Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PREGLED ISTRAŽIVANJA O IZVOZNIM AKTIVNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2007. DO 2017.
eng EXPORT AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN REPUBLIC OF CROATIA: 2007-2017
Nikolić, Helena; Miloloža, Ivan
Poslovna izvrsnost Vol. 12, No. 1, 2018
Izvoz je posljedica međunarodne podjele rada i specijalizacije zemalja u proizvodnji dobara i usluga koja omogućuje poslovnim entitetima generiranje financijskih sredstava i kompetentnog ljudskog kapitala. Kretanje izvoza uvelike se objašnjava načelom komparativnih prednosti. Naime, svako nacionalno gospodarstvo teži izvozu proizvoda u čijoj je proizvodnji učinkovitije od svog vanjskotrgovinskog partnera. Ovisno o tehničkom napretku, strukturi i brzini rasta pojedinih zemalja, mijenjaju se i njihove komparativne prednosti što ukazuje na nestabi...
Hrčak ID: 205076


hrv Primjena spektrofotometrije u učenju Biologije i ostalih predmeta prirodoslovnog područja
eng Application of spectrophotometry in the teaching of biology and other subjects of the natural sciences
Sabo, Nikolina
Educatio biologiae Vol. , No. 7., 2021
Brze promjene u društvu uvjetovane kontinuiranim novim znanstvenim spoznajama zahtijevaju i kontinuirane promjene paradigme poučavanja i učenja Biologije, ali i ostalih nastavnih predmeta. Zato je neizostavno aktivno učenje koje podrazumijeva primjenu istraživačkih vještina, suradničkog učenja i kreativnog izražavanja. U istraživanjima s područja prirodnih znanosti primjenjuju se brojne instrumentalne metode, od kojih je spektrofotometrija jedna od temeljnih analitičkih tehnika u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi. Osim primjene u znanstven...
Hrčak ID: 281160


hrv TAJNI ŽIVOT ŽABA - ISTRAŽIVAČKO UČENJE IZVAN UČIONICE I U UČIONICI
eng SECRET LIFE OF FROGS - INQUIRY LEARNING INSIDE AND OUTSIDE OF THE CLASSROOM
Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Šag, Matej; Bogut, Irella
Educatio biologiae Vol. , No. 2., 2016
U prirodoslovnim nastavnim predmetima, istraživačko učenje osigurava učenicima razvoj vještina i kompetencija koje im omogućavaju lakše razumijevanje prirodnih promjena i procesa koji ih okružuju. Prirodoznanstveni pristup poučavanja prirodoslovlja potiče znatiželju i razvija istraživački duh kod učenika različitih uzrasta. Kroz nastavu predmeta Prirode i Biologije učenici se trebaju upoznati s anatomijom, ekologijom i razvojem pojedinih skupina kralježnjaka, a žabe mogu poslužiti kao modelni organizmi za proučavanje vodozemaca koji imaju speci...
Hrčak ID: 171172


eng The Scientific Approach to Law and the Role of Legal Consciousness
hrv Znanstveni pristup pravu i uloga pravne svijesti
Krešić, Mario
The present article constructs the concept of a scientific approach to law as consisting of non-cognitivism, monistic ontology, non-formalism, non-reductionism of law to linguistic outputs, a (two-level) description of reality, falsifiability and rationality. The article claims that: the scientific approach to law, as constructed in this article, presents the key element of Alf Ross’ theory on law; and that the concept of legal consciousness plays important methodological and explanatory roles in this scientific approach to law.
Hrčak ID: 280633


hrv Konstruktivne metode u ekonomiji
eng Constructive Methods in Economics
fre Méthodes constructives en économie
ger Konstruktive Methoden in der Ökonomie
Mutanen, Arto
Synthesis philosophica Vol. 34, No. 1, 2019
Konstruktivne su se metode i konstruktivnost intenzivno razmatrali u filozofiji znanosti. U matematici i eksperimentalnim znanostima imaju dugu tradiciju. Od eksperimentalnih znanosti proširile su se do empirijskih znanosti, kako konstruktivni empirizam i pokazuje. Posljednjih desetljeća znanstvenici iz društvenih znanosti bili su raspravljali socijalni konstruktivizam, što je novi smjer u ovoj višedimenzionalnoj tradiciji konstruktivne metode. U ekonomiji, matematičke metode, poput teorije igre, općenito se koriste. Matematizacija znanosti mož...
Hrčak ID: 224035