Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Pregled razvoja hrvatske narodne manjine u Mađarskoj
eng A Survey of the Croatian National Minority’s Development in Hungary
Dumančić, Tihomir
Migracijske i etničke teme Vol. 3, No. 2, 1987
Doseljavanje hrvatskog stanovništva s područja Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije bio je dugotrajan proces. Uglavnom do sredine 18. stoljeća arhipelaški doseljenici su naselili ne samo rubna područja današnje NR Mađarske prema SR Hrvatskoj, već unekoliko i zapadna i južna područja današnje Mađarske. Doseljenici, uz pomoć svoga pučkog svećenstva, poglavito fratara, ostali su vjerni katoličanstvu ali i hrvatstvu. Došavši iz različitih krajeva, njegovali su i različite tradicije, posebno govor. Ta je činjenica otežavala njihovu integraciju pod j...
Hrčak ID: 128497


hrv Neke odrednice etničkog identiteta Moliških Hrvata u južnoj Italiji
eng Some Determinants of the Ethnic Identity of the Molisan Croats in Southern Italy
Telišman, Tihomir
Migracijske i etničke teme Vol. 3, No. 2, 1987
Hrvati su se doselili u pokrajinu Molise u južnoj Italiji u bijegu pred turskom opasnošću početkom 16. stoljeća. Osnovnu odrednicu njihova etničkog identiteta čini štokavsko-ikavski dijalekt hrvatskog jezika, kojim se oni još uvijek služe u svojim teritorijalnim zajednicama Kruču, Stifiliću i Mundimitru. Moliški Hrvati kao i ostale malobrojne jezične manjine u južnoj Italiji imaju marginalan politički i ekonomski položaj, za razliku od manjina u sjevernom pograničnom dijelu ove nama susjedne zemlje, što ubrzava proces njihove asimilacije, vidlj...
Hrčak ID: 128499


eng Anton Lipošćak: portrait of a general and military governor in Poland
Pijaj, Stanisław
Historijski zbornik Vol. 75, No. 1, 2022
The article focuses on Anton Lipošćak (1863–1924), an Austro-Hungarian officer of Croatian descent. It presents Lipošćak’s family background and connections, the stages of his career in the army and in the military administration on the Russian territories inhabited by Poles, occupied during WWI by Austria-Hungary, where he served as the military Governor General. It also relates the events which took place in Zagreb in late 1918 and the so-called Lipošćak Affair, as well as its impact on the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Sl...
Hrčak ID: 285296


hrv KORIDOR Vc - POTICAJ INTEGRACIJI HRVATSKIH REGIJA U EUROPSKO OKRUŽENJE
eng CORRIDOR Vc - STRENGHTENING THE INTEGRATION OF CROAT REGIONS IN EUROPEAN ENVIRONMENT
Vasilj, Mario; Volarić, Tomislav; Tipurić Spužević,, Sanja
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Koridor Vc na prometnom pravcu Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče je poveznica Sjeverne, Srednje i Južne Europe te predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa gospodarske i prometne integracije srednjoeuropskog prostora. Tim prometnim koridorom srednjoeuropsko područje povezuje se s Jadranskim morem i predstavlja prometni prioritet u izgradnji cestovne infrastrukture Bosne i Hercegovine. O važnosti i “potencijalu” Koridora VC pokazuju podaci prema kojima u ovoj prometnoj osi u Bosni i Hercegovini živi 56% ukupnog stanovništva...
Hrčak ID: 234905


hrv PUTOPISNE REFLEKSIJE IVANA MILČETIĆA: MEĐU HRVATIMA MORAVSKE, DONJE AUSTRIJE I ZAPADNE UGARSKE
eng THE TRAVELOGUE REFLECTIONS OF IVAN MILČETIĆ: AMONG THE CROATS OF MORAVIA, LOWER AUSTRIA AND WESTERN HUNGARY (Summary)
Grbić, Jadranka
Etnološka tribina Vol. 36, No. 29, 2006
Sveukupni znanstveni rad Ivana Milčetića (1853.-1921.), njegovi su biografi podijelili u nekoliko većih cjelina: jednu čine književnopovijesni radovi, drugu filološka istraživanja, treću radovi s područja etnologije i folkloristike. Milčetićev etnografsko-folkloristički rad vrijedan je doprinos razvoju etnološke misli u Hrvatskoj te ga se smatra jednim od utemeljitelja hrvatske etnologije kao samostalne znanosti. U prilogu se komentiraju njegovi pogledi na "narodopis", potom nastojanja oko koncepcije prvoga etnološkog časopisa u Hrvatskoj Zbor...
Hrčak ID: 27542


