Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Perspektive medicine usmjerene prema osobi u neurologiji
eng Person-Oriented Perspectives in Neurology
Lisak, Marijana; Demarin, Vida; Trkanjec, Zlatko; Zavoreo, Iris; Bašić Kes, Vanja
Acta clinica Croatica Vol. 53., No. 4., 2014
Medicinu usmjerenu prema osobi obilježava holistički pristup bolesniku, koji objedinjuje fizičke, psihičke, socijalne i duhovne aspekte zdravlja i bolesti. Medicina usmjerena prema osobi prilagođena je potrebama bolesnika i zdravstvenih djelatnika, a za ostvarenje učinkovitog terapijskog odnosa temeljenog na povjerenju, empatiji, suosjećanju te odgovoru na individualne potrebe bolesnika. Perspektive u neurologiji usmjerene prema osobi uključuju aktivnu suradnju i partnerstvo između liječnika i bolesnika te intuitivnu percepciju koja ima neurobi...
Hrčak ID: 136742


eng Necrotising Sarcoid Granulomatosis of the Spinal Cord: Case Report
Vrbica, Žarko; Boras, Zagorka; Rakušić, Neven; Smojver-Ježek, Silvana; Baričević, Denis; Rakušić, Nika; Alerić, Ivan
Collegium antropologicum Vol. 34, No. 2, 2010
We report a patient who presented with leg weakness and cervical lymphadenopathy. Thoracical magnetic resonance imaging showed an inhomogenously increased signal in the thickened portion of the cord. Multilevel laminectomy and spinal cord biopsy revealed granulomatous infiltrations with necrosis. Review of the histopathological finding established the diagnosis of necrotising sarcoid granulomatosis (NSG) of the spinal medulla, cytological FNA diagnosis of the neck lymph node was granulomatous inflammation with necrosis, but histopathological an...
Hrčak ID: 56542


hrv Klinička evaluacija perifernih neuropatija
eng Clinical Evaluation of Peripheral Neuropathies
Apostolski, Slobodan
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200290


hrv Bolnička palijativna rehabilitacijska skrb neuroloških bolesnika u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin
eng Inpatient palliative rehabilitation care of neurological patients in Post-acute and Palliative Care Department Novi Marof, General Hospital Varaždin
Moslavac, Saša; Moslavac, Aleksandra
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Palijativna rehabilitacijska skrb dio je bolničke palijativne skrbi kojom se holističkim pristupom bolesniku, ciljanim metodama multiprofesionalnog tima, svima, pa i neurološkim bolesnicima u fazama pogoršanja kronične bolesti ili kod brzoprogresivnog neurološkog stanja nastoji pomoći u poboljšanju funkcije i smanjenju oštećenja struktura tijela, umanjiti ograničenja u aktivnostima i participaciji. Time se i u fazama bolesti kada aktivno liječenje više nije indicirano, bolesnicima omogućuje samostalnost dajući im dignitet do samog kraja života,...
Hrčak ID: 284686


eng Sympathetic hyperactivity syndrome following cerebral fat embolization
JENSEN, JEFFREY B; ONIGKEIT, JAMES; HOCKER, SARA
Signa vitae Vol. 9, No. 1, 2013
To date, there have been no reports of paroxysmal sympathetic hyperactivity syndrome (PSHS) associated with cerebral fat embolization. We describe the case of a young male who developed acute brain injury and acute hypoxemic respiratory failure secondary to significant fat embolization following a traumatic femur injury. Our patient demonstrated episodes of significant hypertension, tachycardia, fever and extensor posturing. Extensive evaluation lead to the diagnosis and appropriate treatment for PSHS. Ultimately, the patient went on to hav...
Hrčak ID: 134107


