Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Avastin u liječenju ginekoloških bolesnica – iskustvo Zavoda za ginekološku onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb Avastin treatment of gynecological patients - experience of the Institute for gynecological oncology, University hospital center Zagreb
Zlodi, Đurđica
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. Supplement 1-2018, 2018
Lijek Avastin (bevacizumab) rekombinantno je humanizirano monoklonsko protutijelo koje se vezuje na krvožilni endotelni faktor rasta (engl. vascular endothelial growth factor, VEGF), osnovni medijator vaskulogeneze i angiogeneze, te inhibira vezivanje VEGF-a za receptore na površini endotelnih stanica. Neutralizacijom biološke aktivnosti VEGF-a smanjuje se vaskularizacija tumora, normalizira preostala tumorska krvožilna mreža i smanjuje stvaranje novih krvnih žila tumora, a time se inhibira rast tumora. Od početka 2017. godine bevacizumab nalaz...
Hrčak ID: 214308


hrv RAK VRATA MATERNICE U TRUDNICA Učestalost i značajke
eng CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN Frequency and characteristics
Milojković, Miodrag; Rosso, Mićo; Pajtler, Marija; Milojković, Dimitrije
Gynaecologia et perinatologia Vol. 16, No. 2, 2007
Cilj. Odrediti učestalost raka vrata maternice u trudnica te opisati značajke svakog pojedinog slučaja. Metode. U razdoblju od 1.1.2000. do 31.12.2004. godine obradili smo 16071 trudnicu koja je boravila u Odjelu za ginekologiju i porodništvo KB Osijek. Rezultati. Histološki nalaz rak vrata maternice imale su 4 trudnice (2,5 na 10000), a prekancerozu (CIN III) 22 trudnice (14 na 10000 trudnica). Prosječna životna dob trudnica s rakom iznosila je 35,5 godina dok je prosječna životna dob žena s rakom vrata maternice općenito iznosila 53,4 godine....
Hrčak ID: 23416


hrv Spolne navike, stavovi i znanje o spolnosti djevojaka i žena u Požeško-slavonskoj županiji - mogućnosti intervencije
eng Sexual habits, attitudes and knowledge about sexuality of girls and women in Pozega-Slavonia County - possibilities of intervention
Puharić, Zrinka; Milaković, Dejana; Žulec, Mirna; Eljuga, Ksenija; Filipović, Tomislav
Medica Jadertina Vol. 48, No. 1-2, 2018
Uvod: Edukacija o spolno odgovornom ponašanju, te mogućnosti prevencije posljedica, osnovna su zadaća preventivne medicine. Cilj: Prikupiti podatke o spolnim navikama, stavovima i znanju o spolnosti ispitanica, te analizirati odgovore prema dobi, mjestu stanovanja i stupnju obrazovanja. Metode: U istraživanju je sudjelovalo 200 ispitanica koje su dobrovoljno ispunile posebno konstruiran anonimni upitnik dijeljen prilikom obilježavanja Dana borbe protiv raka maternice. Rezultati: Rezultati istraživanja pokazali su da mlađe generacije djevojak...
Hrčak ID: 198042


hrv Bakterijske spolno prenosive bolesti kao čimbenik u nastanku raka vrata maternice: suvremeni terapijski pristupi
eng Bacterial Sexually Transmitted Diseaes as a Risk Factor for Cervical Cancer: Contemporary Therapeutic Approaches
Škerk, Višnja; Žigman, Tamara
Medicus Vol. 15, No. 2_UG infekcije, 2006
Perzistentna infekcija humanim papilomavirusom dokazani je uzročno-posljedični faktor za nastanak preinvazivnih lezija i raka vrata maternice, ali postoji osnovana sumnja da i infekcija C. trachomatis ima ulogu u nastanku preinvazivnih i invazivnih lezija vrata maternice. Infekcija C. trachomatis često je povezana s infekcijom HPV-om. Moguće je da C. trachomatis modifi cira djelovanje HPV-a na epitelne stanice vrata maternice. Najsvježija istraživanja upućuju na molekularne mehanizme onkogeneze kod infekcije C. trachomatis. Gonoreja i dr...
Hrčak ID: 18160


hrv DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE RAKA VRATA MATERNICE
eng THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CERVICAL CANCER
HRGOVIĆ, ZLATKO; FUREŠ, RAJKO; STANIĆ, ŽANA
Acta medica Croatica Vol. 75, No. 1, 2021
Rak vrata maternice drugi je najčešći oblik raka među ženama iz nerazvijenih zemalja. Diljem svijeta od njega svake godine oboli oko pola milijuna, a od njega umre četvrt milijuna žena. Hrvatska se prema epidemiološkim parametrima povezanima s rakom cerviksa nalazi u sredini europske ljestvice, što je u skladu sa slojevitom strukturom hrvatskog društva. Važan parametar je slab odaziv žena u Hrvatskoj na nacionalne preventivne programe i mjere ranog otkrivanja ovog raka. Iako tradicionalni preventivni programi u Hrvatskoj u pravilu nude dobar t...
Hrčak ID: 259263


