Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Spomen-muzej Vidović mlin - Baza 1
Lončarić, Magdalena
Muzejski vjesnik Vol. 9, No. 1, 1986
Hrčak ID: 111376


hrv Prva veća pobjeda antifašističkih snaga u Podravini: napadačka akcija na Pitomaču i Kloštar Podravski 1942.
Šadek, Vladimir
Podravski zbornik Vol. , No. 45, 2019
U ovom radu prikazuju se tijek i okolnosti prve veće vojne pobjede antifašističkih snaga na području Podravine. Radi se o napadu partizana na Pitomaču i Kloštar Podravski u rujnu 1942., dakle u periodu nakon što je provedena akcija uništenja partizanskih snaga na potkalničkom području i prije nego je formiran Kalnički partizanski odred koji je od jeseni 1942. stalno djelovao o okolici Podravine. Radi se o značajnoj akciji koju su provele partizanske snage privremeno premještene u okolici Podravine, te koja je otkrila mnoge slabosti ustaških vla...
Hrčak ID: 227523


hrv “Livno mora pasti”: borbe dijelova V. ustaškog stajaćeg zdruga s II. proleterskom divizijom za Livno u prosincu 1942. godine
Marijan, Davor
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 3, 2008
Na temelju dokumenata i literature autor raščlanjuje borbe za Livno u prosincu 1942. između partizana i ustaša. Naredbu za napad partizanski Vrhovni štab dao je 25. studenog 1942., a partizanska II. proleterska divizija zauzela ga je 15. prosinca 1942. Partizani su bili gotovo tri puta brojniji i s boljim naoružanjem. Ustaše su bile u prednosti jer su se branile u relativno utvrđenome naseljenom mjestu. Borbe su pokazale da su partizani bili bolje organizirani i spremniji za veće žrtve od ustaša koji su branili grad. Tijekom borbi stradao...
Hrčak ID: 39801


hrv Ludbreg u zadnjim mjesecima Drugog svjetskog rata
Dretar, Milivoj
Podravski zbornik Vol. , No. 46, 2020
U povijesti Ludbrega, ali i cijelog svijeta, godina 1945. ostavila je dugotrajan pečat. Bila je to posljednja godina Drugog svjetskog rata, najtežeg vojnog sukoba u ljudskoj prošlosti, zadnja godina fašističkih režima te godina pobjede Antifašističke koalicije i stvaranja novih političkih prilika. Dok se na Zapadu uspostavilo savezništvo kapitalističkih država okupljenih oko potpore SAD-a, prema Istoku se spustila »Željezna zavjesa«. U Jugoslaviji je pobijedio partizanski pokret predvođen maršalom Josipom Brozom Titom, a izbrisana je kvislinška...
Hrčak ID: 246386


hrv Odžak i Odžačka Posavina 1945. godine
Marčetić, Stjepan
Rostra Vol. 2., No. 2., 2009
Hrčak ID: 169704


hrv Cenzura partizanskog vesterna "Kapetan Leshi" (1960)
srp Cenzura partizanskog vesterna "Kapetan Leš" (1960)
Batančev, Dragan
Historijski zbornik Vol. 67, No. 2, 2014
Hrčak ID: 156223


hrv Svjedočanstva o stradanju ludbreških Srba (1941. – 1945.) : prilog za povijest Ludbrega u Drugom svjetskom ratu
Dretar, Milivoj
Podravski zbornik Vol. , No. 40, 2014
Sedam je desetljeća prošlo od najvećeg sukoba u povijesti čovječanstva. Za razliku od Prvog svjetskog rata koji se vodio na udaljenijim bojištima, Drugi svjetski rat u potpunosti je zahvatio i naše krajeve. Starijih ljudi koji se prisjećaju prolaska vojski, krvavih sukoba, zračnih napada i skrivanja u skloništima, bježanja u šume, odmazdi i javnih smaknuća, nestašice hrane – sve je manje. Mnogi ni danas ne žele razgovarati o osobnim tragedijama koje su proživjeli. O stradalim ljudima svjedoče imena na spomenicima i spomen-pločama koje se nalaze...
Hrčak ID: 227572


hrv Prilog raspravi o karakteru ustanka od 27. srpnja 1941. godine
Jareb, Mario
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Potaknut javnim raspravama o karakteru ustanka od 27. srpnja 1941. autor je napravio raščlambu dostupnih radova o toj problematici. Uzeo je u obzir i one radove koji su nastali do godine 1990. u tadašnjoj socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji i odražavaju stajališta nekadašnjih sudionika ustanka komunista i poslijeratne historiografije koja je slijedila politiku Partije. U obzir su također uzeti i radovi iz pera nekadašnjih sudionika koji su kasnije postali četnici. Činjenica jest da su ustanici u prvim tjednima i mjesecima djelovali kao geri...
Hrčak ID: 76759


hrv Politički put Franje Novakovića i tragična sudbina njegovih sinova za vrijeme Drugog svjetskog rata
Šadek, Vladimir
Podravski zbornik Vol. , No. 39, 2013
U razdoblju između dva svjetska rata Franjo Novaković iz Molvi bio je istaknut političar iz redova HSS-a te je kao takav 1935. godine biran u Narodnu skupštinu u Beogradu. Godine 1938. prelazi na stranu režimskog JRZ-a, što su mu mnogi zamjerili, a već 1939. godine umire od tuberkuloze. Njegovi sinovi, Ivan i Mijo Novaković, ubijeni su od strane ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. U ovom se radu daje pregled političkog djelovanja Franje Novakovića te se opisuje kasnija sudbina njegovih sinova. Autor pokušava pojasniti u kojoj je mjeri poli...
Hrčak ID: 227343


hrv TRAGOM PODGORSKIH PARTIZANA
ger DER PARTISANENSPUR DURCH VORGEBIRGE NACHGEHEND
MATIJEVIĆ, JURE
Senjski zbornik Vol. 10-11, No. 1, 1984
Autor opisuje razvoj partizanskog pokreta (od kraja 1941. i početka 1942. do siječnja 1945.) i borbene akcije partizanskih jedinica koje su poduzele tijekom Drugoga svjetskog rata u Podgorju.
Hrčak ID: 118635