Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Imunoterapija karcinoma prostate
eng Prostate cancer immunotherapy
Juretić, Antonio
Libri Oncologici Vol. 45, No. 2-3, 2017
Rak prostate po incidenciji i mortalitetu spada među najčešće tumore u muškaraca. Usprkos nedavnim postignućima u liječenju hormonski rezistentnog raka prostate, i dalje postoji potreba istraživanja i pronalaženja lijekova koji mogu omogućiti kvalitetnu dugotrajnu remisiju metastatske bolesti ili izlječenje. Posljedično, istraživanja uključuju i razne imunoterapijske pristupe. U prikazanom radu dan je kratak pregled imunoterapijskih pristupa. Međutim, osim vakcine sipuleucel-T, koja je adobrena od američke agencije za hranu i lijekove, većina d...
Hrčak ID: 192193


hrv ANALIZA UČESTALOSTI I STOPE OBOLIJEVANJA OD RAKAPROSTATE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Đolo, Mate
Zdravstveni glasnik Vol. 5, No. 1, 2019
UVOD: Rak prostate najčešće je dijagnosticirani rak muške populacije u razvijenim zemljama i predstavlja drugi najčešći uzrok smrti od malignih bolesti u muškaraca. Zasad nisu poznati modificirajući čimbenici za nastanak raka prostate te zbog toga nije moguće djelovati preventivno na razvoj bolesti. Cilj ovog istraživanja bila je analiza učestalosti i stope obolijevanja od raka prostate u Federaciji Bosne i Hercegovine ISPITANICI I POSTUPCI: Podatci o pobolu dobiveni su iz Zdravstveno statističkih godišnjaka FBiH te Registra raka Zavoda za...
Hrčak ID: 227716


hrv ETIOLOGIJA RAKA PROSTATE
eng ETIOLOGY OF PROSTATE CANCER
GALIĆ, JOSIP; VIDAS, ŽELJKO; SAVIĆ, IVAN; ŠTAJCAR, DAMIR; RAJKOVIĆ, ZORAN; ARSLANI, NUHI; VUČEMILO, LUKA; BUBNJAR, JOSIP; PAPEŠ, DINO
Acta medica Croatica Vol. 69, No. 5, 2015
Za rak prostate može se reći da je jedan od najvažnijih medicinskih problema u muškoj populaciji. U razvoju i progresiji karcinoma prostate bitne su epigenetska regulacija ekspresije gena pomoću promotora metilacije i acetilacije histona, proupalni enzim ciklooksigenaza-2, kao i somatske mutacije različitih gena s različitim biološkim funkcijama.
Hrčak ID: 154197


hrv Naša iskustva u liječenju karcinoma prostate
eng Our experiences in treatment of prostate carcinoma
Maričić, Anton; Fučkar, Željko; Orlić, Petar; Velčić, GianPaulo; Zelić, Miomir; Dimec, Damir; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Mozetič, Vladimir; Markić, Dean; Španjol, Josip
Medicinski vjesnik Vol. 37, No. (1-4), 2005
Tijekom 14 godina (1991.-2004.) kod 1082 bolesnika dijagnosticirali smo karcinom prostate. Više od 59% bolesnika bili su u dobi iznad 70 godina. Najčešći simptomi karcinoma prostate bili su učestalo mokrenje i križobolja. Kod prvoga pregleda oko 37% bolesnika imalo je zahvaćena oba lobusa prostate, a kod 39% bolesnika nađene su metastaze. Najčešće su metastaze (35%) u koštanom sustavu (kosti zdjelice i LS kralješnica), a samo u 4% bolesnika našli smo ih u solidnim organima (pluća i jetra). Po TNM klasifikaciji stadiji T1 i T2 dijagnosticirani s...
Hrčak ID: 190912


hrv TUMORSKI ANTIGENI U KARCINOMU PROSTATE, STRESNI KOMUNIKATIVNI PROBLEMI SUVREMENOG ČOVJEKA
eng TUMOR ANTIGENS IN PROSTATE CANCER STRESSFUL COMMUNICATIVE PROBLEMS OF MODERN MAN
Hudolin, Tvrtko; El-Saleh, Ahmad; Hlupić, Ljiljana; Kaštelan, Željko
Informatologia Vol. 50, No. 1-2, 2017
U ovom radu istraživali smo imunohistokemijsku ekspresiju karcinom testis antigena SSX u karcinomu prostate. SSX ekspresija različitog intenziteta je pokazana u 83% uzoraka karcinoma. Pokazana je također i značajna heterogenost ekspresije unutar individaulnih uzoraka. SSX ekspresija je bila značajno više u Gleason zbroju 7, nego u Gleason zbroju 6 karcinoma prostate (p=0.008). Tumori koji su zahvatili kapsulu prostate imali su također značajniju SSX ekspresiju nego tumori koji nisu zahvatili kapsulu (p=0.005). SSX ekspresija nije korelirala zna...
Hrčak ID: 183668


