Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv ANALOGIJA KRIZE ZEMALJA S MARGINE EUROZONE S KRIZOM U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ
Grgić, Dario; Kordić, Gordana
Ekonomska misao i praksa Vol. 20, No. 1, 2011
Financijska kriza koja je 2007. godine počela u Sjedinjenim Američkim Državama krizom tržišta sekundarnih hipotekarnih kredita, različitim se intenzitetom odrazila i na zemlje eurozone, što je uvjetovano nizom makroekonomskih, povijesnih i strukturnih faktora zemalja koje su u sastavu ove zajednice. U tom kontekstu, značajan dio ovog rada usmjeren je na analizu zemalja s margine Europske unije, koje je financijska kriza zatekla s relativno niskom razinom pripremljenosti. Time je i njihova mogućnost da se odupru ekonomskoj recesiji koja je uslij...
Hrčak ID: 69713


bos Sonja M. Dujmović: Pod državnim okriljem. Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878. — 1941.
Muhedinović, Ajdin
Tragovi Vol. 5, No. 1, 2022
Prikaz knjige Sonje M. Dujmović: "Pod državnim okriljem. Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878. - 1941.".
Hrčak ID: 279367


hrv FRANJEVAC KRUNOSLAV MISILO I ARHEOLOGIJA
Periša, Darko
Arheološki radovi i rasprave Vol. 18, No. 1, 2017
Krunoslav Misilo bio je prvi školovani arheolog među franjevcima u Bosni i Hercegovini. Iako je na polju arheologije djelovao kraće vrijeme u dva navrata, njegov su rad i uloga bili poticajni za razvoj arheologije u Bosni i Hercegovini posebno prije Drugog svjetskog rata.
Hrčak ID: 278757


hrv Zaštita spomenika tehnike
Bauer, Antun
Informatica museologica Vol. 5, No. 23, 1974
Hrčak ID: 146815


hrv Hijerarhija centralnih naselja Zapadne Hercegovine
eng Central place hierarchy in Western Hercegovina
Šimunović, Vjekoslav
Acta Geographica Croatica Vol. 32., No. 1., 1997
Nakon prikupljanja podataka i razmatranja pojedinih centralno-mjesnih funkcija u istraživanom području, one su razvrstane u razrede koji označavaju stupanj centraliteta. Izdvojeno je pet razreda: naselja bez centraliteta, naselja s nedostatnim centralitetom te naselja s prvim, drugim i trećim stupnjem centraliteta. Hijerarhijska struktura, odnosno stupnjevi centraliteta prilagođeni su području Zapadne Hercegovine.
Hrčak ID: 84629


hrv Osnivački skup SDS-a za Dubrovnik – Otvorena najava agresije na dubrovačko područje
Raguž, Jakša
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 1, 2003
U prvom dijelu rada autor je na temelju arhivske građe, novina i literature dao prikaz etnogeografske uvjetovanosti Dubrovnika u velikosrpskim planovima, te pregled okolnosti i događaja koji su bili odlučujuća pri stvaranju Srpske demokratske stranke u Dubrovniku 10. ožujka 1991. godine. Samu osnivačku skupštinu, koju autor smatra dijelom agresije na Dubrovnik tj. njezinom najavom, predočio je na temelju autentičnog video zapisa koji je u cijelosti transkribiran. Svi govori na skupštini su također analizirani.
Hrčak ID: 87523


hrv Naprasna nacionalnost: Mikrodinamika odnosa među zajednicama u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata
Bergholz, Max
Historijski zbornik Vol. 71, No. 2, 2018
Autor proučava kako nacionalnost može naprasno postati moćna prizma kroz koju obični ljudi tumače svoj svijet. Kroz primjer jedne bosanske zajednice koja je doživjela ekstremno nasilje tijekom 1941. godine otkriva se poslijeratni fenomen onoga što autor zove „naprasna nacionalnost“. Nakon toliko nasilja među zajednicama u ratu neki su ljudi pokazivali tendenciju da lokalne incidente između pojedinaca različito percipirane etničke pripadnosti brzo označavaju kao „etnički sukob“, iako kasnija policijska istraga, kao i lokalna tumačenja me...
Hrčak ID: 217469


hrv PRANJE NOVCA: KAKO GA ISKORIJENITI?
Raković, Milena (Dragana)
Tranzicija Vol. 10, No. 21-22, 2008
Pranje novca i finansiranje terorizma su globalni problem dvadeset prvog vijeka. Sve zemlje moraju ići ispred „perača“ u osmišljavanju i propisivanju metoda i načina borbe, ne dozvoliti da kriminalci koriste neuređen ili korumpiran institucionalni okvir da bi pranjem novca izdejstvovali unosne prihode. Pojava pranja novca problem koji je prisutan u cijelom svijetu, koji ne poznaje državne granice i zahtijeva iznalaženje globalnog rješenja. Sprečavanje pranja novca je nastojanje da se očuva integritet finansijskih ustanova i finansijskih sistema...
Hrčak ID: 35365


hrv SPORAZUM CEFTA-2006 I VANJSKOTRGOVIONSKA RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U BiH ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009. GODINE
Ćejvanović, Ferhat; Grgić, Zoran; Maksimović, Aleksandar; Bićanić, Danijela; Azemi, Fehmi
Tranzicija Vol. 12, No. 25-26, 2010
Agrarna politika u BiHi mora se uklapati u opće globalne procese liberalizacije trgovine koji se odvijaju u dva osnovna smjera: višestrana liberalizacija i dvostrani ugovori o liberalizaciji. Poljoprivreda ima posebno mjesto u tim procesima s obzirom na najčešće ograničene domete u liberalizaciji poljoprivrednim proizvodima. (Ćejvanović i sur. 2009). U prosincu 2006. godine u Bukureštu je potpisan sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA). Sporazum je stupio na snagu u drugoj polovini 2007. godin...
Hrčak ID: 63510


hrv PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU POTRAŽNJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I hERCEGOVINI
Ophođaš, Ibrahim; Jerković, Darijo; Iličić, Lordan
Tranzicija Vol. 17, No. 36, 2015
Zbog nestabilne situacije koja vlada na tržištu u Bosni i Hercegovini dilema da li otvoriti novo postrojenje, novu liniju proizvoda, izači na novo tržište postaje sve veča i neizvjesnija. Zbog takve trenutne situacije, koja vlada na tržištu, ovaj rad će biti baziran na prognozi potražnje proizvoda iz mliječne industrije u Bosni i Hercegovini, ali je kao takav primjenjiv i na druge grane industrije. Nakon prikupljenih podataka pristupit će se rangiranja i ocijeni zavisne i nezavisni varijabli. Kao zavisnu varijablu uzet će se potražnja za mlijek...
Hrčak ID: 158309