Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Posebne dokazne radnje
eng Special Evidentiary Actions
Gluščić, Stjepan
Policija i sigurnost Vol. 21, No. 3, 2012
U radu se analiziraju posebne dokazne radnje, polazeći od važećeg zakonodavnog rješenja koji normira pravne uvjete njihove primjene, određuje sadržaj, rezultat i cilj. Uz razradu uvje-ta koji su podijeljeni na opće i posebne, analizira se sadržaj svake posebne dokazne radnje, te njihovi rezultati. U komparativnom dijelu prikazuju se zakonodavna rješenja odabranih drža-va kod normativnog uređenja posebnih dokaznih radnji. Posebno se analiziraju pravni stan-dardi i uvjeti za njihovo određivanje te ograničenja pri provedbi kao i pojedina pitanja v...
Hrčak ID: 94773


hrv Sudska kontrola zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama
eng Judical Control of the Legality of Evidence Obtained by Special Evidentiary Actions
Aljinović, Nevena
Zakoniti nalog suca istrage neophodna je formalna komponenta za provođenje posebnih dokaznih radnji te ujedno i nužan preduvjet za zakonitost tako prikupljenih rezultata, o kojoj se vodi računa u nekoliko faza postupka. Kako u inicijalnoj fazi izdavanja naloga suca istrage sučevo uvjerenje o ispunjenju zakonskih uvjeta za nalaganje posebnih dokaznih radnji nitko ne može dovesti u pitanje s obzirom na to da ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv izdanog naloga, to je tek u kasnijim fazama postupka na dispoziciji stranaka mogućnost...
Hrčak ID: 272795


hrv UTJECAJ ODLUKA I NAČELA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA REGULACIJU INSTITUTA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRISREĆANJE KOMUNIKACIJA
eng THE IMPACT OF THE DECISIONS AND PRINCIPLES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE REGULATION OF THE INSTITUTE OF SPECIAL EVIDENTIARY ACTIONS IN THE UNITED KINGDOM WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS
Aljinović, Nevena
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
U Ujedinjenom Kraljevstvu, regulatorni mehanizam za presretanje komunikacija doživio je značajne promjene u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve do presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Malone (1984.), u kojoj je utvrđena povreda prava na zaštitu privatnog i obiteljskog života iz čl. 8. Europske konvencije za zaštitu temeljnih prava i sloboda (ECHR), Ujedinjeno Kraljevstvo nije imalo koncizan zakonodavni okvir koji regulira presretanje komunikacija. Zakonodavni okviri koji reguliraju predmetnu materiju također su izmijenjen...
Hrčak ID: 281061