Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini
Hajdarpašić, Lejla; Dizdar, Senada; Khattab, Džejla
Vjesnik bibliotekara Hrvatske Vol. 64, No. 2, 2021
Cilj. Cilj rada je predstaviti historijski pregled formalnog obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini, kao dijela njegove profesionalizacije, koji je u bosanskohercegovačkom kontekstu neophodno sagledati u okviru vrlo specifičnih historijskih i društveno-ekonomskih odnosa, te relativno kasne pojave formalnog obrazovanja bibliotekara u odnosu na svjetske prakse. Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane uz razvoj obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini i sintezi dosadašnjih istraživanja....
Hrčak ID: 269695


hrv ANALIZA ELEMENATA I PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA NA PODRUČJU HERCEGOVINE
Madžar, Ivan; Madžar, Danijela
Ekonomska misao i praksa Vol. 25, No. 1, 2016
U radu se istražuje seoski turizam Hercegovine, postojeće stanje, kao i poticajni te ograničavajući elementi razvoja. Temeljni ciljevi istraživanja su identificirati ključne elemente vezane uz koncept razvoja seoskog turizma kao dijela ukupne turističke ponude. Hercegovina raspolaže prirodnim i društvenim atraktivnostima s kojima može razviti poseban, zanimljiv, prihvatljiv, konkurentan i održiv seoski turistički proizvod. Nepostojeća ili neusklađena zakonska regulativa odražava se kao ograničavajući element u razvoju ove vrste turizma na proma...
Hrčak ID: 160060


hrv Bosansko-hercegovački muslimani u programu ustaške emigracije i politici Nezavisne Države Hrvatske
eng THE BOSNIAN AND HERCEGOVINIAN MUSLIMS IN THE PROGRAM OF THE USTAŠA EMIGRATION AND THE POLITICS OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA
Matković, Hrvoje
Časopis za suvremenu povijest Vol. 38, No. 3, 2006
Autor raspravlja o odnosu Pavelića i ustaške organizacije prema bosansko-hercegovačkim muslimanima, koje smatraju Hrvatima. Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske ustaški režim posvećuje im veliku pozornost. No, kad su četnička pobuna i partizanski pokret Bosnu i Hercegovinu pretvorili u područje krvavog razračunavanja, muslimansko je stanovništvo sve nezadovoljnije, uočavaj ući da ih ustaške vlasti dovoljno ne zaštićuju. Muslimanski uglednici u svojim rezolucijama traže učinkovitiju zaštitu, a posebnim memorandumom obraćaju se i Hitleru.
Hrčak ID: 285089


hrv Zabrane običaja krsne slave kod katolika u Hercegovini
eng The Bans Of Krsna Slava Among Catholics In Herzegovina (Summary)
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. 29, No. , 2022
U radu će se prikazati zabrane slavljenja krsne slave među Hrvatima rimokatolicima u Hercegovini od 18. do 20. stoljeća. Analizom tekstova kojim se ograničavalo slavlje ovog običaja utvrditi će se njegove karakteristike i tadašnja društvena uloga. Također će se napraviti usporedba s ograničenjima krsne slave u susjednim krajevima tj. Dalmaciji. Testirati će se dosadašnja tumačenja profane funkcije ovog običaja te ukazati na njegove bakanalijske karakteristike u prošlosti. Ispitati će se promjene društvene uloge ovog običaja u različitim vremens...
Hrčak ID: 283983


hrv Prilog poznavanju algi krških izvorišta u Bosni i Hercegovini — II. Kloroficeje (Chlorophyceae)
ger Beitrag zur Kenntnis der Algen in den Karst-Quellgebieten Bosniens und der Herzegovina — II. Chlorophyceae
Blagojević, Siniša
Acta Botanica Croatica Vol. 38, No. 1, 1979
Hrčak ID: 158349


hrv Društvo, etnicitet i politika u Bosni i Hercegovini
Ančić, Mladen
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 1, 2004
Autor analizira društvene strukture, etničke identifikacije i političke odnose proizašle iz njih i u svezi s njima u Bosni i Hercegovini. Temeljem toga razlaže stvaranje i oblikovanje modernih nacionalnih identiteta te njihov uticaj u izbijanju i razvoju sukoba između Hrvata i Bošnjaka/muslimana.
Hrčak ID: 103327


hrv Operacija “Burin” – planovi Hrvatske vojske za zauzimanje istočne Hercegovine 1995. godine
Raguž, Jakša
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 3, 2009
Hercegovački korpus VRS često je od 1992. do 1995. godine topnički napadao na dubrovačku rivijeru i dolinu Neretve pri čemu je stradao veliki broj civila i paraliziran je normalan život stanovništva. Nastojeći prekinuti ove napade, Glavni stožer HV-a je za jesen 1995. godine pripremio planove za zauzimanje dijela istočne Hercegovine odakle je djelovalo topništvo VRS. Zbog spleta diplomatsko-vojnih okolnosti operacija nije provedena. Na temelju arhivske građe, te memoarskih djela međunarodnih mirovnih posrednika i hrvatskih, srpskih i crno...
Hrčak ID: 57861


hrv Međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi, organizatori: Institut za istoriju Sarajevo, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Sarajevo, Odsjek za historiju Fakulteta humanističkih nauka Mostar i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Tuzla, 23.–24. lipnja 2011.
Matković, Stjepan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Prikaz znanstvenoga skupa.
Hrčak ID: 76788


hrv Zbornik radova / Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., održana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009, ur. Zijad Šehić, Filozofski fakultet, Sarajevo 2011., 602 str.
Kudelić, Zlatko
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 1, 2012
Prikaz zbornika radova.
Hrčak ID: 83423


hrv Tendencije u proizvodnji autohtonih mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini
Dozet, Natalija; Stanišić, Marko; Parijez, Simo; Sumenić, Sonja
Mljekarstvo Vol. 24, No. 8, 1974
Brdsko-planinsko područje Bosne i Hercegovine predstavlja značajan dio naše republike, čiji privredni i društveno-ekonomski uvjeti daju stočarstvu karakter vodeće grane u poljoprivredi. Mlijeko i mliječni proizvodi učestvuju dobrim dijelom u vrijednosti stočarske proizvodnje.
Hrčak ID: 97208