Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Memorija i kreacija u arhitekturi katoličkih crkava Bosne i Hercegovine
Čorak, Željka
Hrčak ID: 223911


hrv Hercegovački sandžak u Putopisu Evlije Čelebija na temelju autografa. Od Klobuka do Konjica
Pinjuh, Dijana; Vlašić, Anđelko
Historijski zbornik Vol. 71, No. 2, 2018
U razdoblju između 1998. i 2007. godine u nastavcima je objavljen latinički prijepis rukopisa osmanskog putopisca Evlije Čelebija za koji se smatra da je autograf, odnosno izvorni rukopis njegova djela Seyahatnâme (Putopis). Bosanskohercegovački orijentalist Hazim Šabanović objavio je 1954. i 1957. godine prijevod dijelova Putopisa o jugoslavenskim zemljama i time je zadužio domaću znanstvenu i širu javnost. Međutim, Šabanovićev prijevod temeljio se na manjkavom osmanskom izdanju ranije poznatog rukopisa Putopisa, objavljenom u nastavcima izme...
Hrčak ID: 217467


hrv DRUŠTVENE MREŽE I ZAPOŠLJAVANJE: PRAKSA I STAVOVI POSLODAVACA U BOSNI I HERCEGOVINI
Lesko Bošnjak, Lidija; Mabić, Mirela
Upotreba interneta i društvenih mreža neizostavan je segment u poslovanju suvremenih organizacija. Osim za promoviranje svojih aktivnosti poslodavci društvene mreže sve više koriste i u procesu pribavljanja i selekcije zaposlenika. Osnovni cilj rada je istražiti praksu i stavove poslodavaca u Bosni i Hercegovini vezano za korištenje i percipiranje vrijednosti društvenih mreža kao jednog od alata u procesu zapošljavanja. Empirijsko istraživanje provedeno je tijekom svibnja i lipnja 2019. godine. Anketni upitnik su pripremile autorice, a dist...
Hrčak ID: 234249


hrv "Bonski sustav" u Bosni i Hercegovini
Franić, Davor
Političke analize Vol. 4, No. 13, 2013
Hrčak ID: 142239


hrv Federalizam i konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini: od unitarne republike do federalne države
Vanjek, Dejan
Političke analize Vol. 5, No. 19, 2014
Premda je riječ o povijesnoj kategoriji u društvenovrijednosnom i ustavnonormativnom smislu, konstitutivnost naroda nikad nije ostvarena kroz administrativnopolitičku organizaciju Bosne i Hercegovine.
Hrčak ID: 147371


hrv IMIDŽ I BRENDIRANJE DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE BIH NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA
Kikanović, Nedret
Tranzicija Vol. 12, No. 25-26, 2010
Cjelokupno gospodarstvo, pa i drvoprerađivačka industrija Bosne i Hercegovine, mora se suočiti, i u zemlji i na vanjskom tržištu, sa jakom i brojnom konkurencijom i u tržišnom nadmetanju tražiti rješenja za svoj opstanak i budući razvoj. Nastup na međunarodnim sajmovima je najpogodniji, najefikasniji i najpristupačniji način za uključivanje bosansko-hercegovačke privrede u međunarodno tržište.U radu su izvedena uopćavanja o: korisnosti tuzlanskog modela, mogućnostima unaprjeđenja modela, stvarnim potencijalima izlaganja na sajmovima kao relativ...
Hrčak ID: 63502


hrv ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI - TRADICIJA I POJMOVI
Kulović, Advija
Tranzicija Vol. 12, No. 25-26, 2010
Predmet ovog rada je istraživanje tradicije zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini kao i zaštite potrošača kao predmeta interesa istraživanja unutar ekonomije i prava. Evidentan je vrlo mali broj radova u literaturi sve do početka 90-tih kada se Bosna i Hercegovina počinje približavati Evropskoj Uniji. Jednako se može zaključiti da su i stvarni dometi zaštite potrošača vrlo skromni bez obzira na insitucionalne i zakonske pretpostavke (savjeti potrošača, Zakon o udruženom radu). Zakon o zaštiti potrošača donešen 2002., a potom i 2006. godine po...
Hrčak ID: 63504


hrv SPELEOTURIZM U BOSNI I HERCEGOVINI: MOŽE LI BOLJE?
Mulaomerović, Jasminko; Osmanković, Jasmina
Tranzicija Vol. 12, No. 25-26, 2010
Predmet ovog rada je propitivanje razvoja speleoturizma u kontekstu tradicije istraživanja i mogućnosti razvoja. Teoretski okvir rada su nove teorije razvoja, posebno endogene teorije. Metodologija je determinirana korištenjem rezultata primarnih i sekundardnih istraživanja. Korišten je metod panela i komparacija. Vremenski okvir je od srednjeg do dvadeset prvog vijeka. Prostorni okvir je BiH. Motivacija za ovaj rad se izvodi iz nekoliko činjenica. Više od polovine teritorije BiH je pod kršem. Na prostoru BiHe evidentirano je preko 4.000 pećina...
Hrčak ID: 63526


hrv EKONOMSKI I PRAVNI OKVIR ZA IMPLEMETACIJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ćatić-Kajtazović, Elvira
Tranzicija Vol. 13, No. 28, 2011
Neminovan proces globalizacije nametnuo je nova pravila poslovanja među kojima je i društvena odgovornost. Danas se preduzeća više ne ocjenjuju samo na bazi finansijske dobiti nego i na bazi doprinosa prema široj društvenoj zajednici. Uveden je nov pristup mjerenja performansi preduzeća, baziran na principu ekonomske, ekološke i socijalne dimenzije. Dok se u svijetu preduzeća rangiraju na osnovu svoje društvene odgovornosti, veliki su izgledi da će u Bosni i Hercegovini društveno odgovorno poslovanje nametnuti ne pripremljena borba preduzeća za...
Hrčak ID: 75287


hrv STRANAČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE
Omerbegović, Sead; Hadžić, Izet
Tranzicija Vol. 20, No. 42, 2018
U radu iznosimo teorijska objašnjenja razloga nastanka političkih stranaka i različitih stranačkih sistema. Određujemo pojam i iznosimo definicije političke stranke, stranačkog sistema i vrste stranačkih sistema. Analiziramo hronološki stranački sistem u Bosni i Hercegovini u periodu 1990 - 2014. godine. U ovom radu obratit ćemo pažnju na razlikovanje stranaka prema učešću u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Hrčak ID: 221429