Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Hiperkalijemija izazvana nebivololom: prikaz slučaja
eng Nebivolol induced hyperkalemia: case report
Altabas, Karmela; Altabas, Velimir; Gulin, Tonko
Acta clinica Croatica Vol. 55., No. 4., 2016
U ovom članku je po prvi put u poznatoj medicinskoj literaturi dokumentiran slučaj hiperkalijemije izazvane nebivololom. Hiperkalijemija je povezana s ozbiljnim stanjima kao što su srčane aritmije i iznenadna srčana smrt. Za nebivolol dosad nije bilo poznato da može uzrokovati hiperkalijemiju pa ona nije navedena u sažetku opisa svojstava lijeka. Za starije beta blokatore hiperkalijemija je poznata kao rijetka nuspojava lijeka vezana uz polimorfizam citokroma P450 2D6 (CYP2D6) i slabiju razgradnju lijeka. Nebivolol je uzimala i naša 47-godišnja...
Hrčak ID: 178131


hrv Farmakovigilancija iz perspektive farmaceutske industrije
eng Pharmacovigilance from the Perspective of a Pharmaceutical Company
Pogačić, Mirna; Žanetić, Jelena; Babić, Ana; Raguž, Mateja
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Farmaceutska industrija aktivno prati sigurnosni profil lijekova kako bi na vrijeme spriječila ili smanjila mogućnost nastanka nuspojava. Farmakovigilancijske aktivnosti u farmaceutskoj kompaniji sastoje se od aktivnog prikupljanja prijava o štetnim učincima lijekova, njihovoj obradi, koja uključuje medicinsku analizu, trajno pohranjivanje i prijavu agencijama za lijekove te sustavne i periodičke analize svih prikupljenih podataka. Farmakovigilancija je vrlo uređen sustav s jasnim zahtjevima pa je tako, primjerice, radi lakše i točnije izmjene...
Hrčak ID: 185273


eng Risk assessment of the extraordinary pollution in the Adriatic Sea as an economically important area for the Republic of Croatia
Malnar, Teo; Šabalja, Đani; Đorđević, Marko; Komadina, Pavao
Pomorstvo Vol. 36, No. 2, 2022
Risk assessment links the likelihood of adverse events occurring to their consequences. Such assessment is used in labour management and trade-off determination to identify the safety and impacts associated with a particular interest. In the maritime sector, it is mainly used to raise safety standards, prevent pollution, and maintain a healthy marine ecosystem. Risk control itself is traditionally focused on the relationships between individual actions and consequences, which are later considered in groups to assess their acceptability in accor...
Hrčak ID: 287499


hrv Utjecaj metoda kontaktne izolacije na sigurnost bolesnika Impact of contact isolation methods on the patient safety
Kranjčević-Ščurić, Mihaela; Ščurić, Ivica; Živoder, Ivana; Kolundžić, Smiljana; Cajhen, Anica
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 1, 2016
Sigurnost bolesnika postaje sve važniji dio zdravstvene politike. Prevencija i kontrola nastanka infekcija povezanih s provođenjem metoda/postupaka liječenja i zdravstvene njege jedna je od najvažnijih sastavnica brige o sigurnosti bolesnika. Metode kontaktne izolacije bolesnika koloniziranih ili inficiranih multirezistentnim ikroorganizmima predstavljaju danas osnovu prevencije i kontrole bolničkih infekcija koje se smatraju neželjenim događajima. Danas se postavlja pitanje kako izolacija utječe na bolesnike. Rezultati istraživanja pokazuju d...
Hrčak ID: 155359


hrv Alergijske reakcije na lijekove – dijagnoza, liječenje i testiranja
eng Allergic Drug Reactions – Diagnosis, Treatment and Tests
Lipozenčić, Jasna; Ljubojević, Suzana
Medicus Vol. 16, No. 1_Dermatologija, 2007
Alergijske reakcije na lijekove, medikamentni osipi često se očituju na koži (egzantemi) i vidljivim sluznicama (enantemi) kao posljedica alergijske senzibilizacije organizma na endogeno ili egzogeno primijenjenu djelatnu tvar lijeka, njegova omotača ili podloge. Pri istodobnom uzimanju više vrsta lijekova (najčešće peroralno) u dermatološkoj, obiteljskoj medicini, internističkoj i pedijatrijskoj praksi pojavljuje se 29 različitih reakcija na koži i sluznici te adneksima kože. Svaki lijek uz djelotvornost, izaziva i nuspojave. Lijek mož...
Hrčak ID: 23021


