Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv KRIŽARI NA GOSPIĆKOM PODRUČJU 1945. – 1950.
eng THE CRUSADES IN THE AREA OF GOSPIĆ IN 1945-1950
ger DIE KREUZRITTER IM GEBIET VON GOSPIĆ 1945 – 1950
MATAIJA, IVICA
Senjski zbornik Vol. 32, No. 1, 2005
U radu se prikazuje konac Drugog svjetskog rata, pojava, djelovanje i nestanak križara na širem području Gospića. Od ideje o protupartizanskom i protukomunističkom gerilskom pokretu do nastojanja za preživljavanjem pred osvetom novog režima, razvijao se i nestao križarski pokret koncem Drugog svjetskog rata i u prvim godinama poraća. O križarima na gospićkom području nastoji se govoriti kroz prizmu postojeće, oskudne, literature i arhivskog gradiva.
Hrčak ID: 17765


hrv U SPOMEN ANTI RUKAVINI (Gospić, 4. listopada 1928. - Gospić, 29. siječnja 1994.)
ger Dr. Ante Rukavina (1928 - 1994) In memoriam
MEDARIĆ TOMLJENOVIĆ, ANA
Senjski zbornik Vol. 21, No. 1, 1994
Hrčak ID: 73088


hrv Proslava 120-godišnjice rođenja Nikole Tesle : inicijativa Muzeja Like u Gospiću
Bauer, Antun
Informatica museologica Vol. 5, No. 25, 1974
Hrčak ID: 146707


hrv POGLED U GOSPIĆKO IMENOSLOVLJE
eng GLANCE INTO THE GOSPIĆ LIST OF NAMES
ger DER BLICK IN DIE NAMENSKUNDE VON GOSPIĆ
GRAHOVAC-PRAŽIĆ, VESNA; VRCIĆ-MATAIJA, SANJA
Senjski zbornik Vol. 32, No. 1, 2005
U radu se iznose spoznaje o značajkama gospićkog imenoslovlja analizom imena triju generacija djece upisane u prvi razred gospićke osnovne škole u rasponu od 25 godina. Vremenski odmak između tri skupine iznosi 10 i 15 godina. Svrha je rada ukazati na: kretanja i odabir u davanju imena, raznolikosti među imenima, zastupljenost, podrijetlo, tvorbu imena, njihove pravopisne značajke kao i povijesnu uvjetovanost .
Hrčak ID: 17803


hrv Gospićka hodonimija
eng Hodonymy of Gospić
Mataija, Ivica
Folia onomastica Croatica Vol. , No. 23, 2014
U radu je na temelju dostupnih izvora obrađeno imenovanje i preimenovanje gospićkih ulica kroz povijesni i politički kontekst u kojemu su se ti procesi događali. Nakon uvodnoga dijela, u kojemu se tema definirala teorijski i metodološki, slijedi opis povijesnoga konteksta u kojemu se razvijao Gospić, stanja sačuvanosti i dostupnosti izvora za proučavanje njegove hodonimije, opis, analiza i sinteza procesa odlučivanja o imenima gospićkih ulica i trgova te popis promjena imena.
Hrčak ID: 140867


hrv Muzej Like Gospić
Informatica museologica Vol. 5, No. 25, 1974
Hrčak ID: 146706


hrv Ojkonimi gospićkog područja
eng Oikonymy of the Gospić area
Grahovac-Pražić, Vesna; Vrcić-Mataija, Sanja
Folia onomastica Croatica Vol. , No. 19, 2010
U radu se donosi uvid u problematiku imena pedeset gospićkih naselja od kojih jedno ima status grada. Uz povijesnu i geografsku kontekstualizaciju ojkonimi se analiziraju semantički i strukturno. Uočena je motivacijska i strukturna raznolikost ojkonima kroz koju se stječe uvid u sliku života zajednice u prošlosti.
Hrčak ID: 79845


hrv ZADRUGA RUKAVINA-JAUCI IZ SMILJANSKOG POLJA KOD GOSPIĆA
eng THE RUKAVINA-JAUCI COOPERATIVE FROM SMILJAN FIELD NEAR GOSPIĆ
ger FAMILIENGENOSSENSCHAFT RUKAVINA-JAUCI AUS SMILJANSKO POLJE BEI GOSPIĆ
ČERNELIĆ, MILANA
Senjski zbornik Vol. 26, No. 1, 1999
U članku se prikazuje zadruga Rukavina-Jauci (iz Smiljanskog Polja kod Gospića) podrijetlom sa Kose kod Perušića, koja je trajala sve do devedesetih godina 20. stoljeća. Prikazana je zadružna imovina, gospodarenje i organizacija obiteljskog života u razdoblju od 30-ih godina do njihove diobe. Obuhvaćene su i određene pojave iz života ranijih naraštaja ove zadruge, koliko je to bilo moguće. Pritom su se nastojale pratiti razvojne faze u životu te zadružne obitelji, koji se mijenjao i prilagođavao civilizacijskim tekovinama 20. stoljeća. Zadruga...
Hrčak ID: 42620


hrv Naše mljekare - Dovršena izgradnja zadružne mljekare u Gospiću
srp Наше мљекаре - Довршена изградња задружне мљекаре у Госпићу
Mljekarstvo Vol. 6, No. 2, 1956
Mljekara je smještena u zgradi bivše gospićke pivovare, koja veoma dobro odgovara za sadašnju svrhu, te je preuređena uz relativno male adaptacione troškove.
Hrčak ID: 124857


hrv Stogodišnja tradicija obrazovanja učitelja u Gospiću
Cvitković Kalanjoš, Ines
MemorabiLika Vol. God 2, No. broj 1, 2019
Hrčak ID: 235699