Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Autohtonost Hrvata u Sloveniji
eng Autochthony of Croats in Slovenia
slv Avtohtonost Hrvatov v Sloveniji
Lučev, Emil
Migracijske i etničke teme Vol. 16, No. 3, 2000
Jezik, nošnja te običaji Hrvata u Sloveniji govore o njihovu podrijetlu, a podaci zabilježeni u dokumentima o njihovoj autohtonosti. Danas autohtoni Hrvati te njihovi potomci, baš kao i oni koji su se kao ekonomska migracija kasnije naselili, predstavljaju važan dio modernoga slovenskog društva.
Hrčak ID: 108235


hrv Ideologijska transformacija znanosti
eng Ideological Transformation of Science
Sekulić, Duško
Revija za sociologiju Vol. 35, No. 3-4, 2004
U prvom dijelu rada raspravlja se o historijskom razvoju fenomena ideologije i o njezinu različitu shvaćanju u modernoj socijalnoj teoriji. U predmodernom društvu glavna karakteristika ideologije i slike svijeta zasnovane na njoj jest njena uklopljenost u religijsko mišljenje. Epoha modernizma karakterizirana je diferencijacijom religijskog i znanstvenog. Moderne sekularne ideologije legitimizacijski princip sada baziraju na znanosti a ne više na religiji. Slijedeći Boudona, moderne sekularne ideologije i slike svijeta zasnovane na njima oslanj...
Hrčak ID: 13696


hrv Hrvatska etnogeneza: pregled komponentnih etapa i interpretacija (s naglaskom na euroazijske/nomadske sadržaje)
eng Croatian Ethnogenesis: A Review of Component Stages and Interpretations (with Emphasis on Eurasian/Nomadic Elements)
Heršak, Emil; Nikšić, Boris
Migracijske i etničke teme Vol. 23, No. 3, 2007
U članku se pokušava iznijeti neke parametre vezane uz nomadski element ili moguće naznake nomadskoga elementa u hrvatskoj etnogenezi. Najprije se komentira sam etnogenetski koncept te se sugerira radna definicija etnogeneze, a potom se daje pregled glavnih komponenata za koje se smatra da su odigrale neku ulogu u hrvatskoj etnogenezi. Identificiraju se elementi koji se na neki način mogu smatrati nomadskima ili takvima koji odražavaju utjecaje iz euroazijske stepe te se spominju povijesni izvori koji potvrđuju ili impliciraju nazočnost euroazi...
Hrčak ID: 18386


hrv Osnovna obilježja i analiza nekih strukturalnih promjena hrvatske žumberačke naseobine u Clevelandu
eng The Basic Traits and an Analysis of Some Structural Changes among Croats from Žumberak in Cleveland
Hranilović, Nada
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 2, 1990
Prvi hrvatski doseljenici u Cleveland, Ohio, kao dio hrvatskog migracijskog vala u SAD krajem prošlog stoljeća, bili su porijeklom iz gorovitog predjela zapadne Hrvatske zvanog Žumberak. Žumberčani su u svijet odlazili iz specifičnih lokalnih razloga u području porijekla. Kao subetnička skupina Hrvata s vrlo razvijenom nacionalnom sviješću, čvrsto povezani mitom ili realnošću o uskočkom porijeklu i pripadnošću grkokatoličkoj vjeri, u novoj su domovini stvorili svoju naseobinu koja je imala identična obilježja žumberačke zajednice u starom kraju...
Hrčak ID: 127669


hrv Prolegomena za raspravu o Hrvatima u Argentini do 1914.
eng An Introduction to the Discussion on Croats in Argentina before 1914
Antić, Ljubomir
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 2, 1990
Rad predstavlja uvod u šire istraživanje povijesti hrvatskih iseljenika u Argentini. Pruživši osnovne naznake iz argentinske političke povijesti, njezine demografske situacije u posljednjim desetljećima prošloga stoljeća te useljeničke politike u tom razdoblju, autor najavljuje teme na koje će staviti naglasak prilikom istraživanja, rekonstrukcije i ocjene povijesti hrvatske iseljene skupine u Argentini do Prvoga svjetskoga rata. To su: broj iseljenika, socijalna struktura, stupanj integracije i asimilacije, društveno okupljanje, novinstvo, vez...
Hrčak ID: 127668