hrv Neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi
eng Adverse events to healthcare providers at the healthcare facility
Osredečki Mihoci, Martina; Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Neželjeni je događaj svaki događaj koji utječe na sigurnost pacijenta ili prijeti sigurnosti pacijenata, osoblja ili posjetitelja, odnosno događaj koji je uzrokovao ili je mogao uzrokovati nepovoljne posljedice po pacijenta, osoblje ili posjetitelje. Sudionici neželjenih događaja u zdravstvenoj ustanovi vrlo su često pacijenti ili njihova obitelj, odnosno pratnja pacijenta, zakonski skrbnik, zastupnik i ostali, a neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi mogu biti usmjereni prema zdravstvenom ili nezdravstvenom radniku. Svi djela...
Hrčak ID: 281175


hrv MENADŽMENT RIZIKA U PROCESU KLINIČKE ZDRAVSTVENE NJEGE
eng RISK MANAGEMENT IN THE CLINICAL HEALTH CARE PROCESS
OVČINA, AMER; EMINOVIĆ, ERNELA; IZETBEGOVIĆ, SEBIJA; MARUŠIĆ, JASMINA; DEDOVIĆ, DŽELILA; SPASOJEVIĆ, NADA
Acta medica Croatica Vol. 74, No. 3, 2020
Upravljanje rizicima u procesu sestrinske kliničke prakse je sistematičan proces koji zahtijeva stručnost i vještine u prevenciji nastanka rizika. Sigurnost bolesnika u bolnici je primarni cilj svakog pojedinca koji pruža zdravstvenu uslugu, a istodobno i same organizacije. U skladu s time neophodno je razviti strategije kojima će rizici u bolnici biti svedeni na minimum i kojima će se uspješno riješiti neželjeni događaji u praksi. Glavna hipoteza rada bila je da upravljanje rizicima u procesu zdravstvene njege ima pozitivan utjecaj na kvalitet...
Hrčak ID: 245745


hrv Utjecaj metoda kontaktne izolacije na sigurnost bolesnika Impact of contact isolation methods on the patient safety
Kranjčević-Ščurić, Mihaela; Ščurić, Ivica; Živoder, Ivana; Kolundžić, Smiljana; Cajhen, Anica
Sestrinski glasnik Vol. 20, No. 3, 2015
Sigurnost bolesnika postaje sve važniji dio zdravstvene politike. Prevencija i kontrola nastanka infekcija povezanih s provođenjem metoda/postupaka liječenja i zdravstvene njege jedna je od najvažnijih sastavnica brige o sigurnosti bolesnika. Metode kontaktne izolacije bolesnika koloniziranih ili inficiranih multirezistentnim mikroorganizmima predstavljaju danas osnovu prevencije i kontrole bolničkih infekcija koje se smatraju neželjenim događajima. Danas se postavlja pitanje kako izolacija utječe na bolesnike. Rezultati istraživanja pokazuju...
Hrčak ID: 149429


hrv Upravljanje rizicima – maksimalan učinak minimizacijskih mjera
eng Risk Management – Maximum Effect of Minimization Measures
Marijanović Barać, Klaudija; Ivetić Tkalčević, Vanesa; Letinić Klier, Gabriella; Perko, Sanja; Žanetić, Jelena; Omerović, Azra
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Na osnovi podataka iz pretkliničkih i kliničkih ispitivanja farmaceutska kompanija koja želi staviti lijek na tržište Europske unije predlaže plan upravljanja rizicima koji agencija za lijekove odobrava neposredno prije stavljanja lijeka na tržište. Plan upravljanja rizicima definira mjere koje kompanija poduzima pri praćenju i minimizaciji rizika povezanih s lijekom. Mjere praćenja lijeka na tržištu mogu biti osnovne, tj. rutinske (prijavljivanje nuspojava, pisanje periodičkih izvješća, detekcija i analiza signala) te dodatne (dodatne studije)...
Hrčak ID: 185274


hrv Farmakovigilancija – uvijek budni čuvari sigurnosti pacijenata
eng Pharmacovigilance – Keeping our Patients Safe
Ivetić Tkalčević, Vanesa; Letinić Klier, Gabriella; Lazarić Bošnjak, Petra; Marijanović Barać, Klaudija
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Farmakovigilancija je znanost koja obuhvaća skup aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i postupanje u slučaju nuspojava lijekova, kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova i ostalih medicinskih proizvoda. Zasniva se na uskoj suradnji između nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, naručitelja kliničkih ispitivanja, agencija za lijekove, zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Zadaća je farmakovigilancije omogućiti pacijentima i zdravstvenim djelatnicima da prijave nuspojave te ih prikupljati t...
Hrčak ID: 185271