Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Povijesni pregled metalurških aktivnosti na tlu Republike Hrvatske
Lazić, Ladislav; Zovko Brodarac, Zdenka
Metalurške aktivnosti vezane za bakreno i brončano doba na tlu Repu-blike Hrvatske prisutne su u periodu od 6000 godina, a i proizvodnja željeza pojavila se gotovo u isto vrijeme s početkom željeznog doba na tlu Europe. U uvodu rada istaknuta je važnost proizvodnje metala iz ruda u povijesti razvoja ljudskog roda. U nastavku je prikazan povijesni razvoj metalurških aktivnosti na tlu Republike Hrvatske u razdobljima Starog doba, Srednjeg vijeka, Novog vijeka te nakon Prvog svjetskog rata do današnjih dana. Iz razloga što je nemo-guće izdvojiti r...
Hrčak ID: 238721


hrv KOZARSKA PROIZVODNJA I GOSPODARSKI POLOŽAJ PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PUTU PREMA EU
Grgić, Zoran; Šakić-Bobić, Branka; Očić, Vesna
Tranzicija Vol. 11, No. 23-24, 2009
U Europi uzgoj koza nije toliko značajan koliko je to uzgoj ovaca. Europa drži tek nešto više od 2% od ukupnog broja koza Svijeta. Najveći europski proizvođači kozjih proizvoda su Grčka, Španjolska i Francuska, dok se najviše mesa u EU uvozi iz Novog Zelanda. Novi sustav potpora u EU (CAP Reform Agreement, 2003.) donio je proizvođačima u pravilu smanjenje novčanih potpora. Kozarska se proizvodnja pak, zbog svoje važnosti za korištenje resursa društva, nalazi izvan ekonomskih kriterija te je u situaciji da može koristiti i dodatne oblike potpore...
Hrčak ID: 44544


hrv Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske
Eterović, Nikola
Crkva u svijetu Vol. 32, No. 2, 1997
Wortlaut der Verträge zwischen Kroatien und dem Vatikan
Hrčak ID: 51451


hrv Tekstovi ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske
Crkva u svijetu Vol. 32, No. 2, 1997
Nakon višegodišnjih pregovora sklopljena su tri ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Oni uređuju tri važna područja u odnosima između Katoličke crkve i države: područje odgoja i kulture, pravna pitanja te dušobrižništvo pripadnika oružanih snaga. Svečani čin potpisivanja obavljen je 19. prosinca 1996. u Zagrebu. Hrvatski sabor je ugovore ratificirao početkom ove godine, a stupili su na snagu razmjenom ratifikacijskih doku­ menata u Vatikanu 9. travnja 1997. Ovdje donosimo cjelovite tekstove ugovora na hrvatskom jezi...
Hrčak ID: 51447


hrv Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo? - 1. dio
Carić, Ante; Kustura, Ivana
U radu se obrađuje kazneni postupak prema maloljetnicima pred sudom za mladež u svjetlu predstojećih izmjena Zakona o sudovima za mladež. Autor, najprije, ukazuje na bitne značajke hrvatskog kaznenog postupka prema maloljetnicima, te analizira kako su u postojeće maloljetničko zakonodavstvo ugrađena temeljna procesna prava maloljetnika iz odgovarajućih međunarodnih dokumenata (tzv. Pekinška pravila, Konvencija o pravima djeteta). Usporedni pregled organizacije i nadležnosti sudova za maloljetnike u 12 europskih zemalja pokazuje da u Europi domi...
Hrčak ID: 59759


hrv VINDIJA - najbolje poduzeće 1991. godine u Republici Hrvatskoj
Mljekarstvo Vol. 42, No. 2, 1992
Hrčak ID: 95464


hrv OPSEG I KRETANJE KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1992. DO 1997.GODINE
Dujmović, Zvonimir
Hrčak ID: 94177


hrv UTJECAJ KULTURE NA PONAŠANJE POTROŠAČA PREHRAMBENIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Knežević, Sanja; Bilić, Nikolina
Praktični menadžment Vol. 6, No. 1, 2015
Prilikom ulaska na globalno tržište poduzeća se suočavaju s brojnim izazovima pa tako i kulturološkim. S obzirom na veliku konkurenciju, mogućnosti i različitosti na globalnom tržištu, cilj poduzeća je što je više moguće približiti se kupcima. Pristupajući globalnom tržištu, potrebno je poznavati kulturološku pozadinu te je nužno analizirati kulturološke razlike domaćeg i inozemnog okruženja. Od suštinskog značaja za poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu je razumijevanje kulture tih nacija. Ponašanje potrošača je kompleksan proces na koji...
Hrčak ID: 144044


hrv Korištenje poslovnih simulacijskih igara u obrazovnom procesu iz područja ekonomije u Republici Hrvatskoj (2009. Vs. 2020.)
Zoroja, Jovana
Intenzivan razvoj i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija pozitivno utječe na povećanu primjenu različitih programa i alata u obrazovnom procesu. Simulacijske igre predstavljaju inovativan i fleksibilan pristup učenju, jer kreiraju poslovno okruženje koje sudionicima omogućuje učenje kroz iskustvo. Aktivno sudjelovanje u simulacijskim igrama osigurava sudionicima bolje razumijevanje teorijskog znanja te njegovu primjenu u različitim poslovnim situacijama. Ciljevi rada su dvostruki. Prvi cilj rada je predstaviti dobivene rezultate...
Hrčak ID: 247696


hrv Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske
eng Integrative Processes in World Economy and the Present Position of the Republic of Croatia
Bukša, Davor
Članak analizira važan segment međunarodnih ekonomskih odnosa vezan za svjetske integracijske procese, njihov razvoj, značaj i ulogu, te današnju poziciju Republike Hrvatske u odnosu na Europsku uniju. Iz članka su vidljive institucionalne mjere i politike koje RH treba poduzimati da bi ostvarila svoj cilj – ulazak u EU, a time i vlastiti općedruštveni prosperitet u kolektivnom i individualnom smislu.
Hrčak ID: 12112