Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Istraživači i kazivači (Stanko Vraz, Đuro Deželić, Vinko Žganec – među Hrvatima iz Mađarske)
eng Researchers and Narrators (Stanko Vraz, Đuro Deželić, Vinko Žganec − among the Croats in Hungary)
Ritig-Beljak, Nives
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Muzikolog Vinko Žganec proveo je nekoliko zimskih dana 1958. godine među Hrvatima u okolici Nagykanizse i objavio knjigu o njihovoj usmenoj pjesmi. Trideset godina nakon toga autorica pokušava utvrditi repertoar kazivača-pjevača istih ovih kajkavskih sela, imajući u vidu slijedeće okolnosti: dugotrajnu (ne)mogućnost komuniciranja s pripadnicima srodnog dijalektalnog idioma u Hrvatskoj; postojanje Žgančeve publikacije (dolazi li do povratne informacije?); suvremeni repertoar pjesama i okolnost da je u međuvremenu proradila tzv.“kulturnoumjetničk...
Hrčak ID: 127685


hrv Hrvati i recentne promjene u Mađarskoj
eng Croats and Recent Changes in Hungary
Perunović, Sreća
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Autorica iznosi dio rezultata istraživanja provedenog u lipnju/junu 1990. metodom anketnog upitnika (N = 520) među pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Podaci se odnose na dio ispitivanih stavova o promjenama u Mađarskoj u odnosu na globalno društvo, u odnosu na manjinu i na individualnu razinu. Od ispitanika, 56,41% ih smatra da još ne može procijeniti što promjene znače za hrvatsku nacionalnu manjinu, a to mišljenje izražava i 45,78% ispitanika kada procjenjuje što promjene znače za Mađarsku kao globalno društvo. Slijedeći...
Hrčak ID: 127683


hrv Povijest, ekonomski i društveni život Bosanskih Hrvata u okolici Pečuha
eng The History, Economic and Social Life of Bosnian Croats in the Vicinity of Pécs
Šarošac, Đuro
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Autor nam preko arhivske i na terenu sakupljene građe predstavlja Bosanske Hrvate – Bošnjake, kako su se sami prozvali, jer pretežno dođoše iz Bosne i Hercegovine. Iako se u literaturi mogu naći dva oprečna mišljenja o njihovu dolasku: jedno da su na tlu Baranje živjeli još prije Mađara, a drugo da dođoše u 17. stoljeću, sada znamo da svi nisu bili starosjedioci i da su se u Baranju doselili u tri navrata, uglavnom predvođeni franjevcima. Prva je seoba počela poslije mongolske najezde i nastavila se raspadom Bosne i Hercegovine, poslije Mohačke...
Hrčak ID: 127687


hrv O etnogenezi Hrvata u ranom srednjem vijeku
eng On the Ethnogenesis of the Croats in the Early Middle Ages
Goldstein, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 5, No. 2-3, 1989
U prvom dijelu rada, autor navodi i komentira neke starije teze o porijeklu Hrvata i značenju njihovog etničkog imena. Od tih teza, tzv. »iranska« izgleda mu kao »najmanje nevjerojatna« jer se iz rada Konstantina Porfirogeneta može zaključiti da je jedan sloj Hrvata bio u dodiru s iranskom sredinom. Nadalje, autor kaže da ime »Hrvat« potječe s područja istočno od Karpata gdje je bila i jezgra slavenskih plemena. U tom kontekstu prvobitni Hrvati vjerojatno su bili mala nomadska ili polunomadska skupina koja je stigla do okolice Krakova (Bijele H...
Hrčak ID: 128055


hrv Paški sveti prostor. Prilog tumačenju
eng Island of Pag's Sacred Space. Contribution to Interpretation
Šantek, Goran Pavel
Studia ethnologica Croatica Vol. 21, No. 1, 2009
Ovaj je rad nastavak istraživanja o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu. Rad polazi od pretpostavke da su ljudi predindustrijskih društava svijet promatrali holistički: kao povezanu cjelinu različitih i međusobno ovisnih dijelova i da su našli načina da svoje predodžbe o silama, pojavama i/ili bićima koje upravljaju svijetom prostorno izraze u vlastitom okolišu. U radu se predstavlja razvoj znanstvenih spoznaja o religioznosti Praslavena i brojnim primjerima pokazuje sukladnost poganskoga sakralnog prizorišta s Paga njihovu obrascu koj...
Hrčak ID: 45114


hrv Poganski bogovi i njihovi kršćanski supstituti
eng Pagan Gods and Their Christian Substitutes
Belaj, Vitomir
Studia ethnologica Croatica Vol. 21, No. 1, 2009
Prikazuje se zamjenjivanje poganskih bogova kršćanskim svecima na pretkršćanskim svetim mjestima. Obrađena su samo jasno definirana područja uz poganske "svete trokute" na hrvatskom području, na kojima se mogu uvjerljivo pretpostaviti negdanja štovanja Peruna, Velesa, Mokoši i Jaryla. Upozorava se na opasnosti od preranih zaključaka donesenih na osnovi neprovjerenih (ili neprovjerljivih) hipoteza. Posebno se obrađuju sv. Ilija i sv. Vit (Vid) kao Perunovi supstituti i odbacuju pretpostavke o Svantevitovu kultu u južnih Slavena kao nedovoljno ar...
Hrčak ID: 45118


hrv Ime Hrvata
eng The Name of Croats
Matasović, Ranko
Jezik Vol. 66, No. 3, 2019
Hrčak ID: 228825


eng The Others and the Croats in Early Medieval Eastern Adriatic History
Majnarić, Ivan
Sic Vol. 11, No. 2, 2021
This paper examines the narrative strategies of the oldest two medieval Eastern Adriatic historical accounts regarding the emergence of the Early Medieval gentes in local history. Seen through the framework of Othering, these accounts display complicated images within images rather than a linear narrative. At the same time, two categories of the Other seem to appear in them – the present, preferable Other, and the past, undesirable Other. By employing such strategies, the two histories depict all the gentes in an almost identical manner, and in...
Hrčak ID: 259166


eng Monographs on Croats in Vojvodina from 1990 to 2008 - basic information
hrv Monografije o Hrvatima u Vojvodini od 1990. do 2008. - osnovne informacije
Žigmanov, Tomislav; Bara, Mario
Libellarium Vol. 2, No. 2, 2009
The aim of the paper is to present the monograph publications on Croats in Vojvodina from 1990 to 2008. The paper presents a list of 137 monographs published in the above period that are thematically related to the social and cultural life of Croats in Vojvodina. These works are of heterogenic nature by a series of features - ranging from their volume through the complexity and scope of the theme to their scientific relevance; nevertheless, what brings them all together is the same topic. The list of publications on Vojvodina Croats is publishe...
Hrčak ID: 67046


hrv MOLIŠKI HRVATI. Rekonstrukcija kreiranja i reprezentacije jednog etničkog identiteta
eng THE MOLISE CROATS. Reconstruction of Crating and Representating of One Ethnic Identity (Summary)
Perinić, Ana
Etnološka tribina Vol. 36, No. 29, 2006
Rad govori o moliškim Hrvatima, najmanjom i najstarijom hrvatskom dijasporom u Europi, koja se nalazi u trima selima južne talijanske pokrajine Molise. Na primjeru ove zajednice vidljiva je kompleksnost i konstruiranje identiteta, koji izmiče probranim, stvarnim, objektivnim sličnostima i različitostima zajednice iznesenima u šest kriterija potrebnih za njegovu tvorbu prema A. D. Smithu.
Hrčak ID: 27539