Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Gospić u lokalnim novinama (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat i Lički glas) u Kraljevini SHS / Jugoslaviji
eng Gospić in local newspapers (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat and Lički glas) in the Kingdom of SCS / Yugoslavia
Došen, Antonia
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Nakon stanke od devet godina, 1920. iznova se pokreće izdavaštvo serijskih publikacija u Gospiću i na lokalnoj razini u različitim intervalima izlaze različita glasila: Ličke novine (1920. — 1921.), Narodno jedinstvo (1920. — 1925.), Lički Hrvat (1922. — 1924.), te Lički glas – potonji u dva razdoblja (1925 . — 1926.; 1935.) s različitim uredništvima i ideologijom. Iako snažno politički opredijeljeni, u svojim tjednim i polumjesečnim izdanjima otkrivaju gospićku svakodnevicu, ali i teme vezane uz cijelu Liku. Iščitavanjem navedene periodike te...
Hrčak ID: 246546


hrv Gospić u lokalnim novinama (Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac) na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće
eng GOSPIĆ IN LOCAL NEWSPAPERS (LIČANIN, HRVAT, SRBIN AND STARČEVIĆANAC) AT THE TURN OF THE 19TH TO THE 20TH CENTURY
Došen, Antonia
Časopis za suvremenu povijest Vol. 45, No. 2, 2013
Nakon donošenja odluke Hrvatskoga sabora o uspostavi županija na području banske Hrvatske 5. veljače 1886. formira se Ličko-krbavska županija, u kojoj Gospić stječe funkciju glavnoga središta Like. U Gospiću se od 1886. izdaju i prve novine Ličanin, Časopis za pučku prosvjetu, gospodarstvo i zabavu. Tijekom zadnjeg desetljeća XIX. stoljeća u gradu izlaze još dva glasila: Hrvat: list za pouku, gospodarstvo i politiku (1895.) i Srbin (1898.), a početkom XX. stoljeća pojavile su se i novine Starčevićanac: Novine Starčevićeva kluba u Gospiću (1907....
Hrčak ID: 109897