Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Neke novije spoznaje o karcinomu mokraćnog mjehura
eng Some new aspects of bladder cancer
Novak, Ruđer; Kröpfl, Darko; Tucak, Antun
Medicinski vjesnik Vol. 26, No. (1-4), 1994
U uvodu su izneseni neki noviji pogledi na patogenezu i razvoj karcinoma mokraćnog mjehura, pri čemu je naglašeno značenje karcinoma in situ kao samostalne, ali i kao prateće pojave; zatim lamine proprije u procjeni invazivnosti karcinoma i, konačno, stupnja diferencijacije kao faktora izbora terapije i prognoze bolesti. Klasičnim bazičnim pretragama (citologija, citoskopija, endoskopska biopsija, bimanuelni pregled u anesteziji i iv.urografija) danas su priključene kompjutorizirana tomografija i ultrazvuk. Nabrojeni su također i ukratko objašn...
Hrčak ID: 193160


hrv Imunoterapija karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura
eng Immunotherapy of transitional cell carcinoma of urinary bladder
Krpina, Kristian
Medicina Fluminensis Vol. 53, No. 3, 2017
Karcinom prijelaznog epitela mokraćnog mjehura najčešći je karcinom mokraćnog sustava. Klinički razlikujemo dva oblika ove bolesti: mišićno-neinvazivni i mišićno-invazivni oblik. Temeljna klinička odrednica mišićno-neinvazivnih tumora su recidivne novotvorinske promjene; 60 – 90 % mišićno-neinvazivnih tumora recidivirat će ako se liječe samo transuretralnom resekcijom (TUR). Upravo stoga se nakon TUR-a u pacijenata u kojih postoji visoki rizik od ponovne pojave ili progresije bolesti provodi intravezikalna imunoterapija BCGom (bacillus Calmette...
Hrčak ID: 184836


eng Review of the Bladder Cancer Molecular Classification Proposed: a New Era – New Taxonomy
hrv Pregled novopredložene molekularne klasifikacije karcinoma mokraćnog mjehura: nova era - nova taksonomija
Šoipi, Šoip; Vučić, Majda; Spajić, Borislav; Krušlin, Božo; Tomić, Miroslav; Ulamec, Monika
Acta clinica Croatica Vol. 60., No. 3., 2021
The management of bladder cancer patients largely depends on pathologic staging and grading, and current morphological classification does not always show the individual patient’s risk. Despite modern surgical techniques, pre- and postoperative therapies, clinical outcomes of these patients have not changed over decades. Today, there are new biomarkers for bladder cancer showing changes in tumor biology and progression, as a result of changes in the pathways affecting cell signaling, proliferation, apoptosis, epigenetic changes, angiogenes...
Hrčak ID: 271677


hrv Imunoterapija karcinoma mokraćnog mjehura
eng Immunotherapy of urinary bladder carcinoma
Zahirović, Dag; Pavlović Ružić, Ira; Belac Lovasić, Ingrid
Libri Oncologici Vol. 45, No. 2-3, 2017
Karcinom mokraćnog mjehura je deveti najčešći maligni tumor u svijetu. Bolest je uzrok više od 165.000 smrtnih slučajeva. U posljednjih 30 godina nije bilo većih pomaka u mogućnostima liječenja ovoga tumora. Kemoterapijski protokoli za liječenje uznapredovale ili metastatske bolesti mokraćnog mjehura bazirani su uglavnom na spojevima platine. U posljednje vrijeme razvijen je niz novih lijekova koji moduliraju imunološki odgovor organizma na tumorske stanice i time omogućavaju uspješno liječenje karcinoma mokraćnog mjehura.
Hrčak ID: 192130


eng Vesical imaging reporting and data system (VI-RADS), a new modality in bladder cancer treatment
hrv Vesical imaging reporting and data system (VI-RADS), novi modalitet u liječenju karcinoma mokraćnog mjehura
Bratić, Tomica; Zaken-Vučetić, Mirta; Brkić, Filip; Perić, Vittorio; Grubelić-Crnčević, Maja; Lovrečić-Prpić, Gordana; Schmidt, Saša
Libri Oncologici Vol. 50, No. 1, 2022
Bladder carcinoma incidence is on the rise making it the tenth most common and thirteenth deadliest carcinoma in the world. Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) following a cystoscopy is the golden standard for diagnosis and treatment, despite it missing about 25% of muscle invasion of the bladder wall. This leads to understaging and increase of bladder carcinomas with unfavorable prognosis and elevating mortality. To avoid understaging a new and complementary method is needed. A new system called Vesical imaging reporting and data...
Hrčak ID: 277744