Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Godini

hrv Iskustva u robotičkoj neurorehabilitaciji u Specijalnoj bolnici Arithera s osvrtom na funkciju ruke / šake i funkciju hoda
eng Experiences with robotic neurorehabilitation at Special hospital Arithera with a focus on hand / arm function
Hajvaz, Anđelka; Dobrić, Danijela
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200330


hrv Neurorehabilitacija i robotika kod osoba s hemiparezom gornjeg ekstremiteta nakon moždanog udara
eng Neurorehabilitation and robotics in individuals with upper extremity hemiparesis after stroke
Avancini-Dobrović, Viviana; Baniček-Šoša, Ivanka; Mršić, Dunja; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Neurorehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara predstavlja velik izazov, a robotski sustavi kao nadogradnja konvencionalne rehabilitacije predmet su brojnih istraživanja. Tako je pri Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC-a Rijeka provedeno istraživanje u kojem je korišten robotski uređaj Armeo Spring® (Hocoma, Švicarska) s ciljem procjene učinkovitosti njegove primjene. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 40 bolesnika koji su zadobili moždani udar s posljedičnom hemiparezom, a uključeni su u neurorehabilitac...
Hrčak ID: 284698


hrv Neurorehabilitacija oboljelih od Parkinsonove bolesti nakon ugradnje duboke mozgovne stimulacije
eng Neurorehabilitation in Parkinson’s disease after Deep Brain Stimulation surgery
Rožmarić, Gloria; Rački, Valentino; Mašić, Marijan; Vuletić, Vladimira
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Duboka mozgovna stimulacija (DBS) vodeća je kirurška metoda u liječenju bolesnika s uznapredovanom Parkinsonovom bolešću (PD). Neurorehabilitacijom nakon ugradnje DBS uređaja nastoji se oboljelima omogućiti normalno funkcioniranje u svakodnevnim interakcijama i aktivnostima te na taj način unaprijediti kvalitetu života. U procesu neurorehabilitacije sudjeluje multidisciplinarni tim koji čine neurolog, fizioterapeut i logoped. Uloga neurologa u ovome procesu je prilagođavanje parametara DBS uređaja te prilagodba farmakološke terapije. Uloga fizi...
Hrčak ID: 284690


hrv Lumbalna spondiloptoza nakon teške politraume: prikaz slučaja
eng Lumbar Spondyloptosis after Severe Polytrauma: a Case Report
Koruga, Nenad; Soldo Koruga, Anamarija; Hećimović, Ivan; Kondža, Goran; Bakran, Žarko; Zubčić, Vedran; Rotim, Ante; Trindade Gomes da Silva, Vinicius
Acta clinica Croatica Vol. 59., No. 3., 2020
Prikazuje se rijedak slučaj torako-lumbalne spondiloptoze nakon teške politraume. Manji udio svih trauma kralježnice odnosi se na spondiloptoze koje su najčešće popraćene potpunim neurološkim deficitom. Muškarac u dobi od 48 godina na radnom mjestu zadobio je politraumatske ozljede nakon udarca kamiona. Radiološka obrada pokazala je višestruke traumatske ozljede i spondiloptozu segmenta L 1/L 2 u koronarnoj projekciji. Unatoč ovoj opsežnoj traumi kralježnice ozljeda je prema ljestvici ASIA procijenjena kao D. Bolesniku je učinjen hitni multidis...
Hrčak ID: 247650


eng Neurorehabilitation of advanced Parkinson’s disease patients treated with levodopa-carbidopa gel intrajejunal infusion and deep brain stimulation of subthalamic nuclei
Trošt, Maja; Budimlič Posar, Sabina; Kambič, Lidija; Trpkov, Klara; Janša, Jelka; Koritnik, Rok; Mencinger, Maruša; Pražnikar, Aleš
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200706


hrv Utjecaj zvučno-vibracijske terapije na neurorehabilitaciju
eng Impact of sound and vibration therapy on neurorehabilitation
Zavoreo, Iris
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200731


hrv Sestrinska skrb i rana rehabilitacija bolesnika oboljeloga i liječenoga od subarahniodalnoga krvarenja : prikaz slučaja
eng Nursing care and early rehabilitation of patients suffering from subarachnoid haemorrhage : case
Ilić, Božana; Bulić, Tihana
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200743


hrv Rana neurorehabilitacija u osoba s akutnim moždanim udarom
eng Early neurorehabilitation in patients with acute stroke
Budinčević, Hrvoje
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200322


hrv Psihosocijalna i fizikalna rehabilitacija nakon dubinske mozgovne stimulacije kod parkinsonove bolesti
eng Psychosocial and physical rehabilitation after deep brain stimulation in parkinson's disease
Vuletić, Vladimira
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200730


hrv Neurorehabilitacijska usmjerenost toplica lipik
eng Lipik spa's focus on neurorehabilitation
Kraml, Oto; Rendulić Slivar, Senka; Vidović, Viktor; Časar Rovazdi, Merisanda
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200406