Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Nacionalizam u 19. stoljeću
Bugarin, Velimir
Rostra Vol. 2., No. 2., 2009
Hrčak ID: 169710


hrv NAPOMENE O PRIJELAZU VLADIMIRA ĆOPIĆA OD NACIONALIZMA KOMUNIZMU
OŠTRIĆ, VLADO
Senjski zbornik Vol. 8, No. 1, 1981
Hrčak ID: 127996


hrv Autentičnost, drevnost i arheologija
Smith, Anthony D.
Zbornik Janković Vol. I, No. 1, 2016
Uzme li se da je nacionalizam formirao pretpostavke i metode arheologije tijekom razdoblja dužeg od stoljeća, arheološki koncepti i praksa znatno su pridonijeli nacionalističkom idealu odvojene, teritorijalne nacije. To je dijelom tako stoga što nacionalizam i arheologija dijele vjerovanje u etničku jedinstvenost i opipljivost arheoloških kultura, a dijelom zbog utjecaja ključnih arheoloških pojmova i prakse. Potonje je uključivalo duboku zabrinutost u svezi s autentičnošću materijalnih kultura; povezano vjerovanje u etničku ukorijenjenost u po...
Hrčak ID: 151761


hrv Sekularizam i nastanak Države Izrael
Havel, Boris
Političke analize Vol. 4, No. 15, 2013
Hrčak ID: 142438


hrv ANTIMODERNISTIČKI MODERNIST
eng ANTIMODERN MODERNIST
Kravar, Zoran
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 1, No. 1., 2005
U članku se analizira Nazorova pjesma "Uskrs", objavljena u Novim pjesmama (1913), pri čemu se težište stavlja na njezine uočljive veze s jednom od nacionalističkih ideologija aktualnih u hrvatskom društvu između 1900. i Prvoga svjetskog rata. Ukazuje se i na usklađenost njezine poetske kakvoće s njezinim ideologičnim iskazima, a na kraju se njezin nacionalistički elan dovodi u vezu s antimodernističkim svjetonazorima karakterističnim za kulturu europskoga esteticizma.
Hrčak ID: 17076


hrv Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon Brexita
Petković, Krešimir
Političke analize Vol. 8, No. 29, 2017
Uz tezu o kulturi nasilja u Škotskoj, u kratkoj priči o nasilju i kažnjavanju, osvrnut ću se ponajprije na tezu o kaznenom nacionalizmu, koja kaznenu politiku u složenim državnim zajednicama povezuje s političkim odnosima među nacijama i federalnim jedinicama.
Hrčak ID: 180396


hrv Jedno moguće sociološko promišljanje o naciji i etnicitetu
eng A Possible Sociological Consideration of Nation and Ethnicity
Mežnarić, Silva
Migracijske i etničke teme Vol. 3, No. 2, 1987
Već dulje vrijeme, najmanje od vremena Annalesa govorimo o konvergenciji sociologije i historiografije. U članku autorica dokazuje koliko može biti plodno međusobno sudjelovanje obiju ukoliko je predmet istraživanja suvremeni etnicitet (ethnic revival), nacija i nacionalizam. Preispituje se analitički aparat klasične historiografije i sociologije sa stanovišta moderniteta; pokušava se dokazati da se sociologija lišava pomalo opsesije »strukturom« i funkcijom a historiografija »vremenskim slijedom« događaja, te da njihovo međusobno približavanje...
Hrčak ID: 128489


hrv Pet zastava, četiri države, jedno državljanstvo – čije su medalje?
eng Five Flags, Four Countries, One Citizenship – and whose are the Medals?
Bartoluci, Sunčica; Draženović, Lorena
Sociologija i prostor Vol. 55, No. 2 (208), 2017
Streljačica Jasna Šekarić sportašica je koja je u iznimno dugoj sportskoj karijeri nastupala pod pet različitih zastava, za četiri različite države, ne mijenjajući pritom državljanstvo. Rad analizira utjecaj društveno-političkih okolnosti na percepciju njenog sportskog uspjeha te oblikovanje nacionalnog identiteta od kraja osamdesetih godina prošloga stoljeća do današnjih dana. Kao teorijski okvir korištena je dihotomija građanskog i etničkog nacionalizma Anthonyja D. Smitha (1991.). Zanimalo nas je kako se mijenja određeni tip nacionaliz...
Hrčak ID: 184309


eng Milan Šufflay’s Ideological Views
hrv Ideološki pogledi Milana Šufflaya
Kardum, Tomislav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 52, No. 3, 2020
<p>The paper attempts to explain Milan Šufflay’s ideological views in a broader European context of anti-modernism and counter-Enlightenment tendencies. Milan Šufflay was a critic of the modern world and its manifestations. His views were similar to other counter-Enlightenment thinkers such as Oswald Spengler, Henri Bergson, Gustave Le Bon, etc. Šufflay despised individualism and rationalism, and admired collectivism and power of the myth. Šufflay thought that the answer to problems of the modern world lay in a return to medieval values – i.e....
Hrčak ID: 246363


hrv Političke stranke dalmatinskih Talijana 1886.–1914. (1918.)
Đinđić, Mirko
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 3, 2012
Autor analizira politike identiteta dalmatinskih Talijana i političke prilike u Dalmaciji u drugoj polovici XIX. stoljeća. Najprije je prikazan nastanak stranke “La Società Politica Dalmata”, a zatim njena ideologija i daljnje djelovanje kao “Talijanske stranke”. U tekstu se nastoji obrazložiti teza prema kojoj je nacionalni identitet dalmatinskih Talijana bitno određen njihovim političkim angažmanom. Stoga je glavni predmet analize političko organiziranje dalmatinskih Talijana kroz koje se izražavaju italodalmatinstvo i talijanski nacionalizam...
Hrčak ID: 95083