Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Kakvoća života povezana sa zdravljem u djece sa cerebralnom paralizom
eng Health related quality of life in children with cerebral palsy
Glinac, Alma; Matović, Lejla; Delalić, Azra
Paediatria Croatica Vol. 60, No. 1, 2016
Cilj ove studije bio je da se utvrdi kakvoća života povezana sa zdravljem u djece sa cerebralnom paralizom (CP) u odnosu na zdravu djecu, prema izvješću djece i njihovih roditelja. Studijom presjeka obuhvaćeno je 65-ero djece sa CP-om i jedan od njihovih roditelja, prosječne dobi izražene kao medijan 8,9. Kontrolna skupina je sastavljena metodom slučajnog odabira, a sačinjavalo ju je 80-ero ispitanika (medijan dobi 9,5). Za procjenu kakvoće života povezane sa zdravljem u djece sa CP-om primijenjen je upitnik PedsQLTM koji uključuje izvješće dje...
Hrčak ID: 156809


hrv Hranjenje djeteta s cerebralnom paralizom
Šantek, Vjeročka
Dijete, vrtić, obitelj Vol. 14, No. 51, 2008
Aktivnost hranjenja katkad predstavlja problem roditeljima i odgajateljima i kod posve zdrave djece – u slučajevima kad djeca ne žele jesti ili kad ih treba dugo nagovarati na hranu. Kod djece s teškoćama u razvoju, a osobito kod djece s cerebralnom paralizom, proces hranjenja zahtijeva veliki angažman roditelja i odgajatelja kako bi se prevladale sve senzoričke, motoričke i kognitivne poteškoće koje otežavaju uzimanje hrane.
Hrčak ID: 176941


hrv Procjena kvalitete motoričkih funkcija kod djece s klasifikacijom spastične cerebralne paralize
Gudlin, Hrvoje
Physiotherapia Croatica Vol. 17, No. 1, 2019
Uvod: Cerebralna paraliza označava skupinu trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Cerebralna paraliza se klasificira u tri osnovna tipa: spastični, diskinetski i ataktični. Sustav klasifikacije grubog motoričkog funkcioniranja je pouzdan sistem klasificiranja djece s cerebralnom paralizom prema dobno specifičnoj gruboj motoričkoj aktivnosti. Cilj: Cilj rada je procijeniti kvalitetu motoričkih funkcija k...
Hrčak ID: 220423


hrv UTJECAJ CEREBRALNE PARALIZE NA AKUSTIČKA OBILJEŽJA FONACIJE
Farago, Emica; Bolfan-Stošić, Natalija
Govor Vol. 21, No. 2, 2004
Istraživanje je provedeno s namjerom da se otkriju i utvrde promijenjene karakteristike fonacije djece s motoričkim oštećenjima. Uzorak su sačinjavala djeca s motoričkim oštećenjima iz jedne specijalne ustanove u Zagrebu, oba spola (3 djevojčice i 6 dječaka). Akustička analiza parametara glasa koji su ujedno i varijable ovog istraživanja (visina osnovnog laringalnog tona, jitter, shimmer, stupanj subharmoničkih elemenata te maksimalno vrijeme fonacije vokala /a/, učinjena je pomoću programa MDVP (Multi-Dimensional Voice Profil, Kay Elemetrics C...
Hrčak ID: 173967


hrv Zadovoljstvo roditelja djece sa cerebralnom paralizom u pružanju zdravstvene skrbi
Stipetić, Josipa
Physiotherapia Croatica Vol. 17, No. 1, 2019
Uvod: Kvaliteta života djece sa cerebralnom paralizom i njihovih roditelja narušena je uslijed nedostatnog i neorganiziranog sustava zdravstvene skrbi. Cilj: Ispitati zadovoljstvo roditelja djece sa cerebralnom paralizom u pružanju zdravstvene skrbi. Materijali i metode: U istraživanju je sudjelovalo 70 ispitanika. Provedeno je ispitivanje zadovoljstva roditelja djece sa cerebralnom paralizom u pružanju zdravstvene skrbi putem anketnog upitnika od 15 pitanja. Zadovoljstvo ispitanika iskazano je putem Likert skale. Rezultati: Niti jeda...
Hrčak ID: 220424