hrv DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ BIOPSIJE PROSTATE VOĐENE KOGNITIVNOM FUZIJOM MULTIPARAMETRIJSKE MAGNETNE REZONANCE I TRANSREKTALNOG ULTRAZVUKA (mpmri-TRUS) KOD BOLESNIKA S PRETHODNO NEGATIVNOM TRUS VOĐENOM BIOPSIJOM
eng Diagnostic Value of Cognitive-Registration Multiparametric Magnetic Resonance Guided Biopsy for the Detection of Prostate Cancer after Initial Negative Biopsy
Tomašković, Igor; Pezelj, Ivan; Bolanča Čulo, Karolina; Novosel, Luka; Nikles, Sven; Tomić, Miroslav; Reljić, Ante; Katušić, Josip; Knežević, Matej; Pirša, Matea; Kruslin, Božo; Ulamec, Monika; Ružić, Boris
Acta clinica Croatica Vol. 57., No. Supplement 1, 2018
U ovoj prospektivnoj kliničkoj studiji cilj je odrediti stopu detekcije raka prostate biopsije vođene kognitivnom fuzijom multiparametrijske magnetne rezonance i transrektalnog ultrazvuka (mpMRI-TRUS) kod bolesnika s prethodno negativnom TRUS vođenom biopsijom. U razdoblju od 1. 10. 2016. do 1. 7. 2017. kod 101 uzastopnog bolesnika s povišenim prostata specifičnim antigenom (PSA) i/ili pozitivnim digitorektalnim pregledom, a nakon negativne prve TRUS biopsije je učinjena druga, ponovljena biopsija prostate. Kod 24 bolesnika učinjena je, u sklad...
Hrčak ID: 207888


hrv Suvremeni postupci u sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju raka prostate
eng Contemporary Procedures in the Prevention, Early Diagnosis and Treatment of Prostatic Cancer
Šamija, Mirko
Medicus Vol. 14, No. 2_Gerijatrija, 2005
Rak prostate je iz puno razloga u samome vrhu interesa svjetske onkologije, a osobito zbog činjenice da se u novije vrijeme opaža ubrzan porast njegove pojavnosti te stope smrtnosti. Porast broja novooboljelih objašnjava se djelomice provođenjem programa ranog otkrivanja i produljenja prosječnog vijeka muškaraca, dok porast stopa smrtnosti upućuje na djelovanje i nekih drugih čimbenika. Danas je rak prostate najvarijabilniji zloćudni tumor koji ima velik raspon stupnjeva zloćudnosti, često nepredvidljivo i ćudljivo ponašanje te odgovor...
Hrčak ID: 18879


hrv Prostate specifični antigen: blagoslov ili prokletstvo?
eng Prostate specific antigen: blessing or curse?
Romics, Imre
Medicinski vjesnik Vol. 40, No. (1-4), 2008
Rano otkrivanje i dijagnoza poboljšavaju liječenje i preživljavanje kod pacijenata koji boluju od raka. PSA je izvrsna urološka metoda koja može pomoći prilikom ranoga otkrivanja raka prostate povećavajući učinkovitost medicinskoga liječenja ili nakon radikalne prostatektomije kako bi se provjerila uspješnost liječenja. S druge strane, PSA može dovesti do obavljanja nepotrebnih biopsija, kao i prouzročiti zabrinutost pacijenta, što također uključuje mnogo prednosti i mana. Moramo učiti i moramo biti upoznati s procjenom koncentracije PSA i razl...
Hrčak ID: 191563


hrv Prognostički značaj zračenjem inducirane limfopenije kod bolesnika s rakom prostate visokog rizika
eng Prognostic significance of radiation induced lymphopenia in patients with high risk prostate cancer
Antunac, Katarina; Suton, Petar; Bilić-Knežević, Sara
Libri Oncologici Vol. 46, No. 2-3, 2018
Limfopenija je poznata nuspojava zračenja, međutim, kako je obično asimptomatska, njen klinički značaj je tek odnedavno prepoznat s obzirom na rastući interes za imunoterapijom. Predstavljamo kliničke i laboratorijske podatke 9 bolesnika s rakom prostate visokog rizika kod kojih je provedeno zračenje zdjelice u kombinaciji s hormonskom terapijom. Kod svih bolesnika je zabilježena hematološka toksičnost; limfopenija je bila najviše izražena. Sve opažene limfopenije su bile asimptomatske. Nakon medijana praćenja od 17 mjeseci 8 od 9 bolesnika je...
Hrčak ID: 217776


hrv Epidemiologija raka prostate u Hrvatskoj - stanje i perspektive
eng Epidemiology of Prostate Cancer in Croatia – Situation and Perspectives
Reljić, Ante; Čukelj, Petra; Tomašković, Igor; Ružić, Boris; Šekerija, Mario
Acta clinica Croatica Vol. 57., No. Supplement 1, 2018
Rak prostate predstavlja značajan javnozdravstveni problem, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim razvijenim zemljama. Cilj ovog članka je prikazati trenutnu epidemiološku situaciju povezanu s rakom prostate u Hrvatskoj u usporedbi s drugim sličnim zemljama korištenjem osnovnih epidemioloških indikatora kao što su incidencija, mortalitet, prevalencija i preživljenje, te razmotriti koje su daljnje mogućnosti za poboljšanje istih. Incidencija raka prostate u Hrvatskoj je u značajnom porastu od sredine 90-tih godina; posljednji dostupni podaci ukazuju...
Hrčak ID: 207886