Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Domoljublje, čovjekoljublje i vjera u romanu Zlatni danci Jagode Truhelke kao temelj nove perspektive proučavanja njezina djela
eng Patriotism, philanthropy, and faith in the Jagoda Truhelka’s novel Zlatni danci as the basis of a new perspective on the study of her work
Potnar Mijić, Izabela
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Jagoda Truhelka do polovine XX. stoljeća važan je sudionik hrvatskih kulturnih zbivanja, a kao vrsna učiteljica i ravnateljica djevojačkih škola, cijenjena je zbog svoga pedagoškoga rada. Bila je i plodna književnica te je uz romane za odrasle pisala i one za djecu, a njezina tetralogija Zlatni danci, koja se sastoji od knjiga Zlatni danci, Bogorodičine trešnje, Dusi domaćeg ognjišta i Crni i bieli dani, cijenjena je među kritikom i popularna među malim i velikim čitateljima. Nakon Drugoga svjetskoga rata romani za djecu Jagode Truhelke smatraj...
Hrčak ID: 281451


hrv Refleksije uz Truhelkinu knjigu o ženi, ptici i kući od mašte: Pipo i Pipa
eng A Few Reflections on Truhelkaʼs Book about a Woman, a Bird and a House Made of Imagination: Pipo i Pipa
ger Betrachtungen zu Truhelkas Werk über eine Frau, einen Vogel und ein Phantasiehaus: Pipo und Pipa
Šarančić Čutura, Snežana
Libri et liberi Vol. 7, No. 2, 2018
Polazeći tragom kritičkoga osvrta Slobodana Ž. Markovića o Truhelkinu romanu Pipo i Pipa (1923.), u ovome radu pozornost je usmjerena na nekoliko analitički izazovnih točaka navedenoga djela: k pitanju sentimentalnosti, dinamičnosti naracije, posredovanih ideja i životnih vrjednota (o ženskome identitetu i sudbini; o načelu dobrote, milosrđa i darivanja; o sanjarenju; o odnosu djetinjstva i starosti; o usamljenosti i samoći; o odnosu čovjeka i životinje; o književnosti), te semantici i simbolici odabranih segmenata. Iako je, posebice u usporedb...
Hrčak ID: 220274


hrv Zlatni danci Jagode Truhelke – primjer kroatocentričnoga kulturnoga imaginarija
eng Zlatni danci by Jagoda Truhelka: An Example of a Croatocentric Cultural Imaginary
ger Zlatni danci [dt. Goldene Zeiten] von Jagoda Truhelka als kroatozentrisches kulturelles Imaginarium
Ivon, Katarina
Libri et liberi Vol. 4, No. 1, 2015
Poticaj radu misao je autora Povijesti hrvatske dječje književnosti (M. Crnkovića i D. Težak) kako su naglašeno hrvatstvo i religioznost Truhelkina djela bili loša preporuka u razdoblju obiju Jugoslavija za njegovo uvrštavanje u službenu lektiru te kako su njezina djela bila vrlo često vrednovana na izvanknjiževnoj osnovi. Na tome tragu interpretira se autoričina autobiografska trilogija Zlatni danci u kojoj se razabiru dominantni motivi i narativi koji svojom učestalošću pripomažu u rekonstrukciji i tumačenju njezina kulturnoga imaginarija, ko...
Hrčak ID: 149042


hrv PROSTORI DJETINJSTVA ILI DJETINJSTVO PROSTORA (PROSTORNI IMAGINARIJ U TRILOGIJI "ZLATNI DANCI" JAGODE TRUHELKE)
eng SPACES OF CHILDHOOD OR CHILDHOOD OF SPACES (SPATIAL IMAGINARIUM OF "GOLDEN DAYS" BY JAGODA TRUHELKA)
Ivon, Katarina
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 12/1, No. 12., 2016
U radu se analizira prostorni imaginarij trilogije Zlatni danci Jagode Truhelke. Autorica polazi od pretpostavke kako prostor u trilogiji nosi simboličko značenje, odnosno s obzirom na autobiografsku dimenziju diskursa trilogija nudi jedinstven (subjektivan) doživljaj prostora s nizom spacijalnih jedinica snažnoga značenjskog potencijala. Naglasak je na analizi interakcije likova s prostorima kojima se kreću, što ujedno čini i sam narativni okvir trilogije. Prostor u trilogiji nosi i etičke implikacije, što se potvrđuje ponuđenom strukturom obi...
Hrčak ID: 178023


