Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv PRIMJENA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI PREMA NEPOZNATIM OSOBAMA
SAVIĆ, Dean; JEZRENIK, Dejan; PAVIČIĆ, Tomislav; HITREC, Zoran; BERTINA, Mario
Policija i sigurnost Vol. 22, No. 3/2013, 2013
Hrčak ID: 120230


hrv Sudska praksa o postupanju redarstvenih vlasti: posebne dokazne radnje, pretraga vozila odvjetnika, promjene postupovnog zakona u korist okrivljenika, odbijanje potpisivanja zapisnika
Karas, Željko
Policija i sigurnost Vol. 21, No. 4, 2012
Hrčak ID: 99862


eng The Need to Amend of the Catalogue of Criminal Acts for Special Investigation Measures
hrv Potreba izmjena kataloga kaznenih djela za posebne dokazne radnje
Mamić, Krešimir; Mamić, Anita
Policija i sigurnost Vol. 28, No. 4/2019, 2019
The Need to Amend of the Catalogue of Criminal Acts for Special Investigation Measures Criminal act of Endangerment of Life and Property by a Generally Dangerous Act or Means from Article 215 of Croatian Criminal Code, committed by intentional Arson and Explosion, during last year have evolved in phenomenological and etiological means. Due to that fact there is a need to change a way of investigation of those criminal acts. One of approaches is to change catalogue of criminal acts for which an implementation of special investigation measures c...
Hrčak ID: 230310


hrv Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja
eng Activities of undercover agents (agents provocateurs)
Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta
Djelovanje agenta provokatora kroz provedbu mjere prikrivenog istražitelja otvara niz pitanja ponajprije supstantivne prirode. U tom kontekstu posebna pozornost bit će posvećena pitanju propisivanja radnja koje bi prikriveni istražitelji bili ovlašteni poduzimati tijekom svojeg službenog djelovanja. Referirat će se i na uvijek aktualno pitanje poticanja drugih na činjenje kaznenih djela tijekom njihova djelovanja (od strane agenta provokatora), ali i na moguće ostvarivanje obilježja kaznenih djela tijekom tajnih operacija (naročito tijekom duži...
Hrčak ID: 218950


hrv Sudska kontrola zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama
eng Judical Control of the Legality of Evidence Obtained by Special Evidentiary Actions
Aljinović, Nevena
Zakoniti nalog suca istrage neophodna je formalna komponenta za provođenje posebnih dokaznih radnji te ujedno i nužan preduvjet za zakonitost tako prikupljenih rezultata, o kojoj se vodi računa u nekoliko faza postupka. Kako u inicijalnoj fazi izdavanja naloga suca istrage sučevo uvjerenje o ispunjenju zakonskih uvjeta za nalaganje posebnih dokaznih radnji nitko ne može dovesti u pitanje s obzirom na to da ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv izdanog naloga, to je tek u kasnijim fazama postupka na dispoziciji stranaka mogućnost...
Hrčak ID: 272795


hrv UTJECAJ ODLUKA I NAČELA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA REGULACIJU INSTITUTA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRISREĆANJE KOMUNIKACIJA
eng THE IMPACT OF THE DECISIONS AND PRINCIPLES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE REGULATION OF THE INSTITUTE OF SPECIAL EVIDENTIARY ACTIONS IN THE UNITED KINGDOM WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS
Aljinović, Nevena
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
U Ujedinjenom Kraljevstvu, regulatorni mehanizam za presretanje komunikacija doživio je značajne promjene u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve do presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Malone (1984.), u kojoj je utvrđena povreda prava na zaštitu privatnog i obiteljskog života iz čl. 8. Europske konvencije za zaštitu temeljnih prava i sloboda (ECHR), Ujedinjeno Kraljevstvo nije imalo koncizan zakonodavni okvir koji regulira presretanje komunikacija. Zakonodavni okviri koji reguliraju predmetnu materiju također su izmijenjen...
Hrčak ID: 281061


hrv Posebne dokazne radnje
eng Special Evidentiary Actions
Gluščić, Stjepan
Policija i sigurnost Vol. 21, No. 3, 2012
U radu se analiziraju posebne dokazne radnje, polazeći od važećeg zakonodavnog rješenja koji normira pravne uvjete njihove primjene, određuje sadržaj, rezultat i cilj. Uz razradu uvje-ta koji su podijeljeni na opće i posebne, analizira se sadržaj svake posebne dokazne radnje, te njihovi rezultati. U komparativnom dijelu prikazuju se zakonodavna rješenja odabranih drža-va kod normativnog uređenja posebnih dokaznih radnji. Posebno se analiziraju pravni stan-dardi i uvjeti za njihovo određivanje te ograničenja pri provedbi kao i pojedina pitanja v...
Hrčak ID: 94773


hrv Posebne dokazne radnje: simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine
eng Special Collection of Evidence: Simulated Sales and Purchase of Certain Objects, Simulated Bribe-Giving and Simulated Bribe-Taking
Dundović, Darko
Policija i sigurnost Vol. 20, No. 2, 2011
Rad predstavlja osvrt na novinu koja se uvodi stupanjem na snagu Zakona o kaznenom postupku, a odnosi se na posebne dokazne radnje, i to na "simuliranu prodaju i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine", gdje je "prodaja" uvedena kao novina. Ujedno, u radu je napravljen i usporedni prikaz takvih ili sličnih zakonskih rješenja, ponajprije u zemljama regije (gdje takva rješenja postoje), ali i osvrt na metodologiju postupanja u SAD-u, s obzirom na višegodišnje iskustvo u provođenju upravo ovakve specifične...
Hrčak ID: 79064