hrv Narodna nošnja Hrvata u Baranji
eng The National Costume of the Croats in Baranja
Begovac, Ruža
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Autorica daje prikaz narodne nošnje Hrvata u najjužnijoj županiji Mađarske – Baranji. Narodna nošnja Baranjskih Hrvata postala je čuvena zahvaljujući bogatim vezovima i raznovrsnim tkanim uzorcima. Od sredine prošlog stoljeća muškarci postepeno napuštaju tradicionalnu narodnu nošnju, a u nošnji žena postupno prevladava tvornička tkanina. Autorica opisuje materijale narodnih nošnji, način izrade i kroj; opisuje dijelove odjeće, upotrebljavane boje i način ukrašavanja.
Hrčak ID: 127674


hrv Frano Ženko Donadini – malo poznati pohoditelj zapadnougarskih Hrvata
eng Frano Ženko Donadini – a Less-Known Visitor of the West-Hungarian Croats
Krpan, Stjepan
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
U uvodnom dijelu – autor daje pregled posjetitelja-istraživača iz stare domovine kod Hrvata u zapadnoj Ugarskoj od 16. st. pa do sloma Monarhije. Autor se osvrće na rezultate tih posjeta, objavljena djela o tome. Frano Ženko Donadini bio je austrougarski vojnik u Kormendu u 1. svjetskom ratu. Posjećivao je hrvatska sela u okolici toga grada. Učinio je vrijedne zapise o stanju očuvanosti hrvatskog jezika, o broju žitelja, školama, crkvama, stupnju mađarizacije, o zatečenim hrvatskim knjigama, zapisi nekih narodnih pjesama. Sve je objavio u knj...
Hrčak ID: 127681


hrv Međunarodnopravna osnova položaja Hrvata u Mađarskoj
eng The International Basis of the Position of Croats in Hungary
Vukas, Budislav
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Nestajanje fiktivnog poslijeratnog jedinstva i sklada u zemljama Istočne Evrope dramatično je ukazalo na vrlo brojne i gotovo nerješive probleme multinacionalnih društava u tom dijelu našeg kontinenta. U vrijeme posljednjeg velikog prekrajanja političke karte Evrope – nakon Prvog svjetskog rata – mogućnost da se dosljedno provede načelo samoodređenja naroda i stvaranja nacionalnih država, ponukala je velike sile pobjednice da u tom dijelu Evrope (a i u nekim susjednim državama) nametnu međunarodni sistem zaštite etničkih, vjerskih i jezičnih...
Hrčak ID: 127689


hrv Etnički identitet hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj
eng The Ethnic Identity of Croatian Intellectuals in Hungary
Telišman, Tihomir
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Hrvatski intelektualci pripadnici hrvatske narodne manjine u Mađarskoj čine danas njenu dominantnu podskupinu, koja za razliku od ostalih pripadnika manjine ima slojevit etnički identitet i aktivno sudjeluje u stvaranju etničke ideologije. Njihov etnički identitet u velikoj mjeri je određen kontaktima s kulturom matične hrvatske nacije i njihovim aktivnim učešćem u stvaranju i prezentiranju manjinske hrvatske kulture u Mađarskoj. Nadalje on se očituje kroz aktivno učešće hrvatskih intelektualaca u radu manjinskih hrvatskih institucija: škola, k...
Hrčak ID: 127688


hrv Jugoslavenske migrantske organizacije u Švedskoj: odnos prema švedskom društvu
eng Yugoslav Immigrant Organizations in Sweden: Relation to Swedish Society
Bäck, Henry
Migracijske i etničke teme Vol. 4, No. 3, 1988
U Švedskoj postoji oko tisuću lokalnih udruženja. Većina je pridružena u nešto više od 30 saveza, organiziranih prvenstveno prema državljanstvu. Najveće takve saveze imaju Finci i Jugoslaveni. U Švedskoj se Jugoslaveni češće učlanjuju u jugoslavenska udruženja, negoli što to čine u nekim drugim zemljama. Oko 130 lokalnih udruženja pripada Savezu jugoslavenskih udruženja. Osim toga postoji devet hrvatskih udruženja, koja su samostalne organizacije izvan tog Saveza. U okviru Saveza većinu čine jugoslavenska udruženja, no postoje i posebna srpska,...
Hrčak ID: 128320