Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom polju

Godini

eng Correlation of Sarcopenia and Periodontitis in Patients on Chronic Hemodialysis
hrv Povezanost sarkopenije i parodontitisa u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Kovačević, Petra; Maver Bišćanin, Mirela; Cvijetić Avdagić, Selma; Kovačević, Karla; Altabas, Velimir; Altabas, Karmela
Acta clinica Croatica Vol. 60., No. Supplement 1, 2021
Aim: Hemodialysis patients present with signs of chronic systemic inflammation. Periodontitis can also trigger systemic inflammation and thus affect sarcopenia. The aim of the study was to examine the presence of sarcopenia and periodontitis in patients on chronic hemodialysis and see whether there is a correlation between them. Methods: The study included 53 patients on hemodialysis. Oral status and routine laboratory parameters, as well as body composition and handgrip strength, were measured. Results: 20.8% of patients had sarcopenia, w...
Hrčak ID: 260297


hrv TRENING JAKOSTI U STARIJIH OSOBA
eng STRENGTH TRAINING IN THE ELDERLY
Mišigoj Duraković, Marjeta; Duraković, Zijad; Matković, Branka R.
Niska razina tjelesne aktivnosti i funkcijska sposobnosti dio je loših navika življenja današnjeg pučanstva tzv. razvijenog dijela svijeta. Povezuje se s pojavnošću mnogih kroničnih bolesti u odrasloj i starijoj životnoj dobi. Hrvatska s visokim udjelom tjelesno nedovoljno aktivnih odraslih osoba mlaðe, srednje i starije životne dobi pri tome nimalo ne zaostaje za svijetom. Javnozdravstvene preporuke vodećih svjetskih zdravstvenih udruga i ustanova usmjerene su k povećanju stupnja zdravlja i funkcijske sposobnosti te prevenciji kronič...
Hrčak ID: 26485


hrv Patofiziologija osteoporoze
eng Pathophysiology of Osteoporosis
Tičinović Kurir, Tina
Medicus Vol. 31, No. 2 Osteoporoza, 2022
Osteoporoza je metabolička bolest koštanog sustava koju karakterizira smanjena koštana masa i poremećena mikroarhitektura kosti. Temeljni patofiziološki mehanizam nastanka osteoporoze je poremećaj pregradnje kosti. Neravnoteža između procesa razgradnje i stvaranja kosti dovodi do gubitka koštane mase, poremećene strukture kosti s posljedičnom povećanom lomljivošću. Na proces koštane pregradnje i nastanak osteoporoze utječu brojni hormoni, imunološki sustav, geni i mehanički poticaji. Poremećaj aktivacije RANK/RANKL/OPG sustava je osnovica imuno...
Hrčak ID: 291550


hrv Miopatija i polineuropatija – kritične bolesti u bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID -19 (prikaz slučaja)
eng Critical illness myopathy and polyneuropathy in a patient with severe COVID -19 infection – a case report
Šegota, Adelmo; Šarić, Katarina; Bagatin, Matea; Mršić, Dunja; Stahović, Mario; Zahirović, Nino
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Cilj ovoga rada je prikazati bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID-19 koji je razvio miopatiju i polineuropatiju kritične bolesti, uz tešku funkcijsku onesposobljenost te proces rehabilitacije, uz pregled literature. Prikaz slučaja: Bolesnik u dobi od 58 godina razvija teški oblik infekcije COVID-19 uz razvoj akutne respiratorne insuficijencije zbog obostrane COVID pneumonije. Zbog pogoršanja kliničke slike mehanički je ventiliran, razvija septički šok te se liječi polifarmakološkom terapijom uz suportivno liječenje i doziranu rehabi...
Hrčak ID: 284701


hrv Rehabilitacija bolesnika nakon osteoporotskog prijeloma
eng Rehabilitation after Osteoporotic Fracture
Nikolić, Tatjana; Sajković, Dubravka
Medicus Vol. 31, No. 2 Osteoporoza, 2022
Osteoporoza je bolest karakterizirana niskom mineralnom gustoćom kosti i promjenama u koštanoj strukturi koje dovode do povećanog rizika za prijelom. Najčešći osteoporotski prijelomi su prijelomi kuka, distalne podlaktice, proksimalnog humerusa i prijelomi kralježaka. Vježbe koje se koriste u rehabilitaciji nakon osteoporotskih prijeloma koriste princip koji je baziran na mogućnosti poboljšanja koštane gustoće mehaničkim opterećenjem koje napreže kost i potiče koštano stvaranje. Uobičajeno se koriste vježbe s progresivnim otporom, trening s opt...
Hrčak ID: 291570


hrv Osteosarkopenija i nutritivna potpora oboljelima od osteoporoze
eng Osteosarcopenia and Nutrition Impact on Patients with Osteoporosis
Poljičanin, Ana
Medicus Vol. 31, No. 2 Osteoporoza, 2022
Ubrzani gubitak koštane i mišićne mase, snage i funkcije mišića te krhkost kostiju obilježja su koja prate starenje te dovode do povećanog morbiditeta, mortaliteta te smanjenja kvalitete života. U novije vrijeme uočeno je kako su osteoporoza i sarkopenija često istovremeno prisutne kod osoba starije životne dobi što pridonosi povećanom riziku od padova i prijeloma. Stoga je iznimno važno na vrijeme dijagnosticirati osteosarkopeniju te ukloniti okolišne rizične čimbenike kao što su nekvalitetna prehrana i smanjena tjelesna aktivnost. Za zdravo s...
Hrčak ID: 291574


hrv HRVATSKE SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA STARIJE DOBI, DIO II – KLINIČKA PREHRANA
eng CROATIAN GUIDELINES FOR NUTRITION IN THE ELDERLY, PART II – CLINICAL NUTRITION
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Ljubas Kelečić, Dina; Reiner, Željko; Tomek Roksandić, Spomenka; Kekez, Domina; Pavić, Tajana
Liječnički vjesnik Vol. 133, No. 9-10, 2011
Malnutricija i sarkopenija često se javljaju u osoba starije dobi koje su hospitalizirane ili su smještene u institucijama. Takav loš nutritivni status povećava pobol i smrtnost te negativno utječe na svakodnevne aktivnosti, funkcije i kvalitetu života. Uporaba enteralne i parenteralne prehrane opravdana je kod pothranjenih bolesnika starije dobi, i u bolnici i kod kuće. Bolesnici starije dobi dijele indikacije s bolesnicima ostalih dobnih skupina, iako se veće značenje kod ovih bolesnika daje kvaliteti života. U ovim Smjernicama predstavljamo...
Hrčak ID: 171845