Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Diskusija sekcije za ribnjačarstva i nizinske vode
Croatian Journal of Fisheries Vol. 12, No. 4-5, 1957
Hrčak ID: 152729


hrv Javno upravljanje u Hrvatskoj: politički prioritet i implementacijski neuspjeh
Kekez, Anka
Političke analize Vol. 7, No. 26, 2016
Rast složenosti modernih društava i potreba smanjenja krutosti državnih institucija i procesa odlučivanja posljednjih su desetljeća stavili reforme javnog sektora visoko na politički i znanstveni dnevni red
Hrčak ID: 167372


hrv Što je politika javnog upravljanja?
Petek, Ana; Nikić Čakar, Dario
Političke analize Vol. 7, No. 26, 2016
Politika javnog upravljanja važna je javna politika koja je često zanemarena u hrvatskoj političkoj praksi i njezinoj analizi. Riječ je o heterogenoj politici koja se sastoji od niza tema kao što su financiranje političkih stranaka, reguliranje procesa izbornih kampanja, reguliranje mandata državnih dužnosnika, teritorijalno ustrojstvo, reguliranje glasovanja i izbornog procesa, ubiranje poreza i sl.
Hrčak ID: 167370


hrv Sastanak Sekcije za visinske vode
Sabioncello, Ivo
Croatian Journal of Fisheries Vol. 21, No. 4, 1966
Hrčak ID: 108926


eng Environmental Issues in Post-Conflict States and the Multiple Streams Model: The Case of Air Pollution in BiH
hrv Pitanja okoliša u postkonfliktnim državama i model višestrukih tokova: slučaj zagađenja zraka u BiH
Budimir, Ana
In post-conflict states, environmental problems are often neglected regardless of their severity. According to UN data, Bosnia and Herzegovina (BiH) is one of the countries with the worst air pollution in the world, which has serious consequences for people's health and the economy. Given the importance of this issue, the paper investigates why it is not on the agenda of policymakers, by applying Kingdon's multiple streams model. The analysis leads to the conclusion that of the three streams (problem, policy, and politics), the politics stream...
Hrčak ID: 286685


hrv MENTALNO ZDRAVLJE KAO POLITIČKI PROBLEM U HRVATSKOJ
eng MENTAL HEALTH AS A POLITICAL PROBLEM IN CROATIA
Novak, Miranda; Petek, Ana
Ljetopis socijalnog rada Vol. 22, No. 2, 2015
Sustavna politika mentalnog zdravlja, koju karakterizira holistički pristup mentalnom zdravlju i koja je na dnevnom redu europskih institucija, u Hrvatskoj tek treba doći na popis važnih političkih tema. Cilj je ovog rada istražiti hrvatsku politiku mentalnog zdravlja, kako bi se potaknula rasprava znanstvene i stručne javnosti, potaknula dodatna istraživanja mentalnog zdravlja te eventualno i doprinijelo razvoju same politike. Ovo istraživanje usmjereno je na pitanje o tome kakvi su preduvjeti da mentalno zdravlje u Hrvatskoj postane važniji p...
Hrčak ID: 147573