Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Socio-geografski razvitak srednjodalmatinskoga regionalnoga kompleksa
Mikulandra, Marijana
Ovaj rad uspoređuje i analizira različita interdisciplinarna razmatranja s ciljem identificiranja vanjskih i unutarnjih procesa i faza razvitka srednjodalmatinskog regionalnog kompleksa definirajući važne aspekte geosociološke sadašnjosti i budućnosti. Poseban naglasak u radu se stavlja na geografsko-prirodnu osnovu, a s tim i na tranzitna ostvarenja i mogućnosti koje srednjodalmatinskom regionalnom kompleksu daju dominantu ulogu u geografskoj regiji južne Europe.
Hrčak ID: 161048


hrv ANTONIO BAJAMONTI I NJEGOVI DOPRINOSI GRADU SPLITU
Jurković, Vana
Jedan od najpopularnijih gradonačelnika grada Splita i ličnosti 19. stoljeća zasigurno je Antonio Bajamonti čije je upravljanje gradom pod Marjanom trajalo gotovo dvadeset godina. Po struci je bio liječnik, no on izabire drugačiji životni put te se počinje baviti politikom. Bajamontijevo autonomaško političko stajalište odredilo je njegov odnos s građanima Splita koji su u početku njegova upravljanja bili posve oduševljeni novim idejama, znanjem i govorom. Međutim, takvi se odnosi mijenjaju 70-ih godina kada narodnjaci dobivaju na popularnosti...
Hrčak ID: 217873


hrv Split: Grad po mjeri turista – apartmanizacija prostora
eng Split: A City For Tourist – Apartmentization Of Space (Summary)
Ivančić, Sanja
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
Tekst otvara pitanja različitih viđenja i promišljanja baštinjenih vrijednosti grada Splita, sasvim neusklađenih između kulturne i turističke djelatnosti. U sintagmi kulturni turizam nasljeđe jest neophodna uporišna točka turističke destinacije, ali kulturi su obrisi grada daleko šireg opsega od onih iz turističke ponude.
Hrčak ID: 284016


hrv Osobnost brenda destinacije i predviđanje ponašajnih namjera turista: primjer grada Splita
eng Destination Personality and the Prediction of Tourists’ Behavioural Intentions: The Case of the City of Split
Matić, Jelena; Bratko, Denis
Sociologija i prostor Vol. 53, No. 3 (203), 2015
U fokusu rada dva su fenomena koja su, iako donekle neobična, relativno uvriježena u općoj literaturi o ponašanju potrošača i upravljanju klasičnim brendovima – percepcija osobnosti brenda te samoprocjena podudarnosti između osobnosti pojedinca i osobnosti brenda. U okviru rada te se fenomene razmatra u kontekstu istraživanja ponašanja turista i marketinga mjesta, odnosno turističke destinacije. Kada je riječ o destinacijskim brendovima, percepcija osobnosti brenda odnosi se na viđenje toga kakva bi destinacija bila kad bi bila osoba, tj....
Hrčak ID: 152202


hrv STRUČNO OBRAZOVANJE U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA NA TRŽIŠTU RADA GRADA SPLITA
eng VOCATIONAL EDUCATION IN FUNCTION OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF SPLIT
Relja, Renata; Bešker, Martina
Andragoški glasnik Vol. 15, No. 2. (27) 2/2, 2011
Prikazan je dio rezultata empirijskog istraživanja o ulozi stručnog obrazovanja u funkciji zapošljavanja. Istraživanje je provedeno tijekom srpnja 2010. godine na području grada Splita na uzorku od 299 ispitanika/ca, i to 123 zaposlene osobe te 126 nezaposlenih i 50 poslodavaca. Uz analizu stavova o stručnom obrazovanju, iznose se i rezultati o „skrivenom kurikulumu“ u kontekstu "obrazovanja za stjecanje znanja" i neki aspekti doškolovanja/prekvalifikacije ispitanika/ca. Autorice upozoravaju na relaciju između znanja i mogućnosti zarađivanja, k...
Hrčak ID: 104905


hrv Hrvatska lokalna samouprava na primjeru grada Splita
eng Croatian local self-government on the example of the city of Split
Lozina, Duško; Jurčević, Katarina
U Ovom Radu Analizirana Je Lokalna Samouprava U Republici Hrvatskoj. Na Primjeru Grada Splita, Uz Povijesni Prikaz I Obilježja Prikazani Su I Najvažniji Pojmovi Iz Tog Područja, Gradsko Vijeće, Gradonačelnik, Upravni Odjeli I Službe, Kotari I Mjesni Odbori I Gradske Tvrtke I Ustanove. Dobili Smo Uvid U To Kako Je Ustrojena I Kako Funkcionira Vlast Te Smo Analizirali Nadležnosti, Sastav, Akte I Ostale Specifičnosti Spomenutih Tijela Iz Gradske Uprave. Također, Dan Je Uvid U Najvažnije Akte Samostalnog I Razvijenog Grada, Statut Grada Splita I Pr...
Hrčak ID: 245673


hrv ZADOVOLJSTVO ŽIVLJENJEM U GRADSKOJ ČETVRTI ŠPINUTU U SPLITU
eng Life Satisfaction in the [pinut Neighborhood, City of Split
ger Das Spliter Stadtviertel [pinut und die Zufriedenheit seiner Bewohner
JERAK, Nevena
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 1-2 (93-94), 2008
Hrčak ID: 22752