini do kapitulacije Italije
eng Velika Župa Dubrava in 1943 Until the Capitulation of Italy
Mirošević, Franko
Ovaj prilog nastavak je članka »Velika župa Dubrava između Talijana, četnika i partizana u 1942. godini.« Opisuje prilike u navedenoj župi u 1943. godini, u kojoj se nastavljaju zbivanja iz 1942. Početkom 1943. partizani obnavljaju svoje borbene aktivnosti, četnici nastavljaju teror nad Hrvatima i Muslimanima uz talijansku benevolentnost. Sredinom 1943. u prostor Velike župe Dubrava dolazi novi vojno-politički subjekt, njemačka vojska, koja razoružava četnike i potiskuje dotadašnji utjecaj talijanskog faktora na tom prostoru. U posebnim odjeljc...
Hrčak ID: 137829


hrv Vlast Nezavisne Države Hrvatske na otoku Korčuli
eng The Administration of the Independent State of Croatia on the Island of Korčula
Barčot, Tonko
U ovom radu se prikazuje ustroj i djelovanje instanci vlasti Nezavisne Države Hrvatske (NDH) na otoku Korčuli. Uz prikaz procesa preuzimanja vlasti u Kotarskoj oblasti i općinskim upraviteljstvima, analizira se stvarni djelokrug naspram njemačke vojne vlasti i djelovanja Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP). Detaljno je prikazan ustroj i rad oružništva kroz arhivske zapise Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Zaključuje se kako su nadležnosti instanci vlasti NDH na otoku bile minimalne, sužene na izvješćivanje viših instanci i brigu o racionaliz...
Hrčak ID: 75245


hrv Folksdojčeri u izvješćima komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Okruga Slavonski Brod (1945.)
eng Volksdeutschers in reports of commisions for identification of war crimes commited by ocupation forces and their supporters in Slavonski Brod 1945
Geiger, Vladimir
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
prijepis i komentari izvornih dokumenata
Hrčak ID: 7551


hrv Šibenik pod upravom Nezavisne Države Hrvatske
eng ŠIBENIK UNDER THE ADMINISTRATION OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA
Barić, Nikica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 2, 2003
Na osnovi arhivskih i objavljenih izvora, autor prikazuje kako je u gradu Šibeniku i njegovoj neposrednoj okolici djelovala uprava Nezavisne Države Šibeniku i njegovoj neposrednoj okolici djelovala uprava Nezavisne Države Hrvatske. U Šibeniku je dva puta uspostavljena vlast NDH. Prvi put u travnju Hrvatske. U Šibeniku je dva puta uspostavljena vlast NDH. Prvi put u travnju 1941. neposredno nakon sloma Kraljevine Jugoslavije. Ovo je trajalo vrlo kratko, budući da je Šibenik, kao i znatan dio Dalmacije, već u svibnju 1941. kratko, budući da je Ši...
Hrčak ID: 101947


hrv Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini
eng The nourishment of the population of Velika župa Dubrava in 1944
Mirošević, Franko
U ovom radu opisuje se prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini. Uz opis problema vezanih za prehranu, ukratko se opisuje politička i vojna pozadina događaja u Velikoj župi Dubrava. Članak opisuje nemoć čelnika te župe da poprave stanje prehrane, što nisu mogli ostvariti jer su bili sapeti njemačkom okupacijom. K tome treba dodati uspostavu četničke vlasti u velikom broju općina u nekim kotarevima koja nije priznavala vlast Nezavisne Države Hrvatske. Naposljetku, partizanske borbene aktivnosti učinile su dodatne poteškoće u naba...
Hrčak ID: 148947