Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom polju

Godini

hrv Sindrom bolnog ramena u ultrazvučnoj ambulanti
eng Sonographic examination of painful shoulder syndrome
Kovač Durmiš, Kristina; Babić-Naglić, Đurđica; Laktašić-Žerjavić, Nadica; Žagar, Iva; Perić, Porin
Reumatizam Vol. 60, No. 2, 2013
Hrčak ID: 123383


hrv Mogućnosti ultrazvučne dijagnostike bolesti pleure
eng Potentials of ultrasound diagnostic in pleural diseases
Katić, Franjo
Medicinski vjesnik Vol. 33, No. (1-4), 2001
Uz konvencionalnu radiologiju kod bolesti pleure danas važnu ulogu imaju i drugi dijagnostički postupci. To su UZ i CT, dok MR ima ograničene mogućnosti. U članku se raspravlja o normalnom ultrazvučnom nalazu pleure i pleuralnog prostora te o njačešćim pleuralnim bolestima kao i o usporedbi s CT-nalazima. Ultrazvuk je važan i za razlikovanje nejasnih slučajeva, radi li se o promjenama pleure i/ili promjenama plućnog parenhima, kao i za razlikovanje subpulmonalnih, odnosno subfreničnih procesa. UZ se u ove svrhe može koristiti interkostalnim ili...
Hrčak ID: 190628


hrv Prilog ultrazvučnoj dijagnostici ascitesa
eng A contribution to the ultrasound diagnostics of ascites
Fučkar, Željko; Lovrinić, Đino
Medicinski vjesnik Vol. 18, No. (2), 1986
Zadnjih pet godina pregledano je 427 bolesnika upućenih na pregled zbog sumnje na ascites. Ultrazvukom je ascites otkriven u 127 oboljelih, a točnu etiološku dijagnozu postavili smo u 36 pregledanih (28,3%). U svih bolesnika s ascitesom, ultrazvukom smo ustanovili slobodnu tekućinu u abdominalnoj šupljini u ranoj ili razvijenoj fazi bolesti. Smatramo da je ultrazvučna pretraga inicijalna dijagnostička metoda u otkrivanju ascitesa, a dobri rezultaii ovise o iskustvu liječnika, tehnici pregleda i kvaliteti aparata.
Hrčak ID: 198438


hrv Predoperativna procjena invazivnosti karcinoma mokraćnog mjehura intravezikalnom ultrazvučnom sondom
eng Intravescial echosonography in the preoperative estimation of the bladder cancer invasiveness
Fišer, Hrvoje; Radović, Nikola; Novak, Ruđer
Medicinski vjesnik Vol. 21, No. (1-2), 1989
U predoperativnoj procjeni invazivnosti karcinoma mokraćnog mjehura rendgenološke metode pretrage tendiraju uvećavanju stvarnog nalaza, a kliničke metode pretraga umanjivanju stupnja penetracije karcinoma mokraćnog mjehura. Predoperativno je ispitano intravezikalnom ultrazvučnom sondom 150 bolesnika s različitim stupnjem invazivnosti karcinoma mokraćnog mjehura i nalaz je u 81,4% slu­čajeva (122 bolesnika) odgovarao konačnoj dijagnozi. Predoperativna procjena invazivnosti karcinoma mokraćnog mjehura intravezikalnom ultrazvučnom sondom je neinva...
Hrčak ID: 196776


hrv Sindrom tarzalnog tunela
eng Tarsal tunnel syndrome
Skala Kavanagh, Hana; Balen, Diana; Nemčić, Tomislav
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Sindrom tarzalnog tunela (STT) relativno je rijetka kompresivna mononeuropatija donjih ekstremiteta uzrokovana kompresijom tibijalnog živca ili njegovih ogranaka (medijalnog ili lateralnog plantarnog živca) u području tarzalnog kanala. Pripada skupini kanalikularnih sindroma, a iako puno rjeđi, može se smatrati ekvivalentnim sindromu karpalnog tunela. Klinički se očituje pojavom boli, poglavito u medijalnom dijelu tabana te žarenjem i trncima u području prva tri prsta stopala. Uz kliničku procjenu, za dijagnosticiranje ove neuropatije najčešće...
Hrčak ID: 284692


hrv Ultrazvučna dijagnostika infektivnih bolesti abdominalnih organa
eng Abdominal ultrasound diagnostics of infectious diseases
Bayer, Kristijan; Schoenwald, Neala; Kurelac, Ivan; Sjekavica, Ivica; Frković, Marija; Marotti, Miljenko; Drinković, Ivan; Granić, Jasminka; Višković, Klaudija
Infektološki glasnik Vol. 32, No. 3, 2012
Abdominalni ultrazvuk rabi transmisiju i refleksiju ultrazvučnih valova za prikaz unutarnjih organa kroz trbušnu stijenku. Opisali smo klinički značaj i sonografske karakteristike različitih oblika žarišnih i difuznih jetrenih lezija te upalnih stanja žučnog sustava, gušteraće i slezene kao i diferencijalno dijagnostičke mogućnosti. Izuzevši jednostavne ciste i tipične hemangiome, definitivna karakterizacija jetrenih lezija nije uvijek moguća konvencionalnim ultrazvukom. Ovaj pregledni rad također opisuje karakteristike transabdominalnog ultraz...
Hrčak ID: 98597


hrv Uloga mjerenja debljine intime - medije te „echo-tracking“ u dijagnostici pretkliničke ateroskleroze karotidnih arterija u HIV-om zaraženih bolesnika
eng The role of Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) Measurement and Echo-tracking in the Assessment of Preclinical Carotid Artery Atherosclerosis in HIV-infected Patients
Višković, Klaudija; Krolo, Ivan; Brnić, Zoran; Podoreški, Dijana; Stermberger, Lorna; Begovac, Josip
Infektološki glasnik Vol. 30, No. 1, 2010
Kardiovaskularne bolesti se sve češće pojavljuju kao značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u HIV-om zaraženih bolesnika koji uzimaju antiretrovirusne lijekove (ARL). Ta se pojava različito objašnjava, kao posljedica toksičnosti ARL-a, imunodeficijencije i/ili upale uzrokovane HIV-om. Mjerenje debljine intime-medije (IMT) karotidnih arterija B-mod ultrazvukom je važan čimbenik u procjeni ranog stadija ateroskleroze. Pretklinička ateroskleroza karotidnih arterija može se mjeriti brojem i površinom aterosklerotskih plakova i određivanjem arteri...
Hrčak ID: 59792


hrv Ultrazvučna dijagnostika infektivnih bolesti vrata i torakalnih organa
eng Ultrasound diagnostics of infectious diseases of the neck and thoracic organs
Višković, Klaudija; Baršić, Bruno; Vincelj, Josip; Miklić, Diana; Brnić, Zoran; Čikara, Igor; Kardum-Skelin, Ika; Gluvačević, Dario
Infektološki glasnik Vol. 32, No. 3, 2012
Ultrazvuk (UZV) je jedan od najčešće rabljenih modaliteta oslikavanja i navođenja za intervencijske postupke infektivnih bolesti vrata i torakalnih organa. Indikacije za UZV vrata uključuju evaluaciju palpabilnih tvorbi vrata, slučajno pronađenih tvorbi vrata i obradu bolesnika s vrućicom nepoznatog porijekla. UZV toraksa je vrijedna metoda u procjeni aktivnosti bolesti perifernog plućnog parenhima, torakalne stijenke, dijafragme i medijastinuma. Oko 50% bolesnika sa sepsom imaju zahvaćen miokard, što je karakterizirano biventrikularnim uvećanj...
Hrčak ID: 98596