Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PRIKAZ SAMOUBOJSTAVA U DNEVNOM TISKU U DALMACIJI IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Mišur, Ivo
Acta medico-historica Adriatica Vol. 20, No. 1, 2022
U članku će se dati kratak prikaz pristupa samoubojstvu između dva svjetska rata. Ujedno će se pojasniti problematika istraživanja samoubojstava u Dalmaciji između 1918. i 1939. Ukratko će se izložiti utjecaj književnosti i medija na imitaciju samoubojstava. Analizirat će se tekstovi novinskih izvještaja o samoubojstvima u Dalmaciji koja su se dogodila u razdoblju između dva svjetska rata. Obradit će se i odabir riječi u naslovima vijesti. Statistički će se analizirati slučajevi prema dobi, spolu, metodi, lokaciji te mjesečnoj distribuciji. Jed...
Hrčak ID: 280979


hrv Demografska analiza stanovništva grkokatoličke župe Kričke
eng Demographic Analysis of Greek Catholic Population of Kričke
Mišur, Ivo
Služba Božja Vol. 59, No. 2, 2019
U radu će se prikazati kretanje broja vjernika grkokatoličke župe Kričke od njezina osnutka 1832. godine do druge polovice 20. stoljeća. Provest će se demografska analiza popisa stanovnika iz 1916. godine. Također će se na temelju dostupnih podataka analizirati demografsko kretanje stanovništva (začeća, rođenja, vjenčanja i smrti) u razdoblju od 1916. do 1940. godine. Za to razdoblje bit će prikazan fond imena i njegova brojnost. Na kraju će se analizirati problematika proučavanja povijesti župe kao i cijeloga Dalmatinskog vikarijata te njezina...
Hrčak ID: 220186


hrv Krsna slava neretvanskih katolika prije Drugoga svjetskog rata
eng Family Patron-Saint’s Day of Roman Catholic Population of Neretva Valley before World War II
Mišur, Ivo
Služba Božja Vol. 60, No. 2, 2020
U ovom radu obradit će se podatci o običaju slavljenja krsne slave u Hrvata rimokatolika u dolini Neretve koje je prikupio don Radovan Jerković do 1941. godine. Istraživanje će obuhvatiti sljedeće župe: Bagalovići, Desne, Borovce-Nova Sela, Komin, Metković, Slivno, Vid i Vidonje. Analizirat će se učestalost i geografska rasprostranjenost slavljenja pojedinih svetaca te na temelju tih podataka izvući zaključci.
Hrčak ID: 238123


hrv Demografska kretanja župe Vid kod Metkovića
eng Demographics of Parish of Vid near Metković 1891-1900.
Mišur, Ivo
Služba Božja Vol. 61, No. 4, 2021
Cilj rada je analizirati demografska kretanja stanovništva Župe Vid krajem 19. stoljeća. Utvrdit će se razlika u stopi nataliteta i mortaliteta od 1869. do 1900. godine po desetljećima. Detaljnije će se analizirati posljednje desetljeće u kojem će se obraditi natalitet, mortalitet i nupcijalitet. Pokušati će se utvrditi kakav je utjecaj nagloga razvitka obližnje luke Metković te vinske klauzule iz 1891. imao na demografska kretanja župe.
Hrčak ID: 273697


hrv ŠTOVANJE SV. LIBERANA U JUŽNOJ HRVATSKOJ
eng Worship of St. Liborius in Neretva Valley
Mišur, Ivo
Služba Božja Vol. 62, No. 3, 2022
U radu će se obraditi štovanje sv. Liberana u Južnoj Hrvatskoj/ Dalmaciji s posebnim fokusom na dolinu Neretve kao centru liberanske pobožnosti u Hrvatskoj. Osvrnut ćemo se na svetčev specifičan patronat na ovom području koji je mnogo širi od bolesti bubrežnih kamenaca zbog kojih se vjernici obraćaju sv. Liberanu diljem svijeta. Kratko ćemo prikazati kako su epidemije kolere i španjolske gripe u neretvanskim mjestima označile početak liberanske pobožnosti u ovom kraju. U okvirima začetaka štovanja sv. Liberana također ćemo se osvrnuti i na veze...
Hrčak ID: 287581


