Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prikaz rezultata elektromiografskoga biofeedback treninga u motornom oporavku nakon moždanoga udara
Čalošević, Suzana; Čalošević, Srđan; Mađar Klaić, Stanislava; Marić, Anđela; Kadojić, Mira; Bek, Vera; Hanzer, Nives; Lovrinčević, Mila; Babić, Marina
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200328


hrv Klinička procjena oporavka hoda u rehabilitaciji bolesnika nakon moždanoga udara
Čalošević, Suzana; Čalošević, Srđan; Mađar Klaić, Stanislava; Kadojić, Mira; Marić, Anđela
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200323


hrv ULOGA REHABILITACIJE U SVJETLU NOVIH PROMJENA UNUTAR ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
Damjanović, Ivan; Jandrić, Anita; Doležal, Dalibor
Hrčak ID: 98972


hrv Izokinetika i rehabilitacija
eng Isokinetics and rehabilitation
Egić, Božidar
Reumatizam Vol. 53, No. 2, 2006
Hrčak ID: 125871


hrv PREDIKTORI DULJINE BORAVKA I FUNKCIONALNOG OPORAVKA BOLESNIKA U KLINICI ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA
Rašić, Dragana
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 2, 2017
UVOD: Jedno od najvećih dostignuća ortopedske kirurgije je ugradnja umjetnog zgloba ili endoproteze zgloba kuka koja se koristi za zamjenu patološki promijenjenih zglobova. CILJ ISTRAŽIVANJA: Ustanoviti otežavajuće parametre u bolesnika s ugrađenom endoprotezom (EP) zgloba kuka koji utječu na funkcionalni oporavak i duljinu trajanja njihovog hospitalnog rehabilitacijskog tretmana. ISPITANICI I METODE: Ispitivanu skupinu činili su bolesnici s ugrađenom endoprotezom zgloba kuka (n=50). Svi bolesnici provodili su rehabilitaciju u Klinici za fi...
Hrčak ID: 257200


hrv Biomehanička vaga za dinamičku analizu posture
Cifrek, Mario
Dinamičko praćenje raspodjele tjelesne težine čovjeka po pojedinoj nozi tijekom mirovanja ili za vrijeme izvođenja određenih pokreta može dati korisnu informaciju o stanju lokomotornog sustava. Prikazana inovacija, zahvaljujući svojoj sklopovskoj i programskoj izvedbi, omogućuje jednostavno mjerenje, pohranu i analizu rezultata mjerenja, pomaže pri dijagnozi te praćenju učinka rehabilitacijskog procesa.
Hrčak ID: 221830


hrv Fizioterapija kod pacijenata s poremećajem percepcije
Mandić, Mario; Maček, Zdravko; Kolar, Mario; Švaljek, Božica
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200737


hrv 50. godišnjica rehabilitacijskog odjela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
eng Fifty anniversary of the inpatient rehabilitation department in Varaždinske Toplice hospital
POTREBICA, Silva
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 21, No. 1-2, 2007
Ubrzo nakon uspostave rehabilitacijskih odjela na klinikama u Zagrebu i u tadašnjim kupališnim lječilištima pokazala se potreba za osnivanjem takvog odjela u našoj ustanovi. Među prvima u Hrvatskoj osnovan je 1957. godine bolnički odjel u Kupališnom lječilištu Varaždinske toplice uz zauzimanje dr. Đure Pintača. S razvojem specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije, koju završava i dr. Đuro Pintač, počinju se primjenjivati sva dosadašnja saznanja iz fizikalne medicine i rehabilitacije. To je bila jezgra oko koje se pet desetljeća...
Hrčak ID: 129197


hrv DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U KUĆ NOJ REHABILITACIJI U SPLITU
eng TEN-YEAR EXPERIENCE IN HOME REHABILITATION IN SPLIT
VLAK, Tonko; ŠKARE, Štefanija
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 10, No. 3-4, 1993
Tijekom desetogodišnjeg rada Slu žbe za rehabilitaciju u kuć i bolesnika Bolnice za reumatske bolesti i reha bilitaciju u Splitu, rehabilitacija je provedena kod 2 132 bolesnika. Najviše je bilo onih koji su se oporavljali i rchabilitirali nakon ccrcbrovaskularnog insulra (29, 13%), a nešto manje onih s posttraumatskim stanjima (16,42%) i degenerativnim bolestima lokomotornog sustava (10,74%). Ve liki udio u ukupnom broju naših bolesnika č inila su cerebralno ošt ećena djeca, koja u Splitu imaju vrlo loše uvjete za stacionamu rehabilitac...
Hrčak ID: 142650


slv Rehabilitacija bolnikov po možganski kapi v zdravilišču Laško
GELEBEŠEV, Lasko; TOPOLIĆ, Slavka
Fizikalna i rehabilitacijska medicina Vol. 27, No. 1-2, 2015
Možganska kap je možganska okvara zaradi motnje v prekrvavitvi možganov kot posledica zapore ali rupture možganske žile. Posledica je nevrološki deficit z izgubo motorične kontrole, s spremembami v senzibiliteti, govorici in kognitivnem stanju ali koma. Rehabilitacija bolnikov po možganski kapi v Zdravilišču Laško se izvaja od leta 1953. Obravnava bolnikov je timska, vodi jo specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, sodelujejo zdravnik specialist splošne medicine, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, fizioterapevti in delovni terape...
Hrčak ID: 150771