Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Što Bošnjaci, Hrvati i Srbi misle jedni o drugima
Skoko, Božo
Političke analize Vol. 1, No. 4, 2010
Najnegativnije osobine jedni drugima pripisuju Bošnjaci i Srbi: Bošnjaci su za Srbe dvolični, nazadni, neiskreni, ali i spremni pomoći i marljivi, dok su Srbi za Bošnjake hladni, dvolični, agresivni, okrutni.
Hrčak ID: 102755


hrv Hrvatski transsuvereni nacionalizam u BIH
Obućina, Vedran
Političke analize Vol. 1, No. 4, 2010
Nužan je preduvjet razvoja transsuverenog nacionalizma to da se nacionalni centar smatra središtem nacionalnog života s obje strane granice.
Hrčak ID: 102756


hrv Bosna i Hercegovina: neostvarena utopija
Filandra, Šaćir
Političke analize Vol. 5, No. 19, 2014
Sve dosadašnje prijedloge ustavnih reformi, bilo da se radi o novom ustavu ili amandmanima na postojeći, javnost je doživjela prvenstveno kroz pitanje teritorijalnog ustroja zemlje. Ako je prijedlog bio pravedan i usmjeren na opće dobro građana te ako je dolazio iz redova manjih političkih stranaka, u javnosti je imao manju podršku.
Hrčak ID: 147373


hrv Kamen, krš, ganga, Neretva i fratar
Milas, Dalibor
Počeci Vol. 10., No. 1., 2012
Pregled povijesti razvoja Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM.
Hrčak ID: 152905


hrv LOGISTIČKO UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM – ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA TRŽIŠTU PIVA BOSNE I HERCEGOVINE
Lipovača, Senad
Praktični menadžment Vol. 3, No. 2, 2012
Tijekom posljednjega desetljeća bosansko-hercegovačko tržište piva prošlo je kroz proces rapidnih promjena. Kretanje proizvodnje piva u BiH u predrecesijskom razdoblju zbog velike inozemne konkurencije pokazivalo je tendenciju pada. Izbijanjem recesije ovaj trend je nastavljen prijeteći slomom domaće pivarske industrije. U skladu s tim zadaća ovoga rada jest ukazati na propuste u distribuciji piva domaćih proizvođača te ukazati na mogućnosti da se posredstvom logističkog upravljanja distribucijom, odnosno širenjem distribucijske mreže kreira po...
Hrčak ID: 96981


hrv PRANJE NOVCA: KAKO GA ISKORIJENITI?
Raković, Milena (Dragana)
Tranzicija Vol. 10, No. 21-22, 2008
Pranje novca i finansiranje terorizma su globalni problem dvadeset prvog vijeka. Sve zemlje moraju ići ispred „perača“ u osmišljavanju i propisivanju metoda i načina borbe, ne dozvoliti da kriminalci koriste neuređen ili korumpiran institucionalni okvir da bi pranjem novca izdejstvovali unosne prihode. Pojava pranja novca problem koji je prisutan u cijelom svijetu, koji ne poznaje državne granice i zahtijeva iznalaženje globalnog rješenja. Sprečavanje pranja novca je nastojanje da se očuva integritet finansijskih ustanova i finansijskih sistema...
Hrčak ID: 35365


hrv SPORAZUM CEFTA-2006 I VANJSKOTRGOVIONSKA RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U BiH ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009. GODINE
Ćejvanović, Ferhat; Grgić, Zoran; Maksimović, Aleksandar; Bićanić, Danijela; Azemi, Fehmi
Tranzicija Vol. 12, No. 25-26, 2010
Agrarna politika u BiHi mora se uklapati u opće globalne procese liberalizacije trgovine koji se odvijaju u dva osnovna smjera: višestrana liberalizacija i dvostrani ugovori o liberalizaciji. Poljoprivreda ima posebno mjesto u tim procesima s obzirom na najčešće ograničene domete u liberalizaciji poljoprivrednim proizvodima. (Ćejvanović i sur. 2009). U prosincu 2006. godine u Bukureštu je potpisan sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA). Sporazum je stupio na snagu u drugoj polovini 2007. godin...
Hrčak ID: 63510


hrv PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU POTRAŽNJE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U BOSNI I hERCEGOVINI
Ophođaš, Ibrahim; Jerković, Darijo; Iličić, Lordan
Tranzicija Vol. 17, No. 36, 2015
Zbog nestabilne situacije koja vlada na tržištu u Bosni i Hercegovini dilema da li otvoriti novo postrojenje, novu liniju proizvoda, izači na novo tržište postaje sve veča i neizvjesnija. Zbog takve trenutne situacije, koja vlada na tržištu, ovaj rad će biti baziran na prognozi potražnje proizvoda iz mliječne industrije u Bosni i Hercegovini, ali je kao takav primjenjiv i na druge grane industrije. Nakon prikupljenih podataka pristupit će se rangiranja i ocijeni zavisne i nezavisni varijabli. Kao zavisnu varijablu uzet će se potražnja za mlijek...
Hrčak ID: 158309


hrv ULOGA SUDIONIKA PRIVREDE U PROCESU KONVERGENCIJE PREMA EUROPSKOJ UNIJI
Ljubas Ćurak, Jelena
Bitnost konvergiranja ekonomskih varijabli prema Europskoj Uniji, od velike je važnosti, kako na makro razini tako i na mikro razini. Ispitivanje varijabli na makro razini mogu istraživača usmjeriti na pogrešan smjer prilikom donošenja općeg zaključka o stupnju konvergencije ekonomskih varijabli. Zbog toga ispitivanje procesa konvergencije, mora obuhvatiti širi krug ekonomskih varijabli, kako bih ustanovili pravičan i dovoljno mjerljiv stupanj konvergencije promatrane zemlje prema Europskoj Uniji. Pravna, ekonomska i pri kraju politička uređeno...
Hrčak ID: 249756


hrv Kratak prikaz hercegovačkih suhozida
Šaravanja, Krešimir; Oreč, Frano; Kurtović, Azra
U početnom dijelu rada dat je kratak osvrt na suhozidnu gradnju i njen prostorno-povijesni obuhvat, posebno u području istočne strane Jadranskog mora. U središnjem dijelu rada dat je prikaz nekih značajnih suhozidnih građevina u Hercegovini, od (pre)ilirskih vremena do suvremenih primjena. U završnom dijelu rada istaknuta je slaba educiranost poljoprivrednika i posjednika, kao jedan od glavnih uzroka njihove degradacije, kao i potreba njihove temeljite inventarizacije, vrjednovanja i revitalizacije.
Hrčak ID: 206642