Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Vjerski turizam kao novi vid turizma
Vizjak, Ana
Ekonomski vjesnik Vol. VI, No. 1, 1993
Korijeni vjerskog turizma sežu u daleku prošlost. Ta je pojava vezana za sve narode i sve religije. Kao pozitivan način ekonomskog korištenja te pojave ističemo Italiju. U toj zemlji najbolje je riješeno gospodarsko korištenje te vjerske pojave u turističke svrhe to jest, stvaranje novog oblika turizma pod nazivom vjerski turizam. Goleme svote novca i mase vjernika prolaze kroz taj oblik turizma. Kod nas je zanemarivan taj oblik turizma, iako i u Hrvatskoj postoje neka svjetski poznata svetišta i uopće mnoštvo "svetih" mjesta na kojima se vrš...
Hrčak ID: 228129


hrv Varaždin, grad kulturnih događanja
Hegeduš, Ivan; Gašparić, Eleonora
U suvremenim, globalnim turističkim kretanjima, kultura i tradicija važan su čimbenik za očuvanje konkurentnosti na vrlo dinamičnom tržištu. Današnji, suvremeni turisti odabiru turističku destinaciju koja će im pružiti nezaboravan doživljaj ili atrakciju. Grad Varaždin je grad koji ima bogatu povijest s očuvanim povijesnim palačama, crkvama i građevinama koje povijest mogu i oživjeti. Varaždin je u tome uočio ogromnu prednost i priliku za privlačenje domaćih, ali i inozemnih gostiju. Varaždin slovi kao grad cvijeća, baroka i glazbe, stoga je ku...
Hrčak ID: 113481


hrv Razmatranje potencijala storytellinga u razvoju održivog kulturnog turizma: primjer Zagrebačke županije
Ložnjak, Željka; Jermić Ostojić, Ines; Cvetinović Vlahović, Ana
Turizam specijalnih interesa novi je trend 21. stoljeća koji turistima omogućuje stjecanje iskustava kroz aktivno sudjelovanje, usvajanje i stjecanje novih znanja i kulturnih vrijednosti te predstavlja potencijal održivog turizma. Kulturni turizam kao vrsta turizma specijalnih interesa omogućuje turistima da otkriju, konzumiraju i dožive kulturne atrakcije, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu kao i stil života lokalne zajednice. Otprilike 40% svih turista na svijetu smatraju se kulturnim turistima. Među Europljanima to je rastući tre...
Hrčak ID: 295100


hrv Usporedba turističke posjećenosti Republike Hrvatske i Republike Austrije
Kovačić, Tena; Paljak, Lorena; Horvat, Dajana Maria
Republika Hrvatska svoj prihod temelji na turističkoj ponudi koja je orijentirana isključivo na ljetne mjesece, dok Republika Austrija ima razvijen cjelogodišnji turizam te raznoliku turističku ponudu. Predmet rada je analiza turističke posjećenosti u 2016. g. i 2017. godini na primjeru dviju europskih država, Republike Austrije i Republike Hrvatske kao zemalja koje se ne razlikuju previše po veličini, no razlikuju se upravo po turističkoj posjećenosti i zaradi od turizma. Obje države daju značajnu ulogu gospodarstvu i konkurentnosti na tržištu...
Hrčak ID: 221371


hrv PERCIPIRANI UČINCI KRUZING TURIZMA KOD STANOVNIKA DUBROVNIKA
Sindik, Joško; Manojlović, Narcisa; Klarić, Marica
Ekonomska misao i praksa Vol. 26, No. 1, 2017
Kruzing turizam može, uz pozitivne, rezultirati dugoročnim negativnim učincima po okoliš i život lokalnog stanovništva. U radu se analizira kako stanovnici Dubrovnika percipiraju razvoj i učinke kruzing turizma. Anketnom primjenom Skale utjecaja turizma (TIS) na uzorku od 122 stanovnika ljeta 2015. godine ispitano je postojanje povezanosti između pojedinih aspekata/percipiranih učinaka kruzing turizma i izabranih obilježja stanovnika: dobi, obrazovanja, radnog iskustva, broja članova obitelji, dužine življenja u Dubrovniku, udaljenosti stana/ku...
Hrčak ID: 183553


hrv Odabrani lokaliteti stradavanja u Istočnoj Europi kao osnova za razvoj mračnog (dark) turizma
Vojnović, Nikola; Kurka, Bruna
Geografski horizont Vol. 67., No. 1., 2021
Mračni (dark) turizam uključuje sve one pojave u kompleksnom i heterogenom fenomenu turizma koje obuhvaćaju prezentaciju i od strane posjetitelja uporabu stvarnih i komodificiranih mjesta smrti, katastrofa i zvjerstava, odnosno kao posjeti mjestima gdje su se dogodile povijesne tragedije ili smrti koje i dalje utječu na naše živote. Na prostoru Istočne Europe nalazi se velik broj memorijalnih lokaliteta koje predstavljaju kvalitetnu osnovu za implementaciju i intenzivniji razvoj mračnog turizma u sklopu širokog spektra kulturnog turizma. U ovom...
Hrčak ID: 270701


hrv Kulturna baština Kaštela kao resurs kulturnog turizma
Babin, Ankica
Informatica museologica Vol. 40, No. 1-2, 2009
Hrčak ID: 134518


hrv Put prema održivome kulturnom turizmu Hrvatske
Klarić, Vlasta
Informatica museologica Vol. 36, No. 3-4, 2005
Sklonost posjećivanju povijesnih lokaliteta, fragmentacija turističkog tržišta - razvoj selektivnih oblika turizma, te promidžba kulturnog turizma pojavila se kao obećavajući način financiranja očuvanja, zaštite i interpretacije kulturnog naslijeđa. Ustanovljeni su i novi trendovi u strukturi posjetitelja koje privlači vitalna kombinacija prošlosti i sadašnjosti kao okvir za nova iskustva.
Hrčak ID: 139645


hrv Što učiniti u slučaju kiše?
Emerson, Richard
Informatica museologica Vol. 33, No. 1-2, 2002
Hrčak ID: 140548


hrv VINSKI TURIZAM KAO POSEBNI OBLIK TURISTIČKE PONUDE DALMACIJE
Razović, Mili
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku Vol. , No. 3-4/2015, 2015
Suvremeni turist traži autentična i jedinstvena iskustva pri posjeti određene turističke destinacije. Upoznavanje i konzumacija lokalne hrane i vina stvara kod turista poseban doživljaj. Turist posjetom područja gdje se uzgaja vinova loza i organizira konzumacija vina stupa u neposredni kontakt s kulturom domaćina, razmjenjuje pozitivna iskustva s ljudima, upoznaje kulturne atraktivnosti i ukupne vrijednosti turističke destinacije. Razvoj vinskog turizma doprinosi pozicioniranju i prepoznatljivosti određenog turističkog područja i stvara konkur...
Hrčak ID: 149913