Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Putovanje po Dalmaciji – Od Grand Toura do Storytellinga
ger Reisen in Dalmatien - Von der Grand Tour zum Storytelling (Zusammenfassung)
Šćerbe Haupt, Božidarka
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
Putovanja su oduvijek privlačila ljude, a putopisci su nam približavali daleke krajeve. Trendovi u turizmu nas danas ponovo vraćaju k antropogiji i etnologiji, budući sada sami sebe pokušavamo pronaći i predstavit drugima kroz otkrivanje priča sakupljenih u prošlosti. One su tu, zapisane od samih početaka putovanja u naše krajeve. Kako su nekada davno strani putopisci otkrivali naše krajeve i zapisivali sve što vide, tako mi danas stranim turistima otkrivamo priče o nama samima, a one počivaju na onome što su nekada sakupili upravo ti strani, a...
Hrčak ID: 284017


hrv SAT POVIJESTI U MUZEJU KRAPINSKIH NEANDERTALACA
eng HISTORY CLASS IN THE KRAPINA NEANDERTHAL MUSEUM (from practice)
ger EINE GESCHICHTSSTUNDE IM NEANDERTALERMUSEUM IN KRAPINA (Facharbeit aus der Praxis)
Ćosić, Slavica
Život i škola Vol. LVII, No. 25, 2011
Članak govori o izvedbi sata povijesti u Muzeju krapinskih neandertalaca s učenicima 5., 6. i 7. razreda Osnovne škole "Vladimir Nazor", Čepin. Cilj izvanučionične terenske nastave jest učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Rad izvan učionice potiče učenika na veću motivaciju, aktivnost, istraživanje, otkrivanje novoga i međusobnu suradnju. Prikazana je neposredna tehnička i nastavna priprema učitelja za posjet muzeju u 6 koraka te evaluacija u školi na sljedećem satu povijesti.
Hrčak ID: 71655


hrv PREGLED STAROKRŠĆANSKE I SREDNJOVJEKOVNE BAŠTINE LIKE, PODGORJA I GRADA SENJA
eng EARLY CHRISTIAN AND EARLY MEDIEVAL HERITAGE OF LIKA, PODGORJE AND THE TOWN OF SENJ
ger ALTCHRISTLICHES UND FRÜHMITTELALTERLICHES ERBE DER LIKA, DES VORGEBIRGES (PODGORJE) UND DER STADT SENJ
GLAVIČIĆ, ANTE
Senjski zbornik Vol. 30, No. 1, 2003
Na temelju vlastitih istraživanja i opažanja na terenu te podataka iz povijesnih pisanih vrela i znanstvene literature autor u radu obrađuje cjelokupnu poznatu starokršćansku i ranosrednjovjekovnu baštinu na prostoru Like, Podgorja i grada Senja. Rad je podijelio na tri dijela. U prvom dijelu donosi podatke o crkvama i samostanima u gradu Senju i bližoj okolici te sakralnim objektima i naseljima u Podgorju (od Sv. Jurja do Starigrada Paklenice), a vrlo detaljno obrađuje starohrvatske lokalitete u Gackoj dolini, Lici i Krbavi, gdje se na dominan...
Hrčak ID: 17865


hrv Naturalist u tehničkom društvu: Ekološka misao Edwarda O. Wilsona
eng A NATURALIST IN A TECHNICAL SOCIETY: ENVIRONMENTAL IDEAS OF EDWARD O. WILSON
ger DER NATURALIST IN DER TECHNISCHEN GESELLSCHAFT: ÖKOLOGISCHER GEDANKE EDWARD O. WILSONS
Markus, Tomislav
Socijalna ekologija Vol. 14, No. 4., 2005
Autor analizira ekološke stavove u djelu Edwarda O. Wilsona, osnivača sociobiologije i jednog od najistaknutijih evolucijskih biologa zadnjih tridesetak godina. Ekološku krizu Wilson objašnjava teorijom bio‐kulturnog diskontinuiteta, tj. prevelikim jazom između našeg evolucijskog nasljeđa i neadekvatnog socijalnog okruženja. Ljudi su optimalno genetski prilagođeni na pleistocenske uvjete života u malim plemenskim zajednicama i divljem organskom okolišu i imaju velikih problema u prilagodbi na bitno različite okolnosti (moderne) civilizacij...
Hrčak ID: 9127