Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv ŠKOLA U PRIRODI, ZAŠTO?
Tomažič, Donata
Varaždinski učitelj Vol. 5, No. 10, 2022
Škola u prirodi vrlo je važna u odrastanju adolescenata. U društvu vršnjaka razvijaju različite emocije, samostalnost i stječu mnoga znanja. Današnjim načinom života, posebice u gradovima, djeca na taj način imaju priliku svakodnevno se kretati u prirodi i na igralištima. To ih također odvlači od moderne tehnologije. Važnu ulogu u tome imaju učitelji koji pravilnim pristupima, odgovarajućim metodama rada, poticajima i korelacijama povezuju znanja iz različitih područja. U našoj školi u prirodi naglasak je bio na učenju skijanja. Kroz igru, opon...
Hrčak ID: 279650


hrv Stupanj znanja o zlostavljanju žena u Dubrovniku
Vuičić, Lucija
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 3, 2016
Cilj je istraživanja procijeniti razinu znanja o zlostavljanju žena kao mogućnost skrbi zlostavljanih osoba. Istraživanje je provedeno kod dvije skupine ispitanika. U prvoj skupini bilo je 30 ispitanika koji ne pripadaju medicinskoj struci, a u drugoj skupini sastavljenoj isto od 30 ispitanika bile su medicinske sestre/tehničari. Istraživanje je provedeno metodom kvantitativnog istraživanja korištenjem strukturiranog upitnika sa zatvorenim i otvorenim pitanjima. Prema bračnom statusu pripadnici prve skupine češće su u braku (73,3%),, dok su m...
Hrčak ID: 170822


hrv Prenošenje stečenog znanja i upoznavanje zainteresiranih
Rukavina, Lujo
Mljekarstvo Vol. 5, No. 1, 1955
Ne znam kako je to kod drugih privrednih grana, ali u mljekarstvu ne bi mogli biti zadovoljni sa upoznavanjem novih tekovina mljekarske nauke, tehnike i prakse od strane onih poljoprivrednih i mljekarskih stručnjaka koji se vraćaju u zemlju sa specijalizacije ili izobrazbe iz inostranstva.
Hrčak ID: 51070


hrv VEĆ ČITAM!
Erdela Lah, Ksenija
Varaždinski učitelj Vol. 5, No. 10, 2022
Veliki izazov za učitelje je kako što više razvijati čitalačku motivaciju učenika u razredu. Ovo nije jednostavno. Veliki utjecaj ima već predškolsko razdoblje. No, istraživanja pokazuju da je također vrlo važno da i roditelji imaju pozitivan odnos prema čitanju te da svojoj djeci omoguće pristup raznovrsnoj literaturi. Važno je da dijete već u predškolskoj dobi ima samo pozitivna iskustva s čitanjem. Vrijeme koje provodi s roditeljima čitajući knjige trebalo bi biti poput rituala u kojem uživa. Ako je djetetu uskraćeno dobro iskustvo knjige u...
Hrčak ID: 279028


hrv RAZVOJ LJUDSKOG KAPITALA, NOVO BOGATSTVO NACIJE
Mujić, Nihada; Legčević, Jelena
Informatologia Vol. 41, No. 3, 2008
Zemlje znanja su shvatile da u budućnost mogu samo razvijajući ljudski kapital i time povećavajući bogatstvo nacije. Ovakvo promišljanje zahtijevalo je pomak od tradicionalne ekonomske misli k ekonomiji znanja. Simbolično je ljudski kapital u teorijskim i empirijskim krugovima doživio kvantni skok kada je (1991) časopis Fortune objavio naslovnicu na kojoj je lijeva i desna strana ljudskog mozga. Da se u Hrvatskoj ne mora krenuti od početka kazuju rezultati istraživanja osječkih znanstvenika koji su, već od ranih osamdesetih pokazivali potrebu...
Hrčak ID: 34331


