Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv KVALITETA ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE
Perković, Roberta
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 2, 2017
UVOD: Rak dojke je najčešća zloćudna bolest kod žena. Unatoč velikim iskoracima u liječenju tijek bolesti, liječenje i psihološki izazovi negativno utječu na kvalitetu života oboljelih. Žene oboljele od raka dojke imaju,pored fizičkih simptoma bolesti i povećan rizik za razvoj psihičkih tegoba uzrokovanih emocionalnom traumom i promjenom životnih okolnosti. CILJ: Ukazati u kojoj mjeri rak dojke utječe na kvalitetu života te na značaj pružanja psihosocijalne pomoći i podrške oboljelim ženama. METODE: Primijenili smo pretraživanje kliničkih i...
Hrčak ID: 257201


hrv KVALITETA ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE NA PODRUČJU LIVNA
Perković, Roberta
Zdravstveni glasnik Vol. 4, No. 1, 2018
UVOD: Rak dojke je najčešća zloćudna bolest kod žena, a s povećanjem životne dobi rizik raka raste. Samoprocjena kvalitete života kod osoba s malignitetom danas je cilj mnogih istraživanja, ponajprije radi poboljšanja rehabilitacijskih i terapijskih postupaka, te što dugotrajnijeg i kvalitetnijeg preživljavanja. Cilj istraživanja je ispitati kvalitetu života žena oboljelih od raka dojke na području Livna. ISPITANICI I METODE: Presječna studija je provedena na uzorku od 65 ispitanica (n=65). Kriteriji uključenja bili su: žene oboljele i lij...
Hrčak ID: 257211


hrv DEPRESIVNOST I KVALITETA ŽIVOTA U ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE
Šimičić, Matea; Franjić, Darijan; Babić, Dragan
Zdravstveni glasnik Vol. 8, No. 1, 2022
Uvod: Rak dojke najčešći je rak koji se dijagnosticira kod žena. Psihološke reakcije na spoznaju bolesti najčešće se izražavaju u obliku depresije i anksioznosti. Mnoge studije ukazuju na povezanost depresivnosti i kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke. Cilj: Istražiti povezanost stupnja depresivnosti i kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke. Ispitanici i metode: Rad je urađen primjenom anketnog istraživanja na uzorku od 50 ispitanika na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar. U istraživanju su kori...
Hrčak ID: 278652


hrv RAK DOJKE I TRUDNOĆA – Dileme i kontroverze
eng BREAST CANCER AND PREGNANCY – Dilemmas and Controversies
Fajdić, Josip; Hodžić, Damir; Glavić, Željko; Gotovac, Nikola
Gynaecologia et perinatologia Vol. 12, No. 1, 2003
Rak dojke u trudnoći i dojenju se pokazao rijetkim ali veoma izazovnim kliničkim problemom u čijem rješavanju osim medicinskih svoje mjesto nalaze još pravna, etička, religijska i psihosocijalna načela. U radu je prikazana evolucija medicinskih stavova od krajnje pesimističkih koji su prevladavali u prošlosti, do suvremenih stavova koji vrijede danas, kada se trudnoća smatra koincidencijom a ne razlogom bolesti, a ipak se pred liječnika postavljaju u svjetlu brojnih dilema. Unatoč rijetkoj pojavnosti od 0,2%–3,8% trudnica među oboljelim, odnosn...
Hrčak ID: 15516


hrv Androgenski receptori: nejasan sveprisutan mehanizam ili ključ koji nedostaje u trostruko negativnom raku dojke?
eng Androgen receptors: unclear ubiquitious mechanism or the missing key in the triple–negative breast cancer?
Tečić-Vuger, Ana; Šeparović, Robert; Vazdar, Ljubica; Pavlović, Mirjana; Lepetić, Petra; Šitić, Sanda; Šarčević, Božena; Vrbanec, Damir
Libri Oncologici Vol. 48, No. 1, 2020
Androgenski receptori (AR) su jezgrini prepisivački čimbenici ovisni o ligandu. To su steroidni receptori, slični estrogenskim receptorima (ER). Izraženi su u brojnim stanicama s različitim gradivnim ulogama. AR signalizacija može biti uključena u razvoj različitih zloćudnih tumora, poput raka prostate, mokraćnog mjehura, jetre, žlijezda slinovnica, bubrega, pluća, melanoma, sarkoma, raka dojke i mnogih drugih. Uloga AR najjasnija je i najbolje objašnjena u raku prostate. Mehanizam AR signalizacije u drugim humanim epitelnim tumorima još je uvi...
Hrčak ID: 240534