hrv Naša djeca Jagode Truhelke – poučavanje sudbinama ženskih likova
eng Naša djeca by Jagoda Truhelka – Instruction by Depiction of Young Girls’ Destinies
ger Naša djeca [dt. Unsere Kinder] von Jagoda Truhelka als belehrendes Beispiel zu Schicksalen von Frauengestalten
Živković Zebec, Vedrana
Libri et liberi Vol. 4, No. 1, 2015
Roman Naša djeca (1896) drugi je objavljeni roman Jagode Truhelke. U kritici je prošao uglavnom nezapaženo te se spominje samo kao bibliografski podatak. Roman se analizira u kontekstu autoričina književnoga stvaralaštva i pedagoškoga djelovanja krajem 19. stoljeća s ciljem analize funkcije ženskih likova. Roman pripada prvoj fazi Truhelkina stvaralaštva. U njemu je uočljiv utjecaj dječje književnosti 19. stoljeća s obzirom na poučnost i namjenu djela mladim djevojkama, ali već se i tada otvaraju aktualna pitanja ženskoga obrazovanja i samostal...
Hrčak ID: 149043


hrv KAKO BIH MOGLA DA BUDEM DOBRA ILI O ŽENSKOM PISMU JAGODE TRUHELKE
eng How could I be good or on a woman's letter of Jagoda Truhelka
Ivon, Katarina; Blažinović, Josipa
Magistra Iadertina Vol. 11., No. 1., 2016
Rad propituje koncept ženskoga pisma Jagode Truhelke s posebnim osvrtom na romane: Plain air i Vojača te odgojni epistolar U carstvu duše. Uz uvažavanje društvenopolitičkoga konteksta kraja 19. i početka 20. stoljeća, nastoji se analizirati ideja autoričine ženske emancipacije te načine njezina interpoliranja u književni tekst. Njezina ženska poetika usmjerena je obrazovanju žene u tradicionalnom društvu kao temelju ženske emancipacije, pritom autorica ostaje u okvirima tradicionalnoga svjetonazora podržavajući muško-žensku dihotomiju te ženi n...
Hrčak ID: 177632


hrv DJEČJA KNJIŽEVNOST U VIDOKRUGU LJUBOMIRA MARAKOVIĆA
eng CHILDREN’S LITERATURE IN LJUBOMIR MARAKOVIC’S FOCUS
Rezo, Vladimira
Mostariensia Vol. 25, No. 1-2, 2021
Pored djelā hrvatske književnosti namijenjenih odraslima, u vido- krug književnoga i kazališnoga kritičara i povjesničara Ljubomira Marakovića ušla su i neka djela namijenjena dječjoj populaciji. Na korpusu književnih kritika o djelima Ivane Brlić-Mažuranić, Jagode Truhelke, Vladimira Nazora, Josipa Cvrtile, Zvonimi- ra Peteka i Guida Tartaglije razvidno je da je Maraković oštro, ali pravedno sudio o produkciji namijenjenoj djeci (i mladima): podvlačio je rijetke uspješnice među brojnim djelima za djecu uz istodobnu srčanu borbu za status dječj...
Hrčak ID: 278764


hrv Plemkinje duha : Marija Jambrišak - Jagoda Truhelka - Zdenka Marković
eng Gentlewomen of spirit : Marija Jambrišak - Jagoda Truhelka - Zdenka Marković
Batinić, Ana
Nova Croatica Vol. 2 [32], No. 2 [52], 2008
Rad nastoji prikazati isprepletene živote triju hrvatskih prosvjetnih djelatnica i književnica, uglednih pripadnica društvenog i kulturnog života Hrvatske u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Marija Jambrišak, najstarija od njih, bila je nastavnica i Jagodi Truhelki i Zdenki Marković na ženskom liceju u Zagrebu. Jagoda Truhelka zatim je postala nastavnica Zdenki Marković, koja im kasnije također postaje kolegica. Njihovi odnosi i utjecaji koje su ostavile jedna na drugu rekonstruirani su uglavnom na temelju istraživanja njihove...
Hrčak ID: 174668