Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Đurđevački kazališni amaterizam kroz povijest
Miholek, Vladimir
Podravski zbornik Vol. , No. 39, 2013
Rad donosi prikaz amaterskoga kazališnog stvaralaštva u Đurđevcu od sredine 19. stoljeća do danas. Ferdo Rusan je u susjednom Virju osnovao jedno od prvih amaterskih kazališta na području Vojne krajine i jedino koje je djelovalo unatoč protivljenju vojnih vlasti, a koje su potpomagali i pojedini Đurđevčani. Nakon razvojačenja i uspostave civilne vlasti, 1871. godine razvija se društveni život, dolaze gostujuće kazališne grupe te potiču osnivanje mjesnih diletantskih družina koje su djelovale u okviru raznih kulturnih, gospodarskih i sportskih u...
Hrčak ID: 227344


hrv POŽEŠKO PROFESIONALNO KAZALIŠTE, REPERTOAR I PUBLIKA
eng THE CITY THEATRE IN POŽEGA. REPERTOIRE AND THE AUDIENCE
Vlašić, Vesna
Dani Hvarskoga kazališta Vol. 42, No. 1, 2016
Profesionalno kazalište u Požegi osnovano je 1948. godine, a ugasilo se 1956. godine. Tijekom osmogodišnjeg razdoblja izvedeno je 900 predstava, od čega 83 premijere. Stalne pozornice, osim Požege, imalo je u selima Pleternici i Ovčarama kraj Kutjeva. Uspjehu koji je kazalište postiglo, pridonio je repertoar u kojemu se u velikom dijelu podilazilo publici te tadašnjim političkim trendovima. Planirao se i uvježbavao repertoar namijenjen omladini na radnim akcijama, gimnazijalcima, gradskoj i seoskoj publici, no izvodila su se i djela koja nisu b...
Hrčak ID: 158033


hrv MAKEDONSKA DRAMA IZMEĐU DVA RATA
eng MACEDONIAN DRAMA BETWEEN THE TWO WORLD WARS
Grubić, Miro
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 9/1, No. 9., 2013
Krajem 1936. Miroslav Krleža je dobio ponudu da se njegova drama U logoru,osim u Osijeku i Beogradu postavi i u Skoplju. Krleža je nazočio i premijeri svoje predstave, a u pismu s premijere datiranom 18. I. 1937. piše Beli: "Skoplje je nesrazmjerno zanimljiviji teatar od svih teatara po našim teatrima i ne bi trebalo sjediti i dangubiti po zagrebačkim sobama i kavanama nego ‘putovati po narodu’". Ova Krležina rečenica izaziva i provocira i u znatiželji tjera da se ovo razdoblje makedonske kazališne kulture i dramske književnosti općenito, kao g...
Hrčak ID: 116172


hrv PUBLIKA I REPERTOAR HRVATSKIH KAZALIŠTA 1701. – 1800. GODINE
eng AUDIENCE AND REPERTOIRE IN THE CROATIAN THEATRE 1701–1800
Pavlović, Cvijeta
Dani Hvarskoga kazališta Vol. 42, No. 1, 2016
Analiza kreće od provjere svojstava hrvatske književnosti i kazališta u kontekstu europske kulture XVIII. stoljeća na repertoaru kazališnih izvedaba hrvatskih izvođača. Na općoj razini povijesti književnosti moguće je problematizirati status XVIII. stoljeća, tj. njegovu pripadnost tzv. starijoj povijesti. S druge strane, postoje argumenti za napuštanje simplifikacije o XVIII. stoljeću kao stoljeću predugoga hrvatskog baroka. Osobitosti XVIII. stoljeć vidljive su u raznovrsnim bilješkama i zapažanjima vezanima uz izvedbe koje se odnose koliko na...
Hrčak ID: 158025


hrv Lucija Ožegović - život i karijera obilježeni ulogom majke
eng Lucija Ožegović - Life and Career Marked by the Role of Mother
Konfic, Lucija
Cris Vol. XIV, No. 1, 2012
U nizu mnogobrojnih umjetnika kojih se, nažalost, sjetimo samo prilikom obljetnicajest i pjevačica Lucija Ožegović (Budimpešta, 12. 04. 1896. - Zagreb, 09. 08. 1962.). Njezin nimalo lagan životni put obilježila je ljubav prema pjevanju, kao i ljubav prema sinu jedincu. Ovaj rad obrađuje pojedine aspekte iz života i rada umjetnice na temelju uvida u građu sačuvanu u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta HAZU-a, osobito njezino djelovanje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu koje je popraćeno analizom repertoara, uloga i značaja umjetnice z...
Hrčak ID: 101050


