Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv STRES I BURN-OUT SINDROM KOD DJELATNIKA PENALNIH INSTITUCIJA
Cuculić, Ana
Hrčak ID: 99064


hrv SURADNJA VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADU SA ZLOSTAVLJANOM DJECOM
eng CO-OPERATION BETWEEN GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN THE WORK WITH ABUSED CHILDREN
Delale, Eva Anđela; Družić Ljubotina, Olja
Ljetopis socijalnog rada Vol. 9, No. 2, 2002
U radu sa stradalnicima rata u ratnom i poratnom razdoblju djelovale su dvije vrste organizacija: vladine (državne) i nevladine. Tijekom pružanja materijalne i psihološke pomoći i podrške, te pomoći u socijalnoj rekonstrukciji zajednice, značajnu su ulogu odigrale vladine institucije kao npr. centri za socijalnu skrb, škole i zdravstvene ustanove. Stručnjaci u tim institucijama bili su prisiljeni savladati velik broj novih i nepoznatih zadataka. Međutim, rat je rezultirao nizom inicijativa građana koji su sudjelovali u različitim oblicima pomoć...
Hrčak ID: 3527


hrv Novije primjene marketinga
Bazala, Aleksandar
Ekonomski vjesnik Vol. V, No. 2, 1992
Ulazimo sve više u sferu tržišnih odnosa, pa se pojavljuje potreba sagledavanja marketinga u tzv. neprofitabilnim institucijama, područjima. Ovdje se daje osnovni pravac i osnovne mogućnosti primjene marketinga u neprofitabilnim institucijama, odnosno u području, koje smo mi nazivali ili još nazivamo "društvene djelatnosti." Iznesene su osnovne postavke primjene marketinga u toj sferi. Za naglasiti je da se taj proces tj. primjena marketinga u neprivrednoj sferi treba temeljito razgrađivati u okviru naših specifičnih uvjeta.
Hrčak ID: 228136


hrv Odgovori obitelji u riziku na (ne)djelovanje državnih institucija
Grčić, Ante; Ljubetić, Maja; Maglica, Toni
Napredak Vol. 162, No. 1 - 2, 2021
Obiteljima u riziku često je potrebna dodatna podrška za njihovo kvalitetno funkcioniranje, stoga su često usmjerene na državne institucije (Centar za socijalnu skrb, stručne službe škole i dr.) da bi dobili podršku i pomoć, posebice savjetodavnu. Cilj istraživanja bio je saznati obiteljska iskustva s državnim institucijama u pružanju podrške obiteljima u riziku i reakcije obitelji u riziku na izostalu podršku državnih institucija. Podatci su prikupljeni polustrukturiranim intervjuom s 14 sudionika (majke, očevi i djeca) korisnika organizacije...
Hrčak ID: 259426


hrv Razvoj zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj do Prvoga svjetskog rata
Dugački, Vladimir
Medicus Vol. 16, No. 2_Hipertenzija, 2007
Nepovoljne društveno-političke i gospodarstvene prilike uzroci su da se medicina u Hrvatskoj počela intenzivnije razvijati dosta kasno, tek u zadnjim desetljećima 19. st. i početkom 20. st. kada se – u relativno kratkom vremenu – osniva niz važnih zdravstvenih institucija kao Zavod za proizvađanje cjepiva protiv boginja, bakteriološko-higijenski zavod, ortopedski zavod, sanatorij za liječenje tuberkuloze, dječji dispanzer, ustanova hitne medicinske pomoći, prosektura. Središta medicinskoga znanstvenog rada postaju bolnice, u kojima se počinju r...
Hrčak ID: 32329


hrv Proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj
eng The Deinstitutionalization Process of Psychiatric Clinics in Croatia
Odorjan, Maja; Balabanić, Ivan; Štefan, Tina
Obnovljeni Život Vol. 73., No. 1., 2018
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj, odnosno njegovi početci, oblici i pokazatelji. Glavni je cilj istraživanja definirati obrasce procesa deinstitucionalizacije „totalnih institucija“ na primjeru klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Specificirani ciljevi istraživanja odnose se na glavne razloge i indikatore procesa, mišljenja stručnjaka i zaposlenika nevladinih organizacija (NVO). Korištena je metoda intervjua s ukupno 11 sudionika. Na temelju provedenog istraživanja zaključuje se da proces dein...
Hrčak ID: 200463


hrv Stabilnost i/ili promjene? Povjerenje u institucije u Hrvatskoj od 1999. do 2020.
eng Stability and/or Change? Institutional Trust in Croatia in 1999–2020
Bovan, Kosta; Baketa, Nikola
Revija za sociologiju Vol. 52, No. 1, 2022
U radu se, na temelju podataka prikupljenih u istraživanjima koja je u osam vremenskih točaka u proteklih dvadeset godina na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana proveo Fakultet političkih znanosti, analizira stanje institucionalnog povjerenja u Hrvatskoj. Oslanjajući se na teorijske koncepte Davida Eastona i Pippe Norris te uvažavajući prethodne studije o institucionalnom povjerenju u Hrvatskoj, rad donosi i neke nove elemente. Dok većina prethodnih radova obuhvaća najviše tri točke mjerenja u kratkom vremenskom rasponu i analizi latentne...
Hrčak ID: 273805


hrv Povjerenje u institucije u Hrvatskoj
eng Confidence in Institutions in Croatia
Baloban, Stjepan; Rimac, Ivan
Bogoslovska smotra Vol. 68, No. 4, 1998
Na općoj populaciji analizirano je povjerenje u neke institucije u Hrvatskoj: državne ustanove, Crkvu, medije, sindikate, nove pokrete i neke međunarodne organizacije. Najveće povjerenje ispitanici iskazuju prema Crkvi, vojsci, školi i policiji, kao institucijama koje osiguravaju fizičku i psihičku stabilnost društva koje je tek izašlo iz rata. Medu institucije koje pripadaju u skupinu onih u koje ispitanici imaju povjerenja još pripadaju pokret za ljudska prava, ekološki pokret, ustanove pravnog sustava, Hrvatski katolički radio i ženski pokre...
Hrčak ID: 31611


hrv Perspektiva razvoja investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Jurić, Dijana
Financijska teorija i praksa Vol. 29, No. 4, 2005
Tijekom devedesetih godina investicijski su fondovi zabilježili ubrzan razvoj u većini razvijenih zemalja te su postali važni akteri na financijskim tržištima. U zemljama u razvoju i tranzicijskim zemljama industrija investicijskih fondova, iako bilježi ubrzane stope rasta, još uvijek bitno zaostaje za razvijenim zemljama. U Hrvatskoj su se investicijski fondovi počeli razvijati s pojavom privatizacijskih investicijskih fondova, međutim, oni nisu, kako se očekivalo, znatnije pridonijeli razvoju institucionalnih investitora na tržištu kapitala....
Hrčak ID: 353


hrv TERAPIJSKE ZAJEDNICE U PENALNIM USTANOVAMA
Bubić, Jasna
Hrčak ID: 99050