hrv Slučaj vjerojatne neurosarkoidoze koji se manifestira kao jednostrana oftalmoplegija
eng A Case of Probable Neurosarcoidosis Presenting as Unilateral Ophthalmoplegia
Jovićević, Mirjana; Žarkov, Marija; Rabi Žikić, Tamara; Kozić, Duško; Rajić, Sonja; Simić Panić, Dušica
Acta clinica Croatica Vol. 54., No. 3., 2015
Sarkoidoza je multisistemska bolest nepoznate etiologije koju karakterizira prisutnost nekazeoznih epiteloidnih granuloma s nakupljanjem T limfocita i mononuklearnih fagocita te narušavanjem normalne tkivne arhitektonike. Izolirani oblik neurosarkoidoze je vrlo rijedak i teško ga je dijagnosticirati te zahtijeva histološku potvrdu nekazeoznih granuloma u živčanom tkivu. Prikazujemo slučaj 55-godišnje žene koja je vjerojatno imala izoliranu neurosarkoidozu, što je zaključeno na temelju nalaza magnetske rezonancije koji je pokazao recidivirajući...
Hrčak ID: 148940


hrv Diferencijalna dijagnostika i dijagnostički algoritam za demijelinizacijske bolesti
eng Differential Diagnosis and Diagnostic Algorithm of Demyelinating Diseases
Dežmalj-Grbelja, Lidija; Čović-Negovetić, Ružica; Demarin, Vida
Acta clinica Croatica Vol. 48, No. 3, 2009
Demijelinizacijske bolesti središnjega živčanog sustava čine širok spektar različitih poremećaja koji mogu nalikovati multiploj sklerozi. Dijagnoza multiple skleroze temeljena je na tipičnim kliničkim i parakliničkim kriterijima. Pojednostavljeni McDonaldovi kriteriji u kojima se klinička slika kombinira s nalazom magnetske rezonancije, nalazom cerebrospinalne tekućine i vidnim evociranim potencijalima korisni su u svakodnevnoj neurološkoj praksi. Ako je neki od tih kriterija atipičan, treba proširiti dijagnostički postupak kako bi se isključil...
Hrčak ID: 45282


eng Neurologic Manifestations in Adult Celiac Disease: Case Report
hrv Neurološke manifestacije celijakije u odraslih: prikaz slučaja
Stipić, Jagoda; Perković, Zdravko; Crnek-Kunstelj, Vesna; Relja, Maja; Stipić-Marković, Asija; Škreb, Franjo
Acta clinica Croatica Vol. 41, No. 1, 2002
Celiac disease is more common than previously thought, and a high index of suspicion is important in its diagnosis. Typically, cases of celiac disease present at the age of 5-24 months with the symptoms of intestinal malabsorption, growth retardation, abnormal stools, abdominal distension, muscle wasting, hypotonia, poor appetite and low spirit. In adults, the symptoms of celiac disease may be highly varied. The incidence of malignancies is also increased. Most of these are small bowel lymphomas and carcinomas of the esophagus and colon. In som...
Hrčak ID: 14709


hrv Prisutnost poteškoća s gutanjem u neuroloških bolesnika
eng The presence of swallowing difficulties in neurological patients
Pekić, Vlasta; Pandža, Ksenija; Sikora, Natalija; Lazarević, Tanja
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200782


hrv Infekcija virusom Zapadnog Nila s neurološkim poremećajima: prikaz slučaja i kratak pregled stanja u Bugarskoj
eng West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Situation in Bulgaria
Baymakova, Magdalena; Christova, Iva; Panayotova, Elitsa; Trifonova, Iva; Chobanov, Aleksandar; Daskalov, Ivaylo; Popov, Georgi T.; Plochev, Kamen
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. 3., 2019
Prikazuje se slučaj 66-godišnjeg bolesnika s neuroinvazivnom bolešću Zapadnog Nila koja se manifestirala grozni-com, umorom, poremećajem svijesti uz osnovnu bolest dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnom bolešću. Laboratorij-ski podaci pokazali su povišenu sedimentaciju i fibrinogen. Serološki testovi utvrdili su protutijela specifična za virus Zapadnog Nila klase IgM i IgG u serumu. Virusna RNA otkrivena je u uzorku mokraće. Primijenjena je suportivna terapija.
Hrčak ID: 230281