Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine
eng Predictors of Job Satisfaction in Dental Professionals of the Bosnia and Herzegovina Federation
Muhić, Edin; Plančak, Darije; Lajnert, Vlatka; Muhić, Asja
Acta stomatologica Croatica Vol. 50, No. 3, 2016
Uvod: Cilj svakog zaposlenika jest raditi u zdravom radnom okolišu. Stomatologija je stresno zanimanje, a razloga za nezadovoljstvo je mnogo. Željelo se kod stomatologa u FBiH-u ustanoviti prediktore nezadovoljstva poslom. Materijali i postupci: U istraživanju su sudjelovala 134 stomatologa izabrana nasumičnim postupkom iz Registra stomatološke komore FBiH-a. Svi su ispunili demografski upitnik i ljestvicu zadovoljstva poslom (JSS). Rezultati: Porastom učestalosti utjecaja posla na kvalitetu života te sve češćim razmišljanjem o napuštanju pos...
Hrčak ID: 166460


hrv Građevine etnografske baštine u Parku prirode Blidinje
eng Buildings of the Ethnographic Heritage in Blidinje Nature Park
Vego, Jaroslav
Prostor Vol. 8, No. 2(20), 2000
Autor u članku istražuje građevine etnografske baštine locirane u Parku prirode Blidinje, smještenome u sjeverozapadnom, planinskom dijelu Hercegovine. Metodološki su istraženi i kategorizirani tipovi objekata koji su svoju funkcionalnu valorizaciju doživjeli u proteklim stoljećima. Na temelju rezultata istraživanja obavljenih in situ sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća dana su metodološka načela za revitalizaciju tih objekata graditeljske baštine kao integralni dio Prostornog plana Park prirode Blidinje.
Hrčak ID: 24007


hrv Broj kičmenih pršljenova kod nekih vrsta ciprinida iz voda Bosne i Hercegovine
Seratlić-Savić, D.; Vuković, T.
Croatian Journal of Fisheries Vol. 26, No. 3, 1971
Hrčak ID: 104301


hrv Neka iskustva o udruživanju udruženja sportskih ribolovaca u zajednice na području Bosne i Hercegovine
Vinterhalter, M.
Croatian Journal of Fisheries Vol. 25, No. 2, 1970
Hrčak ID: 104497


hrv Poribljavanje ribolovnih voda Bosne i Hercegovine u 1969. godini
Vinterhalter, M.
Croatian Journal of Fisheries Vol. 25, No. 3, 1970
Hrčak ID: 104506


hrv Aktualni problemi proizvodnje i otkupa mlijeka u SR Bosni i Hercegovini
Pobrić, Ferid
Mljekarstvo Vol. 31, No. 12, 1981
Stočarska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu bilježi stalan porast. Međutim, zbog niza složenih i specifičnih problema koji se javljaju u ovoj oblasti, dostignuti nivo proizvodnje je znatno ispod stvarnih prirodnih i drugih mogućnosti. To je slučaj i sa proizvodnjom mlijeka, koja se mora promatrati u sklopu cjelokupnog programa razvoja stočarstva, posebno govedarstva, jer sve mjere usmjerene na povećanje produktivnosti te vrste stoke su jedina garancija za veću proizvodnju, otkup i bolju snabdjevenost tržišta mlijekom i mlije...
Hrčak ID: 115673


hrv TEMELJNE ZNAČAJKE MARKETINGA HERCEGOVAČKIH VINA
eng CURRENT PROBLEMS IN MARKETING HERZEGOWNA WINES
Ivanković, Marko
Agronomski glasnik Vol. 62, No. 3-4, 2000
U članku se iznosi aktualna problematika marketinga hercegovačkih vina. Iznesen je pregled čimbenika koji su utjecali na stanje tržišta vina u Hercegovini, uzroke opadanja potrošnje i prijedlog mjera za unapređenje i povećanje prometa.
Hrčak ID: 116116


hrv Stanje mljekarstva i mljekarske službe u Bosni i Hercegovini
Dozet, Natalija
Mljekarstvo Vol. 9, No. 8, 1959
Privredni i društveni ekonomski uvjeti u Bosni i Hercegovini daju stočarstvu karakter vodeće grane u poljoprivredi. Najveći dio Republike su planinski rejoni, gdje se proizvodnja zasniva u najvećoj mjeri na korišćenju travnjaka putem stoke, a stočarski proizvodi bi trebali da budu u isto vrijeme glavno vrelo financijskih prihoda.
Hrčak ID: 66037


hrv Organiziranost geografa i izdavačka djelatnost kao faktor razvoja geografije u Bosni i Hercegovini
eng Geographists Organization and Publishing Activity as a Factor of Geography Development in Bosnia and Herzegovina
Bjelovitić, Miloš
Hrvatski geografski glasnik Vol. 49., No. 1., 1987
Hrčak ID: 37578


hrv Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini
Hajdarpašić, Lejla; Dizdar, Senada; Khattab, Džejla
Vjesnik bibliotekara Hrvatske Vol. 64, No. 2, 2021
Cilj. Cilj rada je predstaviti historijski pregled formalnog obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini, kao dijela njegove profesionalizacije, koji je u bosanskohercegovačkom kontekstu neophodno sagledati u okviru vrlo specifičnih historijskih i društveno-ekonomskih odnosa, te relativno kasne pojave formalnog obrazovanja bibliotekara u odnosu na svjetske prakse. Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane uz razvoj obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini i sintezi dosadašnjih istraživanja....
Hrčak ID: 269695