Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv BUGARŠTICE
ger BUGARIŠTICE
Bošković-Stulli, Maja
Narodna umjetnost Vol. 41, No. 2, 2004
Članak razmatra pjesme dugoga stiha, zvane bugarštice, zapisivane od kraja 15. do približno 18. stoljeća najvećim dijelom u Dalmaciji i Boki kotorskoj. Najstariji zapis dolazi od dalmatinskih iseljenika u južnoj Italiji, a tek je nekoliko primjera zapisano ili fragmentarno citirano prema izvođenju u kopnenoj Hrvatskoj. Članak prikazuje historijat zapisivanja i objavljivanja, podrijetlo naziva, povezanost s mediteranskim pjesništvom te s južnoslavenskom povijesnom tematikom. Upućuje na udio pisane literature i glasina o povijesnim događa...
Hrčak ID: 26005


hrv Bijeli Hrvati u banskoj Hrvatskoj i županijska Hrvatska
ger Weißkroaten in Banalkroatien undTeile Kroatiens, die aus Gespanschaften bestehen
Mužić, Ivan
Starohrvatska prosvjeta Vol. III, No. 37, 2010
U raspravi se obrazlaže da Avari nisu nikad naselili srednjovjekovnu Gacku, Krbavu i Liku. Autor posebno zaključuje da se dio Bijelih Hrvata u ratu protiv Avara, a u savezništvu s Francima, doseljivao iz banske Hrvatske u avarsku županijsku Dalmaciju krajem VIII. i u prvim desetljećima IX. stoljeća. Uskoro, poslije hrvatsko–franačkog rata u Dalmaciji, nastala je, a možda je i obnovljena velika država iz ‘Hrvatske kronike’, i to pod hrvatskim vodstvom kralja Trpimira. Kraljevska vlast u toj državi bivala je sve nominalnija u smislu da su hrvatsk...
Hrčak ID: 81177


hrv Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868.-1914.
ger Die Organisation der Österreichisch-Ungarischen Heeres auf dem Territorium Kroatiens 1868-1914
Pojić, Milan
Arhivski vjesnik Vol. , No. 43, 2000
Članak daje pregled organizacije austrougarske vojske na području Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u razdoblju od početka uspostave novog vojnog ustroja dvojne monarhije 1868. do početka Prvog svjetskog rata 1914. godine. Pisan je na temelju onovremenih zakona s pripadajućim napucima koji su se odnosili na vojnu organizaciju Austro-Ugarske Monarhije, službenih vojnih listova i šematizama.
Hrčak ID: 10513


hrv Nalazi ranokarolinškog oružja i konjaničke opreme u doba formiranja Hrvatske Kneževine
ger Funde frühkarolingischer Waffen und Reiterausrüstung aus der Entstehungszeit des kroatischen Fürstentums
Jurčević, Ante
Starohrvatska prosvjeta Vol. III, No. 38, 2011
Analizirajući motive na karolinškim nalazima (ponajprije na ostrugama) autor pretpostavlja da su sve ostruge karolinšlog tipa djelo iste radionice. Također razmatra u kakvom su međusobnom odnosu lokaliteti na kojima su pronađeni s antičkim cestovnim pravcima. Razmatra i stratigrafske odnosne među nalazima.
Hrčak ID: 81103


hrv Akti crkvenih sabora održanih 530. i 533. u Saloni
ger Die Akten der salonitanischen Kirchenversammlungen aus dem Jahre 530 und 533
Škegro, Ante; Dodig, Radoslav
Povijesni prilozi Vol. 27, No. 35, 2008
Akti salonitanskih crkvenih sabora, koji su se 15. srpnja 530. i 4. svibnja 533. održali u Saloni pod predsjedanjem salonitanskoga nadbiskupa i metropolita Honorija Drugoga, nezaobilazan su izvor za najstariju crkvenu organizaciju na hrvatskim povijesnim područjima. Do sada ih je publiciralo više autora, počevši od Danijela Farlatija 1753. do Milana Ivaniševića 1994. Opterećeni vulgarnim latinitetom kojim su ispisani, a mjestimice i konfuznim, gotovo nerazumljivim izričajima, te teškoćama oko identificiranja pojedinih toponima, od 16. st. do d...
Hrčak ID: 33334


