Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prijepori saveznika oko zahtjeva Jugoslavije za izručenjem osumnjičenih za ratne zločine iz savezničkih izbjegličkih logora u Italiji 1945.-1947.
Jandrić, Berislav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 38, No. 2, 2006
Na temelju nove arhivske građe autor je prikazao stajališta odnosno neučinkovitost i prijepore Saveznika, Velike Britanije i SAD-a oko zahtjeva Jugoslavije za izručenjem talijanskih i jugoslavenskih ratnih zločinaca. Jugoslavenska vlada, čije je uporište bilo u odlukama, deklaracijama, protokolima i zaključcima konferencija u Moskvi, Jalti i Potsdamu kao i u odlučnosti velike trojice, Roosevelta, Churchilla i Staljina, te na osnovi Povelje Ujedinjenih naroda, učestalo je zahtijevala da ratni zločinci budu što brže privedeni pravdi i osuđeni, od...
Hrčak ID: 7736


hrv O suočavanju s prošlošću – razgovor s Louise L. Lambrichs
Kisić Kolanović, Nada
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 2, 2011
Hrvatska povjesničarka Nada Kisić Kolanović razgovarala je s Louise L. Lambrichs, francuskom spisateljicom i filozofkinjom koja se u većem broju svojih djela bavila temama iz hrvatske suvremene povijesti.
Hrčak ID: 74019


hrv KNINSKA OPERACIJA I RATNI ZLOČINI 8. DALMATINSKOG KORPUSA
Matković, Blanka
Koristeći se objavljenim izvorima te arhivskim gradivom iz Državnog arhiva u Splitu i Hrvatskoga državnog arhiva, autorica analizira tijek Kninske operacije kojom su završena vojna djelovanja na području Dalmacije u Drugome svjetskom ratu, te ratne zločine počinjene u studenome i prosincu 1944. od postrojbi 8. dalmatinskog korpusa i OZNE. Iako je od Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava ustanovljen određeni broj grobišta na širem području Drniša i Knina, brojni izvori upućuju na mogućnost postojanja dosad neotkrivenih masovni...
Hrčak ID: 94602


hrv Obračun Titova režima s jugoslavenskim monarhističkim protukomunističkim snagama na kraju Drugog svjetskog rata
Nikolić, Kosta
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 3, 2012
U tekstu se prikazuju događaji iz završnog razdoblja Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i neposrednog poraća, kada se novi komunistički režim obračunao i s jugoslavenskim monarhističkim protukomunističkim postrojbama i brojnim njima naklonjenim civilima koji su se pred napredovanjem partizana od jeseni 1944. okupili u Sloveniji i Austriji.
Hrčak ID: 95081


hrv Sisak 1990. - 1991: ratni zločini nad Srbima
eng Sisak 1990 - 1991: war crimes against Serbs
Ponoš, Tihomir
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Članak opisuje ratne zločine počinjene nad Srbima u Sisku, civilima, za vrijeme rata 1991. godine. Opisuje okolnosti i događaje koji su multietničku sredinu Siska pretvorili u mjesto smrti više od stotinu civila srpske nacionalnosti. Opisuje i zaoštravanje političkih prilika na Baniji i u Hrvatskoj u razdoblju od izbora 1990. godine, pa do izbijanja rata i u sklopu toga detaljnije analizira zaoštravanje i politiku konfrontacije i separatizma koju je vodio SDS. Analizira ulogu države u likvidacijama Srba, posebno policije i policijskih jedinica...
Hrčak ID: 246543


hrv Vladimir GEIGER, Josip Broz Tito i ratni zločini: Bleiburg – Folksdojčeri, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013., 149 str.
eng Vladimir GEIGER, Josip Broz Tito i ratni zločini: Bleiburg – Folksdojčeri, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013., 149 str.
Jura, Ana
Časopis za suvremenu povijest Vol. 45, No. 3, 2013
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 113227


hrv Predrasude i ratni zločini - vladavina duhovnoga carstva zla
eng PREJUDICES AND WAR CRIMES - THE RULE OF SPIRITUAL EMPIRE OF EVIL
ger VORURTEILE UND KRIEGSVERBRECHEN - DIE HERRSCHAFT DES GESITIGEN REICHES DES BÖSEN
Novalić, Fahrudin
Socijalna ekologija Vol. 13, No. 1, 2004
Autor razmatra predrasude kao jedne od osnovnih pretpostavki za pojavu ratnih zločina. Individualne i društvene predrasude uvjetovane su i predrasudama moći političkih, ekonomskih, vojnih, tehnoloških, kulturnih, medijskih i inih elita, i obrnuto; što ima za posljedicu rat i ratne zločine. Nacionalne i vjerske predrasude s militantnim nacionalizmom i fanatičnom instrumentaliziranom vjerom, s povjerenjem u nepogrešive vođe i njihove genocidne programe imaju za posljedicu sadizam i nekrofiliju kao maligne oblike agresije. Riječ je o vladavini duh...
Hrčak ID: 35328


hrv O promicanju međunarodne pravde: SAD i Međunarodni kazneni sud
eng On upholding international justice: The U.S. and the International Criminal Court
Oštrić, Hrvoje
Diskrepancija Vol. 6, No. 10, 2005
Međunarodni kazneni sud novo je međunarodno tijelo kojem je glavni cilj istraga i suđenje slučajeva genocida, ratnih zločina, te zločina protiv čovječnosti u zemljama članicama. Iako su Sjedinjene Američke Države u 2000. potpisale Rimski statut, međunarodnu povelju iz 1998. koja predstavlja osnovicu Međunarodnog kaznenog suda, Busheva vlada napravila je velik zaokret godinu dana kasnije, potpuno se ograđujući od svake ideje o suđenju Amerikancima izvan zemlje. Tekst analizira glavne argumente američke vanjske politike povezane s Međunarodnim k...
Hrčak ID: 3829


hrv Folksdojčeri u izvješćima komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Okruga Slavonski Brod (1945.)
eng Volksdeutschers in reports of commisions for identification of war crimes commited by ocupation forces and their supporters in Slavonski Brod 1945
Geiger, Vladimir
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
prijepis i komentari izvornih dokumenata
Hrčak ID: 7551


hrv Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije
eng Interpretation of the Act on the Annulment of Certain Legal Acts of Judicial Bodies of the Former Yugoslav National Army, the Former SFRY and the Republic of Serbia
Đurđević, Zlata
Zagrebačka pravna revija Vol. 1, No. 1, 2012
Rad predstavlja komentar Zakona o ništetnosti, jednoga od najkraćih, najkontroverznijih i najlošijih zakona donesenih zadnjih godina u Hrvatskoj. Koristeći se znanstvenim metodama tumačenja pravnih norma, autorica ogoljuje sadržajnu i pravnu prazninu tog Zakona. Teleološkim tumačenjem otkriva da je cilj Zakona bio zabraniti domaćim pravosudnim tijelima suradnju s pravosudnim tijelima Srbije u odnosu na ratne zločine hrvatskih državljana. Sustavno i povijesno tumačenje dokazuje da je taj cilj neprovediv. Sustavno je tumačenje pokazalo da zakonsk...
Hrčak ID: 128867