Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv INSTITUCIJE I EKONOMSKI RAZVOJ TEORIJSKA PERSPEKTIVA PROPUŠTENE INSTITUCIONALNE PODRŠKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
eng INSTITUTITONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THEORETHICAL PERSPECTIVE OF MISSED INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Marošević, Katarina; Vukovac, Lorela
Pravni vjesnik Vol. 37, No. 3-4, 2021
Djelovanje institucija pokazalo se iznimno važnim u ostvarenju gospodarskog rasta i razvoja nacionalnih gospodarstava. Osim toga, uočene neravnoteže unutar nacionalnog gospodarstva mogu se minimizirati zahvaljujući doprinosu institucija. Stoga je potrebno otkriti prilike i aktivnosti koje bi uz primjenu adekvatne institucionalne implementacije, mogle potaknuti razvoj određenog područja. U Republici Hrvatskoj postoji niska razina poticajnog okruženja za mala i srednja poduzeća kao jednog od pokretača gospodarstva. Osim toga, dijelovi Republike H...
Hrčak ID: 269542


hrv OD PROTEKCIONIZMA DO LIBERALIZACIJE TRANSPORTA
Zelenika, Ratko; Pupovac, Drago
NAŠE MORE Vol. 47, No. 5-6, 2000
Transport kao specijalizirana gospodarska djelatnost koja, pomoću prometne infrastrukture i prometne suprastrukture, prenosi, premješta i transportira stvari, tvari, 'žive životinje (. . .) i putnike s jednoga do drugoga mjesta, ima izvanrednu važnost u nacionalnome i međunarodnome gospodarstvu. Ta se tvrdnja dokazuje u elaboriranju međuodnosa transporta i gospodarskih sektora: primarnog, sekundarnog, tercijarnog, kvartarnog i kvintarnog sektora. U ovoj se raspravi posebna pozornost posvetila temeljnim fazama transformacije upravljanja transpo...
Hrčak ID: 209396