hrv Početci grkokatoličanstva u Vrlici 1834. – 1844.
eng The Beginnings of Greek-Catholicism in Vrlika 1834 – 1844
Mišur, Ivo
Croatica Christiana periodica Vol. 42, No. 81, 2018
Na početku ovog rada opisane su uzročno-posljedične veze velikih događaja na europskoj političkoj sceni i vjerskih prilika u Dalmatinskoj zagori. U daljnjem tekstu detaljnije se opisuju sami početci grkokatoličke župe Svete Trojice u Vrlici od osnivanja 1834. do posvećenja crkve 1844. godine. Uz proučavanje dostupne literature istraživanje je temeljeno na dosad neobjavljenim dokumentima Arhiva Križevačke eparhije, koji su nastali 1835. godine.
Hrčak ID: 217688


hrv Pisanje Slobodne Dalmacije o HRSS-u od 1945. do 1947.
eng Articles about the HRSS in Slobodna Dalmacija from 1945. until 1947
Mišur, Ivo
Studia lexicographica Vol. 15, No. 29, 2021
Komunistička partija Jugoslavije je tijekom Drugoga svjetskog rata nastojala privući i članove prijeratnoga HSS-a te tako omasoviti partizanski pokret. To im je djelomično i uspjelo jer se na oslobođenom partizanskom teritoriju 1943. formirao Izvršni odbor ove stranke. Nakon završetka rata H(R)SS je zajedno s KPJ sudjelovao na izborima u koaliciji Jedinstveni narodno-oslobodilački front (JNOF). U članku će se prikazati kronologija organizacijske obnove stranke u Dalmaciji. Pošto dosad nema objavljenih relevantnih izvora o broju obnovljenih stra...
Hrčak ID: 267459


hrv Slobodna Dalmacija u Hrvatskom proljeću
eng Slobodna Dalmacija during Croatian Spring
Mišur, Ivo
Podravina Vol. 21, No. 41, 2022
U članku će se prikazati pisanje Slobodne Dalmacije u razdoblju Hrvatskog proljeća s fokusom na unutarnja politička zbivanja u Hrvatskoj odnosno u Savezu komunista Hrvatske. Vremenski period istraživanja je od 1967. do 1972. godine. Analizirati će se članci o trima velikim događajima koji su definirali tijek Hrvatskog proljeća, a to su: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, X. sjednica CK SKH na kojoj su osuđeni stavovi Miloša Žanka i smjena rukovodstva SKH nakon sjednice u Karađorđevu. Na kraju članka će se istražiti kak...
Hrčak ID: 280496


hrv Hrvati islamske vjeroispovijesti: relikt prošlosti ili moderni europski muslimani?
Mišur, Ivo
Političke analize Vol. 9, No. 33-34, 2018
U prošlosti nisu provođeni popisi stanovništva u kojima su se ispitanici mogli izjasniti u smislu nacionalne pripadnosti. Prvi popisi su bili katastarski i porezni popisi kojima je država utvrđivala svoje tražbine. Sredinom 19. stoljeća popisima se utvrđuje vjeroispovijest podanika, a poslije i jezik. Na naše shvaćanje pojma narod i vlastite identifikacije utjecala je industrijska revolucija za vrijeme koje su se probudili i formirali moderni nacionalni identiteti kroz procese etnogeneze.
Hrčak ID: 205962


hrv Dalmatinstvo na Novom Zelandu
Mišur, Ivo
Političke analize Vol. 9, No. 36, 2018
Krajem 19. stoljeća Europu je zahvatio veliki val iseljavanja u prekomorske zemlje. Najviše se iseljavalo u Sjedinjene Države. Međutim, značajan broj Hrvata zabilježen je u tada udaljenoj koloniji Britanskog Carstva, Novom Zelandu. Tamošnji doseljenici su bili većinom iz južne Dalmacije.
Hrčak ID: 216878