hrv Chlamydia trachomatis i novotvorine ženskoga spolnog sustava
eng Chlamydia trachomatis and Neoplasms of the Female Genital Apparatus
Vujić, Goran
Medicus Vol. 12, No. 2_Spolne bolesti, 2003
U novije se vrijeme intenzivno istražuje povezanost C. trachomatis kao etiološkog čimbenika u nastanku preinvazivnih lezija i karcinoma genitalnog trakta žene. U radu su prikazani najvaæniji podaci iz literature. Učestalost infekcije endocerviksa C. trachomatis značajno je viša u žena s preinvazivnim lezijama vrata maternice. Tijekom 26 godina praćenja u uzorcima citoloških obrisaka i bioptičkih materijala DNA C. trachomatis dokazana je PCR-metodom značajno češće u žena s rakom vrata maternice nego u žena kontrolne skupine. Učestalost...
Hrčak ID: 20572


hrv CIJEPLJENJE KAO PRIMARNA PREVENCIJA INFEKCIJE HUMANIM PAPILOMAVIRUSOM
eng VACCINATION AS PRIMARY PREVENTION OF THE HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION
Matijević, Ratko
Gynaecologia et perinatologia Vol. 16, No. 3, 2007
Problem infekcije humanim papiloma virusom (HPV) kroz njezinu rasprostranjenost, načine prenošenja te potencijalne dugoročne posljedice – karcinom cerviksa, poznat je već godinama. Sekundarna prevencija karcinoma cerviksa kroz programe probira citološkom analizom po Papanicolau, uspjela je u velikom dijelu svijeta smanjiti posljedice perzistirajuće HPV infekcije. Međutim, unatoč napretku u metodama probira i liječenja preinvazivnih oblika i dalje se javlja veliki broj novootkrivenih slučajeva karcinoma cerviksa svih stadija. Dosadašnje metode l...
Hrčak ID: 23503


eng Basic principles in surgical treatment of gynecologic malignancies
hrv Temeljna načela kirurškog liječenja zloćudnih ginekoloških novotvorina
Haller, Herman; Rupčić, Stanislav; Stamatović, Mirosalv; Mamula, Ozren; Gobić, Jasna
Libri Oncologici Vol. 34, No. 1-3, 2006
In the treatment of gynecologic malignancies surgery represents a cornerstone of gynecologic oncology. Surgery is important to establish the definitive diagnosis, to define the extent of disease and to eliminate the tumor according to the type and localization. The most frequent tumors among gynecologic malignancies are cervical, endometrial and ovarian cancer. Actual surgical approach in early cervical cancer with microscopic extension includes conservative techniques, in the first place the use of conisation. In the same group of patients but...
Hrčak ID: 281497


hrv Znanje i ponašanje studentica vezano uz prevenciju raka vrata maternice
eng Knowledge and Behaviour of Female Students in Relation to Cervical Cancer Prevention
Guljaš Slivečko, Ivana; Gvozdanović, Zvjezdana
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Rak vrata maternice u Hrvatskoj se nalazi na osmom mjestu najčešćih sijela raka u ženske populacije sa stopom učestalosti od 13,2 na 100 000, što nije zadovoljavajuće u usporedbi s drugim zemljama. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u znanju i ponašanju studentica u vezi s čimbenicima rizika koji utječu na pojavnost raka vrata maternice s obzirom na vrstu studija. Ispitanici i metode. Presječenom studijom obuhvaćene su studentice sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva i studentice integriranog preddiplom...
Hrčak ID: 194732


hrv Citologija vrata maternice (Papa-test) – terminologija i značaj u probiru za rak vrata maternice
eng Cervical cytology (Pap test) – terminology and importance in screening for cervical cancer
Štemberger-Papić, Snježana; Vrdoljak-Mozetič, Danijela; Verša Ostojić, Damjana; Rubeša-Mihaljević, Roberta; Dinter, Morana
Medicina Fluminensis Vol. 52, No. 3, 2016
. Papa-test je najbolji morfološki test probira za rak koji pomoću analize citologije vrata maternice otkriva predstadije i rane stadije raka vrata maternice. U Hrvatskoj se koristi u okviru oportunističkog probira, a od 1. 12. 2012. u organiziranom nacionalnom probiru. U svrhu klasifikacije i standardizacije citoloških nalaza vrata maternice u cijeloj Hrvatskoj koristi se modifikacija Bethesda klasifikacije. Obrazac sadrži kliničke podatke o pacijentici koje ispunjava ginekolog i citološki nalaz koji na osnovi analize Papa-testa pod svjetlos...
Hrčak ID: 164510