hrv Analiza momčadske i individualne učinkovitosti u vaterpolu: Razlike između triju kvalitativnih razina vaterpolista
Hraste, Mladen; Jelaska, Igor; Granić, Ivan
NAŠE MORE Vol. 63, No. 2 Supplement, 2016
Cilj je ovog istraživanja utvrđivanje i objašnjavanje razlika kod triju razina vaterpolista u nekim pokazateljima učinkovitosti. Uzorak varijabli činio je 17 pokazatelja učinkovitosti, od kojih je 5 pokazatelja momčadske učinkovitosti te 12 pokazatelja individualne učinkovitosti. Koristeći se Kruskal-Wallisovim testom i Post-hoc analizom pri utvrđivanju parova odgovornih za postojanje razlika za sve grupe na razini značajnosti α = 0,05, potvrđena je hipoteza da postoje značajne razlike između skupina ispitanika u deset od sedamnaest varijabli u...
Hrčak ID: 158198


hrv Logistika intelektualnog vlasništva
Čovo, Petar; Maruna, Marko
Oeconomica Jadertina Vol. 5, No. 2, 2015
U poslovnom svijetu u kojem vlada velika konkurencija tvrtke nastoje pronaći rješenja kako bi prebrodile poteškoće na koje nailaze. Jedan od načina na koji im to uspijeva je razvojem logistike i inovacija. Tvrtke često pronalaze rješenja, to jest inovacije kojima žele preteći konkurenciju te ostvariti značajne prihode prije nego konkurencija za to uspije saznati. Brojne se inovacije tijekom vremena patentiraju i postaju nešto po čemu tvrtka može biti prepoznatljiva. Logistika za zadatak ima povezati poslovne procese od ideje do gotovog proizvod...
Hrčak ID: 153357


hrv Zašto trebamo znanje o obilježjima zakona u biologiji
Festini, Heda
Jahr Vol. 5, No. 1, 2014
Nominalno bi bioetika trebala značiti zauzimanje dosljednog vrijednosnog stava prema svemu što je živo, a dosada smo naglasili da se filozofija biologije u tom smislu odnosi prema biologiji kao izlazišnoj disciplini bioetike. Zato sebi postavljamo navedeno pitanje. U filozofiji biologije vrlo su česta kontradiktorna shvaćanja zakona – zakoni su uzročni, odnosno, neuzročni, pa se tako zakon tretira kao doseg najviše strogosti ili suprotno, kao neodređenost koja dovodi čak i do toga da se negira postojanje zakona u toj znanosti. No ako polazimo...
Hrčak ID: 129403


hrv Timski rad
Sekulić, Dragutin
Ekonomski vjesnik Vol. II, No. 1, 1989
Sve kompleksniji i međusobno povezani problemi suvremenog svijeta zahtijevaju primjenu i međusobno povezivanje niza znanja u zajedničku cjelinu. Jedan od efikasnih načina povezivanja znanja i primjene tog znanja svakako je timski rad. Komuniciranje među sudionicima tima osnova je za daljnje međusobno učenje i stvaranje novog znanja, koje se neposredno primjenjuje. U radu smo obuhvatili potrebu za timskim radom, oblikovanje tima, rad u timu i literaturu. Namijenjen je svima koji žele timski raditi u istraživanju, oblikovanju ili upravljanju.
Hrčak ID: 228794


hrv VAŽNOST NATJECANJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I NJIHOVE MENTORE
Mori, Irena
Varaždinski učitelj Vol. 4, No. 7, 2021
Natjecanja su dio života. Svaki se čovjek već od malih nogu dalje na neki način natječe – bilo s drugima, bilo sa samim sobom. Uz sportska natjecanja, učenici i srednjoškolci mogu sudjelovati u natjecanjima u znanju iz praktički svih predmetnih područja: od matematike, fizike, biologije, kemije, geografije, povijesti do znanja materinskog i stranih jezika. Sudjelovanje na raznim natjecanjima nedvojbeno ima pozitivan utjecaj na razvoj pojedinca, njegovih vještina i sposobnosti, no činjenica je da kompetitivnost i natjecanja mogu imati i negativa...
Hrčak ID: 264519