hrv Mukurska biskupija (Ecclesia Muccuritana)
eng Diocese of Muccrum
ger Diözese von Muccurum
Škegro, Ante
Povijesni prilozi Vol. 27, No. 34, 2008
Tijekom Drugog salonitanskog sabora, koji se održao 4. svibnja 533., utemeljene su i tri nove biskupije sa središtima u Sarsenteru, Mukuru i Ludru. Brojni su se autori bavili pitanjem ubikacije tih mjesta, subjektima uključenim u sastav tih biskupija te jurisdikcijom njihovih biskupa. Unatoč tomu temeljna pitanja o njima, još se smatraju spornima, ponaprije zbog brojnih pogrešaka i iskvarenog latinskog jezika kojim su zabilježena akta spomenutog sabora, a u kojima se o tim biskupijama jedino i govori. Biskupija kojoj je središtem postao Mukur...
Hrčak ID: 27783


hrv Nacrti, planovi i karte u fondu Zemaljske vlade, Odjela za unutarnje poslove (1869-1921) - metoda obrade, sadržajna fizionomija i valorizacija gradiva za istraživanje
ger Entwürfe, Pläne und Karten im Archivbestand der Innenabteilung der Landesregierung (1869 - 1918) - Physiognomie und Bewertung für die Forschung
Jurić, Mirjana
Arhivski vjesnik Vol. 47, No. 1, 2004
U članku je prikazan pregled nacrta, planova i karata u fondu Unutarnjega odjela Zemaljske vlade, metoda obrade gradiva u skladu s prilagođenim Međunarodnim standardom za opis kartografskoga gradiva – ISBD(CM), te struktura, na taj način obrađenih nacrta, planova i karata. Nadalje je prikazana povijest stvaratelja, Unutarnjega odjela Zemaljske vlade, a u skladu s tim i pregled razvoja građevinske djelatnosti u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Hrčak ID: 7227


hrv Sarnienska dijeceza (Sarniensis Ecclesia)
ger Die Diözese von Sarniensis (Sarniensis Ecclesia)
Škegro, Ante
Starohrvatska prosvjeta Vol. III, No. 37, 2010
Sarnienska dijeceza (Sarniensis ecclesia) poznata je samo po svećeniku Vitalu (Vitalis presbyter), posljednjem potpisniku akata metropolitanskog sabora održanog 15. srpnja 530. g. u Saloni pod predsjedanjem salonitanskog nadbiskupa Honorija II. (528.–547.). U spisu poznatom pod imenom “Historia Salonitana Maior”, čiji se najstariji rukopis – onaj iz Kongregacije za širenje vjere (Congregatio de propaganda Fide) – pripisuje kulturnom krugu krbavsko–modruškog biskupa Šimuna Kožičića Benje (1460.–1536.), zabilježena je u spomenutoj formi. Zapravo...
Hrčak ID: 81167


hrv Udio masti i sastav masnih kiselina u istarskom i dalmatinskom pršutu
eng Fat content and fatty acid composition in Istrian and Dalmatian dry-cured ham
ger Anteil vom Fett und Zusammensetzung von Fettsäuren im rohen geräucherten Schinken (Prosciutto) aus Istrien und Dalmatien
ita Percentuale dei grassi e composizione degli acidi grassi nel prosciutto istriano e dalmata
Marušić, Nives; Vidaček, Sanja; Janči, Tibor; Petrak, Tomislav; Medić, Helga; Petrović, Marinko
Cilj ovog istraživanja bio je analizirati udio masti i sastav masnih kiselina u uzorcima M. biceps femoris istarskog i dalmatinskog pršuta. Analiziran je sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Udio masti u istarskom pršutu bio je 7,45-21,12%, dok u dalmatinskom 9,49-21,29%. Sastav masnih kiselina istarskog i dalmatinskog pršuta nije se razlikovao; istarski i dalmatinski pršuti sadrže 39-41% SFA, 51-53% MUFA i 8% PUFA. Omjer PUFA/SFA u istarskom i dalmatinskom pršutu je 0,20 (preporuka PUFA/S...
Hrčak ID: 112121