hrv HRVATI I TAMBURA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
eng THE CROATS AND THE TAMBURA IN THE UNITED STATES OF AMERICA (Summary)
Sremac, Stjepan
Etnološka tribina Vol. 32, No. 25, 2002
Pojava tambure u Sjedinjenim Državama proizašla je iz tamburaške prakse u nas krajem devetnastog stoljeća, kamo su je prenijeli brojni iseljenici. U prvo vrijeme orkestri su se ponajčešće stvarali od ljudi doseljenih iz istoga kraja, ili na obiteljskoj osnovi. Poznati su i primjeri iseljavanja iz domovine cjelokupnih orkestara. Veći dio orkestara djelovao je unutar hrvatske etničke zajednice, ali se dio najsposobnijih uključio u opći glazbeni život Amerike, često u okviru popularnih "chautauqua" i "vaudeville" priredbi. Važne promjene nastaju...
Hrčak ID: 27679


hrv O korizmenome razdoblju u autohtonim hrvatskim zajednicama sjeverno i sjeveroistočno od Hrvatske s etnolingvističkoga aspekta
eng On Lent in autochthonous Croatian communities North and North-east from Croatia from the ethnolinguistic aspect
Vulić, Sanja
Hum Vol. 11, No. 15, 2016
Etnolingvistička analiza pučkih blagdanskih imena i liturgijskih razdoblja podrazumijeva njihovu dijalektološku analizu, uključujući i frazeme te eventualne poslovice vezane uz pojedine svetačke spomendane, uz pojedine blagdane i svetkovine te određena liturgijska razdoblja. Tema su ovoga rada izabrana pučka imena korizmenih nedjelja, Velikoga tjedna i dana u Svetome trodnevlju u hrvatskim autohtonim zajednicama sjeverno i sjeveroistočno od Hrvatske. Primjeri pučkih imena koje je autorica rada prikupila terenskim istraživanjem redovito su ak...
Hrčak ID: 186871


hrv Hrvati bihaćkog područja od osmanlijskih prodora do danas
eng Croats of the Bihać area from the Ottoman invasion until today
Ivić, Anto
MemorabiLika Vol. God 4, No. broj 1, 2021
Šire bihaćko područje je od središta hrvatskog etničkog prostora u srednjem vijeku, zbog osmanlijske invazije i dugotrajne okupacije postalo u novom vijeku rubno područje na granici velesila, država i različitih civilizacija. Demografske promjene, na koje su utjecale vojne i političke okolnosti, najviše su se odrazile na hrvatsko katoličko stanovništvo. U zahtjevnim okolnostima Hrvati katolici su u širem graničnom krajiškom području opstali najvećim dijelom oko samog grada Bihaća.
Hrčak ID: 278902


hrv Ivo BANAC, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil – Svjetlo riječi, Zagreb, 2013., 272 str.
eng Ivo BANAC, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil – Svjetlo riječi, Zagreb, 2013., 272 str.
Vrandečić, Josip
Časopis za suvremenu povijest Vol. 46, No. 1, 2014
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 122122


hrv Hrvatski građani na radu u inozemstvu: razmatranje popisnih podataka 1971, 1981. i 1991.
eng Croatian Citizens Working Abroad: Examination of the Census Data of 1971, 1981 and 1991
Nejašmić, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 10, No. 2, 1994
U radu se razmatraju podaci popisa 1991. za kontingent hrvatskih građana na radu u inozemstvu ("radnici") i za članove obitelji koji s njima borave ("članovi obitelji") te uspoređuju s podacima prijašnjih popisa (1971. i 1981). Godine 1991. u inozemstvu je radilo/boravilo 285 216 hrvatskih građana (11,9% više nego 1971 ). Glavne podskupine imaju suprotno kretanje: broj se "radnika" smanjio 22,0%, a "članova obitelji" povećao tri i pol puta. Zbog toga je došlo do promjene omjera: "radnici" 61,5%, "članovi obitelji" 38,5% (1971. bilo je 88,2:11,8...
Hrčak ID: 127102