Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Bonifacij Kedrov i Maritainova filozofija znanosti
eng Bonifatij Kedrov and Maritain's philosophy of science
Zelić, Ivan
Vrhbosnensia Vol. 22, No. 1, 2018
U ovom članku autor analizira Kedrovljevo izlaganje i kritiku Maritainove filozofije znanosti. U prvom dijelu kratko izlaže Kedrovljev život i djelo. U drugom dijelu predstavlja Kedrovljevo izlaganje Maritainove filozofije znanosti i Kedrovljeve kritičke primjedbe toj filozofiji. U trećem dijelu, najvećemu i najvažnijem, analizira ispravnost argumenata u Kedrovljevoj kritici Maritaina. Autor pokazuje da je Kedrov imao nakanu napraviti nepristrano i objektivno predstavljanje Maritainovih pogleda. Kedrov ipak nije u pravu u svojoj kritici jer nek...
Hrčak ID: 260475


hrv Augustin Kažotić i Toma Akvinski
eng Augustin Kažotić and Thomas Aquinas
Gavrić, Anto
Proučavanje prve generacije učenika Tome Akvinskoga ostalo je još uvijek dosta neistraženo. Studije o prvim Tominim učenicima osobito su značajne za poznavanje načina kako se prenosila i u kojim sve područjima misao Zajedničkog naučitelja (Doctor communis). Stoga i ovaj prilog ulazi u to područje istraživanja. Članak najprije prikazuje kako se stoljećima u raznim izvorima isticalo da je Augustin Kažotić bio izravni učenik Tome Akvinskoga te da je pohađao njegova predavanja za vrijeme studija na sveučilištu u Parizu. Zatim doktrinarno analizira...
Hrčak ID: 265133


hrv Moralna analiza slučaja Sherri Finkbine u svjetlu tomističkog moralnog nauka
eng Moral analysis of the Sherri Finkbine case in the light of thomistic ethical teaching
Bućan, Jelena; Bodrožić, Ivan
Služba Božja Vol. 62, No. 1, 2022
Autori u ovom radu, analizirajući slučaj Sherri Finkbine, majke koja je 1962. napravila pobačaj svoga djeteta, nastoje u svjetlu nauka svetoga Tome Akvinskog dati odgovore na pobačaj kao jedno od gorućih kontroverznih pitanja današnjice. Sam rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom uvodnom poglavlju autori najprije opisuju sam slučaj iznoseći činjenice i okolnosti u kojima se dogodio pobačaj pred očima javnosti. Nakon toga u drugom poglavlju prave moralnu raščlambu njezina čina u svjetlu tomističkog nauka, pogotovo zato što se u nekim krugovi...
Hrčak ID: 277929


hrv O savjetima Alvina Plantinge kršćanskim filozofima
eng On Alvin Plantinga's advice to christian philosophers
Zelić, Ivan
Vrhbosnensia Vol. 17, No. 2, 2013
U ovom članku autor analizira savjete Alvina Plantinge kršćanskim filozofima. Savjeti iz poznatog Plantingina članka dopunjeni su pojašnjenjima iz nekih drugih, posebno kasnijih njegovih tekstova. Plantingini savjeti uspoređuju se s njegovom vlastitom praksom kao filozofa i kršćanina. Konačno, Plantingini savjeti i njegov način bavljenja kršćanskom filozofijom uspoređuju se s tomističkom i neotomističkom filozofijom i s idejama i praksom nekih vodećih filozofa tomističke tradicije.
Hrčak ID: 266450


hrv Sveti Toma u enciklici Fides et ratio
eng Saint Thomas in the Encyclical Fides et Ratio
Bonino, Serge–Thomas
Obnovljeni Život Vol. 74., No. 3., 2019
Odlomci enciklike Fides et ratio koji su izričito posvećeni sv. Tomi Akvinskomu tvore svojevrsni zgusnuti sažetak, odnosno sintezu cjelokupne enciklike. Ti odlomci sadrže glavne teme koje su razrađene u drugim dijelovima enciklike (filozofija otvorena vjeri, teologija pozorna na filozofiju i dr.). Naučavanje enciklike o ulozi tradicija u intelektualnom životu daje opravdanje stalnih preporuka Crkve o povlaštenom nauku sv. Tome, kako u filozofiji, tako i u teologiji.
Hrčak ID: 221813


hrv Doprinos poznavanju života i znanstvenoga djelovanja Vilima Keilbacha
eng A Contribution to Biography and Scientific Work of Vilim Keilbach
Biočić, Ana; Mršić Felbar, Iva
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Vilim Keilbach je bio teolog i filozof prepoznat u svjetskim razmjerima. Na hrvatskom govornom području o njemu je vrlo oskudna literatura, stoga ćemo u radu prikazati njegovu biografiju s naglaskom na razdoblje života u Hrvatskoj, a na osnovi arhivskoga gradiva pohranjene u arhivu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i knjižnice Fakulteta koja čuva njegovu do sad neobrađenu ostavštinu. Prikazat ćemo dio Keilbachova znanstvenoga rada s naglaskom na njegovo nastojanje da poveže tomizam sa psihologijom religije.
Hrčak ID: 281454


hrv Odnos N. Berdjajeva prema J. Maritainu i tomizmu
eng N. Berdyaev’s Attitude toward J. Maritain and Thomism
Gavrić, Anto; Bolšec, Nikola
Obnovljeni Život Vol. 69., No. 3., 2014
Nikolaj Berdjajev je kao filozof ponikao iz konteksta ruske religiozne filozofije koja je zapadnu filozofiju, posebice tomizam, optuživala za racionalizam. Kao filozof iz toga konteksta, često punog predrasuda, Berdjajev je susreo francuskoga tomista Jacquesa Maritaina. Njihov je odnos gotovo odmah postao prijateljski. U tom prijateljskom odnosu, koji je Berdjajev gajio prema Maritainu od samih početaka njihova druženja, nalazio se preduvjet za razvoj filozofskoga dijaloga. Upravo je u njemu Berdjajev ublažio svoje početne predrasude te je nepr...
Hrčak ID: 129082