Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Učestalost respiratornih tegoba u osoba s invaliditetom
eng The frequency of respiratory difficulties in persons with disabilities
Tomić, Renata; Čargonja, Marica
Reumatizam Vol. 60, No. 2, 2013
Hrčak ID: 123442


hrv Usluga fizikalne medicine i rehabilitacije u javnim i privatnim ustanovama
eng Physical medicine and rehabilitation service in public and private institutions
Mužić, Vedrana; Radović, Endi; Filipčić, Aida; Blažević-Sudarević, Dubravka; Jakšić, Mirka
Reumatizam Vol. 58, No. 2, 2011
Hrčak ID: 124463


hrv John C. Carapanayiotis (1909. – 1999.): grčki radiolog i pionir fizijatrije u Grčkoj
eng John C. Carapanayiotis (1909–1999): the Greek radiologist and pioneer of physiatry in Greece
Baltas, Christos S.; Balanika, Alexia P.; Carapanayiotis, Olga J.; Hesketh, Graeme; Sgantzos, Markos N.
Acta medico-historica Adriatica Vol. 15, No. 2, 2017
John C. Carapanayiotis specijalizirao je fizikalnu medicine i rehabilitaciju 1948. u SAD-u, u vrijeme kada medicinski svijet u poslijeratnoj Grčkoj još nije bio upoznat s ovom specifičnom medicinskom specijalizacijom, a politička, ekonomska i društvena pozadina nije bila spremna prihvatiti bogatstvo znanstvenih spoznaja koje je pokušavao uvesti. Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije u Grčkoj je osnovana 1973. godine. John C. Carapanayiotis bio je član Američkog kongresa fizikalne medicine tijekom 1950-ih. U istom je razdoblju iz...
Hrčak ID: 192934


hrv Bolnička palijativna rehabilitacijska skrb neuroloških bolesnika u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin
eng Inpatient palliative rehabilitation care of neurological patients in Post-acute and Palliative Care Department Novi Marof, General Hospital Varaždin
Moslavac, Saša; Moslavac, Aleksandra
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Palijativna rehabilitacijska skrb dio je bolničke palijativne skrbi kojom se holističkim pristupom bolesniku, ciljanim metodama multiprofesionalnog tima, svima, pa i neurološkim bolesnicima u fazama pogoršanja kronične bolesti ili kod brzoprogresivnog neurološkog stanja nastoji pomoći u poboljšanju funkcije i smanjenju oštećenja struktura tijela, umanjiti ograničenja u aktivnostima i participaciji. Time se i u fazama bolesti kada aktivno liječenje više nije indicirano, bolesnicima omogućuje samostalnost dajući im dignitet do samog kraja života,...
Hrčak ID: 284686


hrv SEDAMDESET PET GODINA KLINIKE ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE U ZAGREBU*
Grazio, Simeon
Reumatizam Vol. 63, No. 2, 2016
Hrčak ID: 182823