Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Primjena spektrofotometrije u učenju Biologije i ostalih predmeta prirodoslovnog područja
eng Application of spectrophotometry in the teaching of biology and other subjects of the natural sciences
Sabo, Nikolina
Educatio biologiae Vol. , No. 7., 2021
Brze promjene u društvu uvjetovane kontinuiranim novim znanstvenim spoznajama zahtijevaju i kontinuirane promjene paradigme poučavanja i učenja Biologije, ali i ostalih nastavnih predmeta. Zato je neizostavno aktivno učenje koje podrazumijeva primjenu istraživačkih vještina, suradničkog učenja i kreativnog izražavanja. U istraživanjima s područja prirodnih znanosti primjenjuju se brojne instrumentalne metode, od kojih je spektrofotometrija jedna od temeljnih analitičkih tehnika u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi. Osim primjene u znanstven...
Hrčak ID: 281160


hrv Obrada nastavne jedinice „Sastav i karakteristike krvi“ u sklopu Centra izvrsnosti za biologiju
eng Teaching unit "composition and characteristics of blood" within the center of excellence for biology
Slatki, Mario
Educatio biologiae Vol. , No. 3., 2017
Praktični rad i istraživačka nastava u paradigmi suvremenog odgojno obrazovnog procesa u nastavi biologije imaju ključnu ulogu. Za razliku od tradicionalnog, predavačkog tipa nastave, učenika aktivno uključuju u definiranje problema, postavljanje hipoteza i obavljanje aktivnosti kojima se problem pokušava riješiti. Time se kod učenika razvija sposobnost promatranja, uočavanja problema, uočavanja uzročno posljedičnih veza, kreativnost i kritičko mišljenje. Obzirom na zahtjeve suvremenog svijeta, navedene sposobnosti ključne su za uspješnije uklj...
Hrčak ID: 192690


hrv Istraživački rad u nastavi geografije: analiza radova učenika gimnazije u Samoboru šk. god. 2019./2020. i 2020./2021.
eng Research work in geography teaching: analysis of the work of grammar school students in Samobor in the school year 2019/2020 and 2020/2021
Ivić, Ivan; Mak, Karlo; Vuk, Ružica
Geoadria Vol. 26, No. 2, 2021
Donošenjem Kurikuluma za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019) osuvremenjeni su nastavni sadržaji te je omogućen drugačiji pristup učenju i poučavanju geografije. Pritom se izdvaja primjena istraživačkih metoda i izrada istraživačkog rada. Iako se šk. god. 2019./2020. i 2020./2021. nastava geografije u trećim i četvrtim razredima i dalje izvodila prema starom nastavnom programu iz 1993. godine, učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Samoboru ostvarili su ishode GEO SŠ B.3.1. / B.4.1. iz no...
Hrčak ID: 266677


eng Investigating the Effect of Inquiry-Based Learning on Pre-Service Teachers’ Attitudes and Opinions about the Approach
hrv Istraživanje utjecaja istraživačkog pristupa učenju na stavove i mišljenja budućih nastavnika o njemu
Bozkurt, Orçun
Croatian Journal of Education Vol. 17, No. Sp.Ed.4, 2015
Aim of the study was to examine the effect of research-based learning on pre-service teachers’ attitudes and to present their opinions about the approach in the science and technology laboratory. The study was carried out on 66 undergraduate students, and had the pre-test – post-test control group design. Attitude scale towards the science and technology laboratory, attitude scale towards research-based learning and a form of interview about T diagram used in the research-based learning method were used for data collection. The research-based l...
Hrčak ID: 153249


eng Factors Influencing the Frequency of Use of Inquiry-Based Approach to Teaching Primary Science
hrv Čimbenici povezani s učestalošću primjene istraživački usmjerene nastave Prirode i društva
Letina, Alena
Croatian Journal of Education Vol. 21, No. Sp.Ed.1, 2019
This paper presents results of a research whose aim was to determine whether there is a connection between the frequency of use of inquiry-based approach to teaching primary science and teachers’ attitudes towards the importance of this type of instruction, as well as their personal experience of participating in different forms of inquiry-based learning during their own formal education and training. The research was conducted using a sample of 275 elementary school teachers (grades 1 to 4) in the City of Zagreb and Zagreb County. The results...
Hrčak ID: 229370


hrv POPULARIZACIJA ZNANOSTI I PRIRODOSLOVNO OBRAZOVANJE: ANALIZA IZAZOVA U PROCESU PROMICANJA STVARANJA DODATNOG PROSTORA
eng SCIENCE OUTREACH AND SCIENCE EDUCATION: THE ANALYSIS OF DILEMMAS FACED TO PROMOTE THE CREATION OF THE THIRD SPACE
ger POPULARISIERUNG VON WISSENSCHAFT UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BILDUNG: ANALYSE DER HERAUSFORDERUNGEN IM PROZESS DER FÖRDERUNG UND SCHAFFUNG VON DRITTEM HANDLUNGSFELD
Gomes, Diogo; McCauley, Veronica
Život i škola Vol. LIX, No. 29, 2013
Kako bi ostvarile gospodarski rast, države se oslanjaju na znanstvena istraživanja, za što je potreban sve veći broj znanstvenika, što za sobom povlači potrebu da se više studenata odlučuje za znanstvenu karijeru. Literatura i postojeća praksa sugeriraju kako su prirodoslovnom obrazovanju potrebne strukturalne i metodološke prilagodbe kojima bi se odgovorilo na zahtjev za mladim znanstvenicima. S ciljem povećanja interesa za znanost i unaprjeđivanje poučavanja u školi organiziraju se programi popularizacije znanosti. Ti su programi nažalost još...
Hrčak ID: 121521


hrv Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike
eng Computer as a tool for students’ research in teaching mathematics
Bjelanović Dijanić, Željka
Napredak Vol. 153, No. 2, 2012
Suvremena nastava prirodnih predmeta naglašava važnost aktivnosti i samostalnog učenja učenika te zahtijeva uvođenje učenika u istraživačku nastavu. U nastavi matematike to se može realizirati korištenjem računala i specijaliziranih programa. U radu su prikazana tri modela korištenja računala i programa dinamične geometrije GeoGebra kao alata za istraživanje učenika u nastavi matematike: učenje otkrivanjem, istraživački usmjerena nastava i projektna nastava. Istraživanjem u nastavi učenicima se ukazuje na izvorni ciklus znanstvenog istraživanj...
Hrčak ID: 82871