hrv Povezanost rizičnih i zaštitnih faktora s prilagodbom roditelja djece koja boluju od cerebralne paralize
Martinac Dorčić, Tamara
Psihologijske teme Vol. 21, No. 1, 2012
Cilj je ovog istraživanja ispitati prediktore prilagodbe roditelja na kroničnu bolest djeteta uključujući relevantne varijable unutar modela rizičnih i zaštitnih faktora (Wallander i Varni, 1998) i to na uzorku i majki i očeva djece s cerebralnom paralizom.<br />U ispitivanje su bili uključeni roditelji 77 djece s cerebralnom paralizom koja pohađaju redovne vrtiće ili škole, a u manjoj mjeri posebne ustanove u osam hrvatskih gradova. Ukupno je sudjelovalo 59 bračnih parova – roditelja djece s cerebralnom paralizom te 18 roditelja bez bračnog pa...
Hrčak ID: 81813


hrv Pravo djece s cerebralnom paralizom na igru na otvorenom
Horvat, Vedrana; Jukić Lušić, Ivanka
Dijete, vrtić, obitelj Vol. 18, No. 68, 2012
U predškolskoj dobi život djece s cerebralnom paralizom često se odvija izvan obitelji – na terapijama, rehabilitacijama i liječenju, a vršnjačka druženja uglavnom su s djecom sličnih posebnosti. Zbog razvojnih specifi čnosti ova su djeca uskraćena za različita igrovna iskustva, narušen im je razvoj samosvijesti i kvaliteta života. Cilj ovog stručnog članka je ukazati na potrebu promišljanja važnosti i mogućnostima osiguravanja uvjeta za uključivanje i jednakopravno sudjelovanje djece s motoričkim teškoćama u svim segmentima života u vrtiću, uk...
Hrčak ID: 124006


hrv Habilitacija djece s cerebralnom paralizom
eng Habilitation of children with cerebral palsy
Kraguljac, Darko; Brenčić, Miriam; Zibar, Tamara; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea
Medicina Fluminensis Vol. 54, No. 1, 2018
Cerebralna paraliza je klinički entitet kojeg karakterizira poremećaj pokreta i položaja uzrokovan neprogresivnim oštećenjem nezrelog mozga. Mnogo je etioloških faktora zbog kojih dolazi do oštećenja mozga koja može uzrokovati cerebralnu paralizu. Posljedice oštećenja utječu na motoričku funkciju te mišićno-koštani i kognitivni razvoj, a javlja se i niz drugih pridruženih zdravstvenih poteškoća. Također, kada se govori o cerebralnoj paralizi, uvijek treba naglasiti da cerebralna paraliza predstavlja, ne samo medicinski problem, nego i psihološk...
Hrčak ID: 192883


hrv Rano otkrivanje i neurorehabilitacija djece sa neurorazvojnim odstupanjima
eng Early diagnostics and neurorehabilitation in infants with neurodevelopmental disorders
Brenčić Cindrić, Miriam; Đuranović, Vlasta; Kolić, Ivana; Bodul, Marina; Karnjuš, Renata
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Rana dijagnoza neurorazvojnog odstupanja je izazovna. Zahvaljujući modernim neuroslikovnim dijagnostičkim alatima i primjenom pouzdanih kliničkih testova koji su dio svakodnevne kliničke prakse, smanjena je prevalencija najtežeg neurorazvojnog odstupanja, cerebralne paralize. Prije četvrtog mjeseca kronološke dobi najprediktivniju vrijednost za razvoj težih neurorazvojnih odstupanja imaju rezultati magnetske rezonancije mozga, analize spontano generiranih pokreta i Hammersmith neurološkog pregleda dojenčeta, a nakon četvrtog mjeseca kronološke...
Hrčak ID: 284682


hrv Artikulacijsko-fonološke sposobnosti djece s cerebralnom paralizom
eng Articulation and Phonological Abilities of Children With Cerebral Palsy
Farago, Emica; Blaži, Draženka; Vuković Ogrizek, Martina
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati i usporediti artikulacijske i fonološke sposobnosti djece s cerebralnom paralizom s njihovim vršnjacima urednoga razvoja. Ispitivanje je provedeno na uzorku 15-ero djece s cerebralnom paralizom te 15- ero djece urednoga razvoja. Skupine su bile izjednačene po spolu i starosnoj dobi. Upotrijebljeni mjerni instrumenti sastojali su se od Testa artikulacije i zadataka za ispitivanje fonoloških vještina. Primijenjeni su relevantni statistički postupci (osnovni statistici, robusna diskriminativna analiza, t-test...
Hrčak ID: 161497