Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Kuznetsova krivulja okoliša u Hrvatskoj: pristup analize panel podataka nad hrvatskim županijama
eng Environmental Kuznets Curve in Croatia: panel data approach with Croatian counties
Škrinjarić, Tihana
Koncept održivog razvoja je u fokusu istraživača i nositelja ekonomskih politika posljednja dva desetljeća. Održivi razvoj je povezan s očuvanjem okoliša. Ovo istraživanje se usmjerava na pronalazak Kuznetsove krivulje okoliša (EKC, engl. Environmental Kuznets Curve) između ekonomskog razvoja i zagađenja u Hrvatskoj. Kako bi se empirijski procijenila krivulja, podaci o 21 županiji za različite vrste zagađenja su prikupljeni za razdoblje od 2008. do 2016. godine. Različite specifikacije povezanosti se razmatraju: linearna, kvadratna i kubna, uz...
Hrčak ID: 221581


hrv ŽIVA U ZRAKU IZNAD URBANIH I INDUSTRIJSKIH DIJELOVA GRADA ZAGREBA
eng MERCURY IN ATMOSPHERE OVER RURAL, URBAN AND INDUSTRIAL PARTS OF ZAGREB CITY
Palinkaš, Ladislav A.; Sholupov, Sergej E.; Mashyanov, Nikolai R.; Durn, Goran; Miko, Slobodan
Rudarsko-geološko-naftni zbornik Vol. 2, No. 1, 1990
Posljednjih godina grad Zagreb se susreće sa značajnim ekološkim problemima zagađenja svih medija; vode, zraka i tla. Povremena i stalna praćenja koncentracije određenih anorganskih zagađivača u atmosferi izvode se već duže vrijeme, a rezultati su publicirani u znanstvenim časopisima. Međutim, prvi put u našem gradu je korišten model suvremenog živinog analizatora s korektorom analitičkih šumova, baziranom na Zeemanovon efektu, koji omogućava kontinuirano registriranje vrijednosti koncentracija žive u zraku. Mjerenja su izvedena uzduž dviju tra...
Hrčak ID: 24703


eng Air Pollution: a New Risk Factor for Developing Stroke
hrv Zagađenje zraka: novootkriveni faktor rizika u razvoju moždanog udara
Demarin, Vida; Morović, Sandra; Đerke, Filip
Many years scientist try to explore the connection between air pollution and its influence on human health and after numerous conducted researches they came up with the clear evidence that air pollution has a significant impact on overall health and especially on stroke. In the Global Burden of Disease Study, it has emerged as a significant contributor to the global stroke burden, especially in low- and middle-income countries. Furthermore, these and some other researches have suggested a closer link between air pollution and ischemic stroke, d...
Hrčak ID: 231559


eng Environmental Issues in Post-Conflict States and the Multiple Streams Model: The Case of Air Pollution in BiH
hrv Pitanja okoliša u postkonfliktnim državama i model višestrukih tokova: slučaj zagađenja zraka u BiH
Budimir, Ana
In post-conflict states, environmental problems are often neglected regardless of their severity. According to UN data, Bosnia and Herzegovina (BiH) is one of the countries with the worst air pollution in the world, which has serious consequences for people's health and the economy. Given the importance of this issue, the paper investigates why it is not on the agenda of policymakers, by applying Kingdon's multiple streams model. The analysis leads to the conclusion that of the three streams (problem, policy, and politics), the politics stream...
Hrčak ID: 286685


hrv Utjecaj čimbenika okoliša na promjenu genske ekspresije
eng Environmental effects on changes in gene expression
Pušeljić, Silvija; Tomac, Višnja; Milas, Krešimir; Pušeljić, Ivo; Švitek, Luka
Medicinski vjesnik Vol. 47, No. (1-2), 2015
Posljednjih 10 do 15 godina ubrzani razvoj novih spoznaja u genetici ukazao je na potpuno nove mehanizme nastanka pojedinih bolesti, a posebno razvoja pojedinih kliničkih fenotipova. Promjene u epigenetskome profilu stanice mogu biti pozitivne i pogodovati izražavanju povoljnih gena, kao što su geni koji sudjeluju u staničnoj signalizaciji i suzbijanju onkogeneze. Međutim, promjene također mogu biti štetne i mijenjati funkcije važnih gena, što dovodi do bolesti. Nedavno je dokazano da se neki epigenetski biljezi mogu zadržavati tijekom mejoze i...
Hrčak ID: 193295