Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv ..... ET CIRCENSES U SOLINU
Sanader, Mirjana
Arheološki radovi i rasprave Vol. 13, No. 1, 2002
Cilj ovoga rada bio je da se na temelju današnjih spoznaja o povijesti igara, pa tako i gladijatorskih borbi u Carstvu, analiziraju te borbe u Saloni, u onoj mjeri u kojoj to omo­gućuju natpisi i reljefi na urnama gladijatora pokopanih u Saloni. U Arheološkom muzeju u Splitu čuva se, između ostalih, i dvanaest urni (ili dijelova urni) koje su pronađene u blizini zapadne salonitanske nekropole, a pokraj amfiteatra. Te su urne odavno objavljene u hrvatskoj arheološkoj literaturi, no ovaj rad, uz pomoć oču­vanih natpisa i reljefa s urni, a na teme...
Hrčak ID: 281326