Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Doprinos poznavanju života i znanstvenoga djelovanja Vilima Keilbacha
eng A Contribution to Biography and Scientific Work of Vilim Keilbach
Biočić, Ana; Mršić Felbar, Iva
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Vilim Keilbach je bio teolog i filozof prepoznat u svjetskim razmjerima. Na hrvatskom govornom području o njemu je vrlo oskudna literatura, stoga ćemo u radu prikazati njegovu biografiju s naglaskom na razdoblje života u Hrvatskoj, a na osnovi arhivskoga gradiva pohranjene u arhivu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i knjižnice Fakulteta koja čuva njegovu do sad neobrađenu ostavštinu. Prikazat ćemo dio Keilbachova znanstvenoga rada s naglaskom na njegovo nastojanje da poveže tomizam sa psihologijom religije.
Hrčak ID: 281454


hrv Teorija objektnih odnosa i njezine implikacije u pastoralnoj psihologiji i psihologiji religije
eng Object Relations Theory and its Implication in the Pastoral Psychology and the Psychology of Religion
Volenik, Antun; Džambo, Irma
Nova prisutnost Vol. XIX, No. 3, 2021
Rad se bavi odnosom teorije objektnih odnosa kao dijelom psihoanalitičke i psihodinamske psihologije te religije/duhovnosti u širem smislu. Također nastoji pokazati zaokret u valoriziranju religije koji je teorija objektnih odnosa, a osobito Winicottova teorija pravog i lažnog ja te prijenosnog objekta, donijela u psihodinamskoj paradigmi. Rad prikazuje Freudov, Jungov i Adlerov odnos i stav prema religiji i duhovnosti.
Hrčak ID: 265519


hrv Pozicioniranje »filozofije religije« u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća
ger Positionierung der „Religionsphilosophie“ in der kroatischen Neuscholastik des 20. Jahrhunderts
Oslić, Josip
Filozofska istraživanja Vol. 33, No. 1, 2013
Imajući u vidu višestruko bogatstvo i raznolikost različitih filozofijskih disciplina, autor polazi od temeljne pretpostavke da je i u hrvatskoj filozofiji 20. stoljeća između ostalog razvijana i stvarana »filozofija religije«. U razmatranju pitanja koja se odnose na »filozofiju religije« u Hrvatskoj u 20. stoljeću, osobita pozornost posvećuje se S. Zimmermannu, W. Keilbachu i V. Bajsiću, jer su upravo ti filozofi u svojim filozofskim refleksijama na osobit način doprinijeli ne samo razvoju hrvatske neoskolastike nego također i razvoju i kritič...
Hrčak ID: 101691


hrv Psihologija religije u djelu Vilima Keilbacha
ger
Oslić, Josip
Bogoslovska smotra Vol. 66, No. 1, 1996
U ovom članku pokušali smo pokazati psihologiju religije kako je shvaća V. Keilbach. Psihologija religije uzima za predmet svojeg istraživanja religioznost i istražuje je na empirijski način u duhu suvremene psihologije i njezinih metoda. Središnji pojam psihologije religije jest religiozno iskustvo u kojem V. Keilbach otkriva religiozan doživljaj kao temeljnu sastavnicu tog iskustva. Religiozan doživljaj nije ni racionalan ni iracionalan čin, on je ponajprije sintetički čin u kojem sudjeluju i razum i volja. Razum oblikuje religiozan doživljaj...
Hrčak ID: 32945