Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Alan Žic-Teklin, Tako je govorio Burbur – izumrli dalmatski jezik i njegov krčki dijalekt veljotski (Krk: Centar za kulturu Grada Krka, 2017), 210 str.
Mišur, Ivo
Časopis za suvremenu povijest Vol. 50, No. 1, 2018
Hrčak ID: 200434


hrv Božidar Simić, Filip Škiljan, Srbi u Cetinskoj krajini
Mišur, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 34, No. 3, 2018
Hrčak ID: 221713


hrv Vježbanje života i smrti: nove spoznaje o epidemiji kolere u Rijeci 1886.
eng Practicing Life and Death: New Contributions to the Study of the Cholera Epidemic in the City of Rijeka in 1886 (Summary)
Mišur, Ivo; Buterin, Toni; Muzur, Amir; Doričić, Robert
Hrčak ID: 274785


hrv Injati — kratka povijest grkokatoličke župe Svete Trojice Vrlika
eng Injati — A Brief History of the Holy Trinity Greek Catholic Parish in Vrlika
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 72., No. 3., 2017
Slijedom provedenog znanstvenog istraživanja utvrđenog na arhivskim izvorima, članak donosi povijesno–kronološki prikaz zbivanja u grkokatoličkoj župi Svete Trojice u Vrlici od njezina osnutka do de facto gašenja nakon Drugog svjetskog rata. Ovim se radom po prvi puta iznosi detaljan prikaz kretanja broja vjernika te demografska raščlamba župe na temelju stanja duša iz 1887. godine. Pokazano je kako su odluke pokrajinskih i carskih vlasti utjecale na broj vjernika. Razlozi nestanka te malobrojne vjerske zajednice pojašnjeni su u zaključku.
Hrčak ID: 190289


hrv Stanovništvo grkokatoličke župe Baljci 1858.–1919.
eng The Population of the Greek Catholic Parish Baljci 1858–1919
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 73., No. 4., 2018
Grkokatolička župa Preobraženja Gospodinova u Baljcima osnovana je 1832. godine. Broj vjernika te župe tijekom 19. stoljeća uvelike se razlikuje u pravoslavnim i katoličkim izvorima. U radu se prvi put na temelju matičnih knjiga, stanja duša i župničkih izvještaja prikazuje brojnost baljačkih grkokatolika od početaka župe do 1890. godine. Provedena je analiza kućanstava i stanovništva na temelju stanja duša iz 1857. godine, kao i fonda imena baljačkih grkokatolika u 19. stoljeću.
Hrčak ID: 213256


hrv Raspeće u postmoderni
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 76, No. 1, 2021
Hrčak ID: 249692


hrv Djeca iz splitskoga nahodišta 1877.–1892.
eng Children of the Split Foundling Home (1877–1892)
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 76, No. 2, 2021
Nahodišta su bile institucije koje su privremeno brinule za napuštenu djecu do njihova udomljavanja. U radu su obrađeni podatci o nahodima koji su upisani u splitsku Knjigu nahoda od 1877. do 1892. godine. Provedena je analiza štićenika prema stupnju poznatosti identiteta i načinu njihova zaprimanja u instituciju. Uspoređena je smrtnost nahoda s hrvatskim prosjekom smrtnosti djece u drugoj polovici 19. stoljeća. Prikazani su statistički podatci o zaprimanjima i udomljavanjima po godinama u navedenom razdoblju.
Hrčak ID: 256606


hrv Podrijetlo običaja krsne slave kod dalmatinskih katolika
eng The Origin of the Krsna Slava Custom among Dalmatian Catholics
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 77, No. 2, 2022
U radu je prikazan običaj krsne slave, tj. slavljenja sveca zaštitnika obitelji, kod rimokatolika u dijelovima Dalmacije u kojima je prisutan. Provedena je analiza radi potvrđivanja dvije hipoteze. Jedna pokušava pojasniti nastanak običaja, a druga razvoj krsne slave kod katolika i pravoslavaca. Rekonstruirani su uvjeti oblikovanja i podrijetlo krsne slave te je iznesena titularno–pastoralna teza o njezinu nastanku. Definirano je razdoblje formiranja toga običaja. Ispitan je utjecaj reformi kalendara u 16. i 20. stoljeću na diversifikaciju svet...
Hrčak ID: 274694


hrv Prijedlog revitalizacije grkokatoličke župe Svete Trojice Vrlika kao vjerskoga turističkoga odredišta
Mišur, Ivo
U radu se daje prijedlog revitalizacije nekadašnje župe Svete Trojice Vrlika kao turističkoga vjerskoga odredišta. Analizira se problem te se izdvajaju ključni dionici plana revitalizacije. Također se definiraju premise revitalizacije te predradnje provedbe kao i sljed same revitalizacije. Zadatci u provedbi strogo su podijeljeni između dionika revitalizacije. Provedena je i SWOT analiza. Predočena je i vizija razvoja revitalizirane župe.
Hrčak ID: 230286


hrv ŠPANJOLSKA GRIPA U DOLINI NERETVE
eng SPANISH FLU IN THE NERETVA VALLEY
Mišur, Ivo
Acta medico-historica Adriatica Vol. 17, No. 2, 2019
Cilj je rada istražiti razmjere haranja španjolske gripe u dolini Neretve. U radu su korišteni tadašnji novinski izvještaji te matične knjige umrlih sedam neretvanskih župa (Borovci-Nova Sela, Desne-Bagalovići, Dobranje, Opuzen, Metković, Vidonje i Vid). Iz matica su prikupljeni podaci o smrtnim slučajevima na temelju kojih je provedena statistička analiza. U radu je prikazana spolna i dobna struktura umrlih. Utvrdilo se i žarište epidemije te rekonstruirao vremenski tijek širenja bolesti. Prvi smrtni slučajevi uzrokovani španjolskom gripom u d...
Hrčak ID: 232038