Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Analiza emocija u iskazima preživjelih iz sustava logora Gospić-Jadovno-Pag u ljeto 1941. godine
eng THE ANALYSIS OF EMOTIONS IN SURVIVORS’ TESTIMONIES ON SUMMER OF 1941 IN CONCENTRATION CAMPS GOSPIĆ-JADOVNO-PAG
Drvendžija, Igor; Drača, Vinko
Politička misao Vol. 56, No. 2, 2019
U ovom radu autori istražuju emocije preživjelih logoraša iz sustava logora Gospić-Jadovno-Pag u kojem su u ljeto 1941. ubijani ljudi srpskog i židovskog etniciteta te komunisti i ostali politički protivnici ustaškog režima. Pristup proučavanja emocija bazira se na svjedočanstvima koja je objavio povjesničar Đuro Zatezalo. U radu se prvo govori o analizi emocija u historiji s naročitim osvrtom na svjedočanstva preživjelih kao poseban i izuzetno važan izvor u studijama Holokausta i genocida. Autori također problematiziraju intenciju zapisivača,...
Hrčak ID: 226347


hrv IZMEĐU NADZORA I FUNKCIONALNOSTI: ARHITEKTURA ZAVODA ZA UMOBOLNE U STENJEVCU
Drača, Vinko
Acta medico-historica Adriatica Vol. 16, No. 2, 2018
Ovaj rad promatra arhitekturu Kraljevskog i zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu tijekom njegove izgradnje i prvih godina postojanja. Doba od samog otvaranja zavoda 1879. do kraja Prvoga svjetskog rata bilo je obilježeno brojnim adaptacijama i proširenjima originalnih kapaciteta. Rad pokazuje kako su ta proširenja odražavala postojeće paradigme zavodske arhitekture u drugoj polovici 19. stoljeća. Arhitektura je, pod utecajem Pinelova moral treatmenta kao primarnoga terapeutskog pristupa duševnim bolestima u 19. stoljeću, bila smatran...
Hrčak ID: 216272


eng Imagenary, Refelxivity and Culturological Analysis of Motifs in Poetic Book Soot and Gild of Marija Čudina
hrv Slikovnost, refleksivnost i kulturološka analiza predmetnoga sloja pjesničke knjige Čađ i pozlata Marije Čudine
Lemac, Tin; Drača, Vinko
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 14/2, No. 14., 2018
In this paper we analyse second poetic book of Marija Čudina Soot and gild from stylistic point of view. We define imagenary and reflectivity like dominant levels of poetic discourse. Imagenary discourse offers a view in sepulchral word in which lyrical subject is in and with reflexive discourse meditations about life and death are derived. We examine interferential zones of these two levels and explain motifs in symbological manner so that we could prove that trip through sepulchral world is described in the poetic book. In addition, motifs ar...
Hrčak ID: 218457


hrv Društvo, tekst i čudovišta: ideologija u gotičkome romanu
eng
Drača, Vinko
Jat Vol. 1, No. 3, 2017
U ovome radu pokušat ću analizirati odnos čudovišta, društva i moralnih tabua u engleskome gotičkom i neogotičkom romanu devetnaestoga stoljeća. Polazeći od pretpostavki Noela Carrolla i Phillipa J. Nickela da je ključni element estetike horora lik čudovišta koje prijeti uvriježenome društvenom ili epistemološkom poretku, nastojat ću u svjetlu povijesnoga i kulturnoga konteksta navedenih djela razložiti kompleksne odnose između čudovišta, društva i pojedinca u romanima Frankenstein ili moderni Prometej Mary Shelley i Drakula Brama Stokera. Prvo...
Hrčak ID: 192985


eng Conceptual Analysis and Intellectual History: Moral Insanity and Harm in the Fin de Siècle Croatian Psychiatry
hrv Pojmovna analiza i intelektualna povijest: moralno ludilo i šteta u hrvatskoj psihijatriji fin de sièclea
Korotaj Drača, Vinko; Malatesti, Luca
We investigate whether the analysis of the concept of mental disorder, as carried out in analytic philosophy of psychiatry, can contribute significantly to the intellectual history of antisocial personality disorders. We discuss and address possible pitfalls of this interdisciplinary interaction. Using insights from analytic philosophy of psychiatry, we investigate whether there were significant differences in the explicit conceptualisation of the notion of harm in diagnoses of moral insanity in relevant texts of Austrian and Croatian psychiatr...
Hrčak ID: 273586


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296