hrv HRVATSKI AUTORI NA ZADARSKOJ LUTKARSKOJ SCENI
eng THE PRESENCE OF CROATIAN AUTHORS IN THE REPERTOIRE OF THE ZADAR PUPPET THEATER
Vigato, Teodora
Magistra Iadertina Vol. 2, No. 1, 2007
Pedesetogodišnje djelovanje Kazališta lutaka u Zadru započinje radom glumca i redatelja Mile Gatare koji je izgradio prepoznatljivi lutkari stil stavljajući na repertoar hrvatske autore, među kojima su bili najzastupljeniji Vladimir Nazor, Vojmil Rabadan, Mladen Širola i Željko Hell. Napuštajući poetiku imitacije glumačkog kazališta, u Kazalištu lutaka u Zadru afirmiraju se novi pisci i nove lutkarske estetike od kojih izdvajamo Luku Paljetka, koji se svojim autorskim radovima udaljio od naivnih priča namijenjenim isključivo djeci te lutkarst...
Hrčak ID: 21163


hrv KONKURENTSKI REPERTOAR PODUZEĆA U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
eng COMPETITIVE ACTION REPERTOIRE IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
Tipurić, Darko; Barun, Tereza
Ekonomski pregled Vol. 71, No. 1, 2020
Rad prikazuje kako konkurentski repertoar poduzeća i eksterno regulatorno okruženje utječu na uspješnost poduzeća u reguliranoj telekomunikacijskoj djelatnosti. Na temelju panel analize podataka na 103 poduzeća koja pružaju uslugu fiksnog pristupa Internetu krajnjim korisnicima u zemljama Europe i u vremenskom promatranju kroz tri godine, rezultati pokazuju da konkurentska agresivnost i kompleksnost poduzeća pozitivno utječu na rast udjela na tržištu. Za razliku od općeprihvaćenog mišljenja, rezultati empirijskog istraživanja pokazuju da najagr...
Hrčak ID: 234809


hrv Hrvatska primadona Ruža Pospiš-Baldani
eng Croatian Diva Ruža Pospiš-Baldani
Martinčević, Jagoda
Mezzosopran Ruža Pospiš-Baldani (25. srpnja 1942., Varaždinske Toplice), nacionalna je prvakinja i jedna od najvećih vokalnih umjetnica našega doba. Nakon školovanja u Varaždinu (prof. Ankica Opolski) i na Muzičkoj akademij i u Zagrebu (prof. Marij a Borčić) vrlo brzo ostvaruje veliku karij eru u domovini i u inozemstvu. Uz matičnu kuću Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ostaje trajno vezana, sedam godina prvakinja je Metropolitan opere u New Yorku i stalna gošća Bečke državne opere i Bavarske državne opere u Münchenu. Nastupa u milanskoj Scali,...
Hrčak ID: 33947


hrv Osvrt na emocionalni aspekt slušanja glazbe
eng The Emotional Aspect of Listening to Music
Škojo, Tihana
Diacovensia Vol. 29., No. 1., 2021
Unatoč iznimnom zanimanju za istraživanja emocija u glazbi, tek rijetki glazbeni pedagozi upozoravaju na važnost toga fenomena u nastavi glazbe. U predstavljenom se radu analiziraju rezultati empirijskoga istraživanja radi utvrđivanja doživljenih emocija na slušanje sljedećih glazbenih primjera: C. Saint-Saëns: Karneval životinja, Finale; I. Stravinski: Posvećenje proljeća, Uvod; J. Williams: Schindlerova lista; F. Livadić: Nokturno u fis molu; I. Malec: Lumina te I. Krajač, K. Metikoš i M. Prohaska: Gubec-Beg, Janino ludilo. Rezultati istr...
Hrčak ID: 255909


hrv Narodno kazalište u Zadru od 1945. do 1955. godine
eng The People's Theater in Zadar from 1945 to 1955
Vigato, Teodora
Osnivanje Narodnoga kazališta u Zadru nakon Drugoga svjetskog rata imalo je zadaću obnoviti gotovo iščezli hrvatski jezik i kulturu u javnom životu nakon dvadesetogodišnje talijanske okupacije. S druge pak strane trebao se kazalištem propagirati duh novih ideja koje su u komunističku Hrvatsku i Jugoslaviju dolazile uglavnom iz Sovjetskog Saveza. Prvih par godina kazališnog života u Zadru poletne su godine u stvaranju ansambla, publike i kritike, a potom je uslijedila velika kriza. S jedne su strane bili kadrovski problemi, a s druge strane osir...
Hrčak ID: 94496