hrv NUTRITIVNI STATUS I NUTRITIVNI RIZIK U OBOLJELIH OD RAKA DOJKE LIJEČENIH NA ODJELU INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE KLINIKE ZA TUMORE
eng NUTRITIONAL STATUS AND NUTRITIONAL RISK OF PATIENTS WITH BREAST CANCER TREATED AT THE UNIVERSITY HOSPITAL OF TUMORS
Lepetić, Petra; Kovač, Maja; Šeparović, Robert
Hrana u zdravlju i bolesti Vol. Specijalno izdanje, No. 10. Štamparovi dani, 2018
Uvod: Rak dojke je najčešći tip tumora, ujedno i vodeći uzrok smrti od raka kod žena. Nenamjerni gubitak na tjelesnoj masi (TM) je čest simptom kod oboljelih od zloćudnih bolesti te je povezan s težim podnošenjem, neredovitom primjenom i u konačnici smanjenom učinkovitošću onkološkog liječenja. Primjetan je trend povećanja TM opće populacije, uz pad prevalencije pothranjenosti u oboljelih od zloćudnih bolesti. Stanje uhranjenosti je važan čimbenik rizika za razvoj raka dojke u postmenopauzalnih žena, a s obzirom da utječe na ishod antineoplasti...
Hrčak ID: 218625


eng Asymptomatic mimicking splenic metastases in a breast cancer patient – a case report
hrv Asimptomatične promjene koje oponašaju metasaze slezene u bolesnika s rakom dojke – prikaz slučaja
Nola, Nenad; Vrdoljak, Danko Velimir; Županc, Darko; Ramljak, Vesna; Knežević, Fabijan; Stanec, Mladen; Brozović, Gordana
Libri Oncologici Vol. 33, No. 1-3, 2005
The spleen is very rarely involved by meatstatic disease in breast cancer patients. These metastases are rarely described in the literature. In this case report the authors report a case of a breast cancer patient having undergone the radical mastectomy for breast cancer one year ago, who was admitted to the hospital for regular follow-up evaluation of the disease with no symptoms. As the findings were suspicious for splenic metastases, explorative laparatomy and splenectomy were performed. The findings showed mimicking splenic metastases with...
Hrčak ID: 281543


hrv Molekularna dijagnostika nasljednog raka dojke
eng Molecular diagnostics of hereditary breast cancer
Levant, Sonja
Hrčak ID: 128832


hrv ASPEKTI KVALITETE ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE U KREIRANJU REHABILITACIJSKOG PROCESA
Ostrogonac, Karlo
Zdravstveni glasnik Vol. 2, No. 2, 2016
UVOD: Pojam kvalitete života zbog svoje multidimenzionalnosti neizostavna je smjernica i evaluacijski instrument u rehabilitacijskom procesu onkoloških pacijenata. Kreiranje smjernica temeljenih na faktorima koji narušavaju kvalitetu života, neophodno je za određivanje ishoda liječenja onkoloških pacijenata. CILJ: Cilj ovoga rada bio je utvrditi stupanj kvalitete života kod onkoloških bolesnica nakon liječenja raka dojke, te odrediti faktore koji utječu na samoprocjenu kvalitete života unutar te populacije na temelju kojih je moguće odrediti...
Hrčak ID: 257140


hrv Etiologija i patogeneza tumora dojke
eng Etiology and pathogenesis of breast cancer
Boranić, Milivoj
Medicinski vjesnik Vol. 38, No. (1-4), 2006
Karcinom dojke u razvijenim zemljama, uključivši i Hrvatsku, najučestaliji je maligni tumor u žena. Stopa učestalosti raka dojke u Hrvatskoj jest 61,74 na 100.000 stanovnika, a stopa smrtnosti 15,7. Rizični činitelji za obolijevanje od raka dojke, utvrđeni epidemiološkim istraživanjem, jesu dob, nasljeđe, prehrana i način života, reproduktivna aktivnost, socioekonomski status i rasna pripadnost. Molekulamo-genetičke studije upućuju na ulogu mutagenih činitelja, spolnih hormona, slobodnih radikala i onkogena. Rana menarhe, kasna menopauza, nerađ...
Hrčak ID: 191054